Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 16.05.2022
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Anti Poolamets
Vastutav ametnik: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu muudatused parandavad kohtute ja haldusasutuste vahelist koostööd ning lihtsustavad lahendite täitmist piiriülestes perekonnaõigusega seotud asjades, samuti muutub sujuvamaks ELi vastava määruse kohaldamine. Kohaldatav määrus (Brüssel IIb) on ELi otsekohalduv õigusakt, mis reguleerib kohtualluvuse kontrollimist piiriülese toimega perekonnaõigusega seotud asjades ning sellistes vaidlustes tehtud kohtulahendite tunnustamist, täidetavaks tunnistamist ja täitmist. Eelnõuga pannakse paika, et Justiitsministeerium ja Sotsiaalkindlustusamet (SKA) täidavad keskasutustena kohaldatavas määruses ette nähtud kohustusi. Ministeeriumi vastutada jäävad kohtute ja kohtulahendite tunnustamise ja täitmisega, samuti rahvusvaheliste lapseröövidega seonduvad ülesanded. SKA vastutada jäävad lastekaitsealane rahvusvaheline koostöö ja laste teisest liikmesriigist Eestisse paigutamisega seonduv. Eelnõuga kaotatakse last puudutavas asjas lapse ärakuulamise vanusepiir ning sätestatakse, et kohus peab last puudutavas asjas isiklikult lapse ära kuulama, kui laps on suuteline seisukohti omama. Kehtiva õiguse kohaselt tuleb kohtul ära kuulata vähemalt 10-aastane laps. Kohus võib siiski loobuda lapse isiklikult ärakuulamisest, kui laps on hiljuti ära kuulatud, ärakuulamise tulemust on kohtul võimalik hinnata lapsega isiklikult suhtlemata ning lapse mitmekordne ärakuulamine ei oleks lapse huvides. Kui lapsele ei ole antud võimalust olla ära kuulatud, siis ei pruugi teised liikmesriigid seda lahendit kohaldatava määruse alusel tunnustada. Eelnõuga sätestatakse täpsem kord, kuidas toimub teisest liikmesriigist Eestisse lapse paigutamiseks nõusoleku andmise menetlus ning koostöö SKA ja eri asutuste vahel vajaliku teabe kogumiseks ja vahetamiseks. Brüssel IIb määruse alusel on lapse paigutamiseks teise liikmesriiki alati vaja teise riigi eelnevat nõusolekut, välja arvatud juhul, kui laps paigutatakse oma vanema juurde. Eelnõuga määratakse Harju Maakohtu ja Viru Maakohtu erialluvus lapseröövi asjades. Kuna lapseröövi juhtumeid on vähe, möödunud aastal viis menetlust, tagab kohtunike spetsialiseerumine lapse tagastamise menetluse lõpuleviimise võimalikult kiiresti. Samuti pannakse paika, et Brüssel IIb määruse alusel väljastavad abieluasjades, vanemlikku vastutust käsitlevates asjades ja lapse tagastamist käsitlevates asjades tehtud lahendite kohta tõendeid kohtud. Kohtud väljastavad lisaks tõendeid mittetäidetavuse ja piirangute kohta. Eelnõuga täpsustatakse ka Brüssel IIb määruses ettenähtud taotluste ja avalduste esitamise ning vaidlustamise korda.

Tekstid

622 SE Eelnõu menetluskäik

16.05.2022
Algatatud
17.05.2022
Menetlusse võetud
30.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2022 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15.06.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 20.06.2022 16:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Anti Poolamets
12.09.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 12.09.2022 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 5 tööpäeva 16:00 pärast esimese lugemise lõpetamist
14.09.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.09.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
10.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2022 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.10.2022 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 26.10.2022 14:00
19.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.10.2022 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
26.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.10.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
26.10.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
02.11.2022
Välja kuulutatud
10.11.2022
Avaldatud Riigi Teatajas
16.05.2022
Algatatud
17.05.2022
Menetlusse võetud
30.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2022 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15.06.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 20.06.2022 16:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Anti Poolamets
12.09.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 12.09.2022 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 5 tööpäeva 16:00 pärast esimese lugemise lõpetamist
14.09.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.09.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
10.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2022 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.10.2022 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 26.10.2022 14:00
19.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.10.2022 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
26.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.10.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
26.10.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
02.11.2022
Välja kuulutatud
10.11.2022
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

 • 17.05.2022

  Kaasamiskiri tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (nõukogu määruse (EL) 2019/1111, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud), rakendamine) eelnõu 622 SE kohta

Tagasiside
 

Prindi

Linnar Liivamägi

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool