Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Mida teeb julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon?

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon on Riigikogu komisjon, mis teostab järelevalvet täidesaatva riigivõimu asutuste üle julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevusega seonduvates küsimustes.

Moodustamine

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon on moodustatud julgeolekuasutuste seaduse § 36 alusel Kaitsepolitseiameti ja Välisluureameti tegevuse ning jälitustegevuse seaduslikkuse kontrollimiseks.

Komisjoni töö

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon:

  • Kontrollib Kaitsepolitseiameti ja Välisluureameti tegevuse vastavust Eesti Vabariigi põhiseadusele ja kriminaalmenetluse seadustikule, samuti Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadusele, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusele ning teistele õigusaktidele. Erikomisjon kontrollib ka Politsei- ja Piirivalveameti, Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ning Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna tegevuse vastavust kriminaalmenetluse seadustikule
  • Ülalmainitud asutustele lisandus 2017. aastast järelevalve kaitseväeluure tegevuse üle (Kaitseväe korralduse seaduse § 42)
  • Arutab julgeolekuasutuste eelarve eelnõu üheaegselt riigieelarve eelnõu arutamisega Riigikogus
  • Esitab vähemalt üks kord aastas Riigikogule ülevaate oma tegevusest

Peaminister ja asjaomane minister teavitavad komisjoni julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevusest ja järelevalvest selle üle. Vähemalt üks kord kuue kuu jooksul esitavad nad nimetatud küsimuses ülevaate. Komisjoni istungid on kinnised.

Õigused

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonil on oma tööga seotud ülesannete täitmiseks õigus välja kutsuda isikuid ja nõuda tutvumiseks dokumente. Seadusrikkumise avastamise korral on komisjon kohustatud edastama vastavad materjalid uurimisasutusele või õiguskantslerile.

Üles

Viimati muudetud: 15.04.2024

Tagasiside
 

Prindi

Jüri Nurme