Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

XI Riigikogu ühendused

Ühenduste koosseis on esitatud 2011. aasta veebruari seisuga.

Birma toetusrühm

Moodustamise eesmärk: toetada Birma demokraatiat
Moodustatud: veebruar 2008
Esimees: Silver Meikar

Eesti tuumajaama toetusrühm

Toetusrühma eesmärk: selgitada, millised lahendused, asukoht ja tehnoloogia on parimad Eesti oma tuumajaama rajamiseks
Moodustatud: jaanuar 2009
Esimees: Kalle Palling

GUAM (Georgia, Ukraina, Aserbaidžaani ja Moldova) saadikurühm

Moodustamise eesmärk: sõnastada senisest selgemalt Eesti huvid ja partnerlus ning tõhustada ühistegevust kõigi organisatsiooni liikmetega
Moodustatud: september  2007
Esimees: Eldar Efendijev

Ida-Virumaa saadikurühm

Moodustamise eesmärk: lahendada riigi tasandil Ida-Virumaa aktuaalseid probleeme, nagu tööhõive, toimetuleku, narkomaania ja kodakondsuse küsimustega seonduvat
Moodustatud: juuni 2007
Esimees: Tiit Kuusmik

Inimkaubandusevastane saadikurühm

Moodustamise eesmärk: võidelda inimkaubanduse vastu ja osaleda vastavas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendiliikmete üleeuroopalises võrgustikus
Moodustatud: veebruar 2010
Esimees: Ken-Marti Vaher
Aseesimees: Kalle Laanet

Jahimeeste ühendus

Moodustamise eesmärk: kaasa aidata tervikliku Eesti jahinduse arengule, teadvustada jahinduse tähtsust tänapäeva ühiskonnas, eriti läbi tema rolli looduskaitses ja teistes eluvaldkondades, korrastada jahindusega seotud seadusandlikku baasi
Moodustatud: september 2007.
Esimees: Taavi Veskimägi (kuni 13.09.2009)
Aseesimees: Tarmo Kõuts

Järva- ja Viljandimaa saadikurühm

Moodustamise eesmärk: seadusloome kaudu kaasa aidata elukeskkonna tasakaalustatud arengule Järva- ja Viljandimaal, luua tihe kontakt Riigikogu liikmete ja valimisringkonna vahel, samuti omavaheline infovahetus ja koostöö
Moodustatud: aprill 2007
Esimees: Tiina Oraste (kuni 30.09.2009)
Aseesimees: Jaak Aab

Kaasaegsete hoonete toetusrühm

Moodustamise eesmärk: propageerida ja kaasa aidata kaasaegsete hoonete valdkonna arengule Eestis ning toetada tulevikku suunatud säästvat ja keskkonnasõbralikku mõtteviisi tänapäevaste ehitiste loomisel
Moodustatud: juuni 2010
Esimees: Lauri Luik
Aseesimees: Kalle Palling

Kagu-Eesti saadikurühm

Moodustamise eesmärk: seadusloome kaudu kaasa aidata elukeskkonna arendamisele Kagu-Eestis, luua tihe kontakt Riigikogu liikmete ja valimisringkonna vahel ning arendada Kagu-Eestist valitud erakondade esindajate vahelist infovahetust ja koostööd Moodustatud: aprill 2007
Esimees: Ivi Eenmaa
Aseesimees: Inara Luigas

Kodanikuühiskonna toetusrühm

Moodustamise eesmärk: valmistada ette kodanikuühiskonna arutelu Riigikogus riiklikult tähtsa küsimusena
Moodustatud: aprill 2007
Esimees: Urmas Reinsalu
Aseesimehed: Heljo Pikhof, Paul-Eerik Rummo

Kohaliku algatuse toetusrühm

Moodustamise eesmärk: kaasa aidata soodsamate poliitilis-õiguslike tingimuste kujundamisele kohaliku ettevõtluse, otsese demokraatia, omakultuuri jm heade algatuste edendamiseks Eestis. Toetusrühma koostööpartner: Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant
Moodustatud: mai 2007
Esimees: Ester Tuiksoo

Kosmoseuuringute toetusrühm

Moodustamise eesmärk: toetada Eesti ettevõtete tegevust kosmoseprogrammides nii Euroopa Kosmoseagentuuris kui ka Euroopa Liidu raamprogrammides
Moodustatud: jaanuar 2010
Esimees: Ene Ergma
Aseesimees: Mati Raidma

Kosovo toetusrühm

Reorganiseeriti Eesti–Kosovo parlamendirühmaks 26. veebruaril 2008. Moodustamise eesmärk: toetada Kosovot
Moodustatud: september 2007
Esimees: Hannes Astok
Aseesimees: Mart Nutt

Kuuba demokraatia toetusrühm

Moodustamise eesmärk: toetada Kuuba demokraatiat
Moodustatud: mai 2008
Esimees: Andres Herkel
Aseesimees: Silver Meikar

Laste õiguste toetusrühm

Moodustamise eesmärk: tegeleda laste ja lastega perede õiguste ja olukorraga ning kaasata neid senisest aktiivsemalt ühiskonnaellu
Moodustatud: juuni 2010
Esimees: Mailis Reps
Aseesimehed: Liisa-Ly Pakosta, Heljo Pikhof

Muinsuskaitse ühendus

Moodustamise eesmärk: väärtustada muinsusi kõige laiemas mõistes ja kujundada ühiskonnas soodsat hoiakut muinsuste kaitsmisele
Moodustatud: aprill 2007
Esimees: Trivimi Velliste
Aseesimehed: Mark Soosaar, Imre Sooäär

Petserimaa toetusrühm

Moodustamise eesmärk: kaasa aidata Petserimaa kultuurilisele, majanduslikule ja sotsiaalsele arengule.
Moodustatud: aprill 2007
Esimees: Inara Luigas

Polaar- ja kliimauuringute toetusrühm

Moodustamise eesmärk: algatada arutelusid ning teha koostööd keskkonna- ja kliimajulgeoleku probleemide läbitöötamiseks Eestis ning toetada nii kohapealset kui ka rahvusvahelist koostööd muu hulgas polaaralade uuringute vallas, sh koordineerida Antarktika lepinguga seonduvat
Moodustatud: jaanuar 2008
Esimees: Tarmo Kõuts
Aseesimehed: Mart Jüssi, Kristiina Ojuland (kuni 09.07.2009)

Pärnumaa saadikurühm

Moodustamise eesmärk: anda hoogu Pärnumaad puudutavate suurprojektide elluviimisele, näiteks Via Baltica kui eraldatud sõidusuundadega kiirtee rajamisele ja Rail Baltica kui piirkonna arenguks ülitähtsa raudteeliini ehitamisele läbi Pärnu; teiste Pärnumaale oluliste probleemide lahendamisele kaasaaitamine
Moodustatud: aprill 2007
Esimees: Mark Soosaar
Aseesimees: Mati Raidma

Riigikogu Lähis-Ida rahuprotsessi toetusrühm

Moodustamise eesmärk: teadvustada paremini Lähis-Ida rahuprotsessi probleeme Riigikogu liikmete seas ning aidata kaasa selle teema nähtavamaks muutmisele Eesti välispoliitikas.
Moodustatud: veebruar 2008
Esimees: Sven Mikser
Aseesimees: Mart Nutt

Saadikuühendus inimõiguste kaitseks Tšetšeenias ja mujal Põhja-Kaukaasias

Moodustamise eesmärk: dokumenteerida Tšetšeenias toimunud inimõiguste rikkumisi ja anda toimunule hinnang
Moodustatud: jaanuar 2008
Esimees: Andres Herkel
Aseesimees: Jürgen Ligi (kuni 03.06.2009)

Saarte ühendus

Moodustamise eesmärk: tegeleda Eesti saartega seotud küsimustega ja tagada meie saartel jätkusuutlik areng (erilise tähelepanu all on saarte liiklusühendus mandriga) Moodustatud: mai 2007
Esimees: Imre Sooäär
Aseesimehed: Kalev Kotkas, Mark Soosaar

Skautlik ühendus

Moodustamise eesmärk: toetada Eesti noorteühenduste arengut ja aidata kaasa noorsootööd väärtustava ja arengut toetava keskkonna kujundamisele
Moodustatud: mai 2007
Esimees: Toomas Tõniste

Soome-ugri toetusrühm

Moodustamise eesmärk: hoida kultuurialaseid kontakte ning edendada soome-ugri väikerahvaste haridust ja kultuuri
Moodustatud: aprill 2007
Esimees: Paul-Eerik Rummo
Aseesimees: Mart Nutt

Spordi toetusrühm

Moodustamise eesmärk: toetada spordivaldkonna arengut
Moodustatud: juuni 2010
Esimees: Jaak Salumets
Aseesimees: Erki Nool

Säästva energia, majanduse ja innovatsiooni toetusrühm

Moodustamise eesmärk: ühtlustada arusaamu kliimasoojenemise ja ressursside liigkasutusega esile kerkinud energeetika- ja majandusprobleemide osas
Moodustatud: jaanuar 2008
Esimees: Marek Strandberg
Aseesimees: Indrek Saar

Taiwani toetusrühm

Moodustatud: aprill 2007
Esimees: Raivo Järvi
Aseesimees: Trivimi Velliste

Tiibeti toetusrühm

Moodustamise eesmärk: anda teavet Tiibeti rahva olukorrast
Moodustatud: aprill 2007
Esimees: Aleksei Lotman
Aseesimehed: Ken-Marti Vaher (kuni 08.06.2010), Silver Meikar (alates 08.06.2010)

Tuleviku toetusrühm

Moodustamise eesmärk: propageerida pikaajaliste strateegiliste otsuste ettevalmistamist ja vastuvõtmist; seista riigi suurema sidususe eest tulevikukavade läbitöötamisel, sh üleriigiliste planeeringute osas
Moodustatud: juuni 2007
Esimees: Liisa-Ly Pakosta
Aseesimees: Aleksei Lotman

Tuumarelvavaba maailma toetusrühm

Moodustamise eesmärk: liituda maailma parlamentide liikmete algatusega, kes parlamentaarsete võimaluste piires püüavad lahendada tuumarelva olemasoluga kaasnevaid ohte ning liikuda tuumarelvavaba maailma suunas
Moodustatud: juuni 2007
Esimees: Jüri Tamm

Vähemusrahvuste saadikurühm

Moodustamise eesmärk: tegeleda rahvusvähemuste küsimustega
Moodustatud: aprill 2007

Väikelaevade ja väikesadamate ühendus

Moodustamise eesmärk: edendada väikelaevaliiklust merel ja järvedel ning aidata kaasa väikesadamate arengule ja infrastruktuuri tekkimisele Eesti rannikul
Moodustatud: november 2008
Esimees: Jaanus Rahumägi
Aseesimees: Kalle Laanet

Õigeusuliste saadikurühm

Moodustatud: mai 2008
Esimees: Vladimir Velman
Aseesimees: Valeri Korb

Ühendus Valgevene demokraatliku arengu kaitseks

Moodustamise eesmärk: toetada demokraatia taassündi Valgevenes
Moodustatud: aprill 2007
Esimees: Silver Meikar
Aseesimees: Andres Herkel

Üliõpilaskonna toetusrühm

Moodustamise eesmärk: süvendada dialoogi rahvaesindajate ja üliõpilaste vahel Moodustatud: november 2008
Esimees: Ott Lumi (kuni 08.11.2009)
Aseesimees: Mailis Reps

Üles

Viimati muudetud: 20.05.2015

Tagasiside