Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Toimetised (RiTo) on alates 2000. aastast ilmuv parlamendi ajakiri, mis kajastab mitmesuguseid ühiskonna jaoks olulisi teemasid. Ajakiri on mõeldud poliitika- ja ühiskonnahuvilistele ning see ilmub kaks korda aastas: juunis ja detsembris.

Riigikogu Toimetisi avaldatakse nii paberajakirjana kui ka elektrooniliselt veebis.

Loe parlamendi ajakirja Riigikogu Toimetised veebis.

RiTo missioon on edendada dialoogi teadlaste ja riigitegelaste vahel.

Riigikogu Toimetised (RiTo) on parlamendi põhiseaduslikke ja ühiskondlikke ülesandeid mõtestav perioodiline ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas – juunis ja detsembris. RiTo on ajakiri poliitikuile, teadlastele, kõrgkoolide õppejõududele ja üliõpilastele, õpetajatele ja gümnasistidele, ametnikele, äri- ja mittetulundusühingute liikmeile ning kõigile poliitikahuvilistele. RiTo missioon on edendada dialoogi teadlaste ja riigitegelaste vahel.

Uuringute ja arvamuste rubriigis avaldatakse ka eelretsenseeritud heatasemelisi teadusartikleid, mis käsitlevad nüüdisühiskonna, riigivalitsemise ja poliitika huvipakkuvaid probleeme. Eesmärk on sotsiaalteaduste originaalsete uurimistulemuste abil mõtestada teaduspõhiselt praktilist valitsemiskogemust.

Oodatud on ka Eesti autorite välismaistes teadusajakirjades avaldatud artiklite eestindused.

Riigikogu Toimetised nr 34

Toimetuskolleegium

Toimetus

  • Peatoimetaja – Tiina Kaalep, e-post: Tiina.Kaalep@riigikogu.ee
  • Tegevtoimetaja – Leeni Uba, e-post: Leeni.Uba@riigikogu.ee
  • Keeletoimetaja – Kaidi Saavan
  • Tõlkeartikli tõlkijad – Mari Ets, Alias Tõlkebüroo
  • Kokkuvõtete tõlkijad – Mari Ets, Helve Trumann, Mari Vihuri
  • Kujundaja – Ahto Meri
  • Nimeregistri koostaja: Kai Ellip
  • Kirjastamise projektijuht – Piret Pärgma, Eesti Rahvusraamatukogu, e-post: Piret.Pargma@nlib.ee
  • Küljendaja – Tarmo Rajamets
  • Trükk: Print Best Trükikoda OÜ

Riigikogu Toimetiste aadress:
Riigikogu Kantselei, Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, Eesti
E-post: RiTo@riigikogu.ee

RiTo veebis

Merje Meisalu, Riigikogu Kantselei avalike suhete osakonna infonõunik, RiTo veebi sisuhaldur
E-post: merje.meisalu@riigikogu.ee.

Tasulised tellimused

Tellimustega tegeleb Merje Meisalu. Ajakirja aastatellimus maksab 14 eurot.

Üles

Viimati muudetud: 24.05.2021

Tagasiside