Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti 200 on uuendusmeelne, eestimeelne ja liberaalne erakond. Tulevikku vaatav ja tulevaste põlvkondade peale mõtlev. Erakond, mis pakub inimestele võimaluse saada targaks ja jõukaks. Ja õnnelikuks.

Eesti 200 fraktsioon

Eesti 200 fraktsioon

Eesti ei ole valmis. Pigem vastupidi – lõputu tee on veel minna. Meie ees seisavad väljakutsed, mis nõuavad pikka vaadet ja julgeid otsuseid: riigi julgeoleku tagamine, demokraatia kaitsmine, majanduse konkurentsivõime kasvatamine, inimeste heaolu parandamine.

Eesti peab olema valmis. Valmis uueks arenguhüppeks. Praegune muutuv maailm pakub selleks suurepäraseid võimalusi. Võimalusi saada targaks ja jõukaks. Võimalusi saada maailma parimaks. Me ei tohi oma riigiga rahul olla enne, kui oleme maailma parimad. See peab olema Eesti uus tase ja uus eesmärk.

Eesti 200-l ei ole puudu julgusest, tahtmisest ega otsusekindlusest.

Eesti 200 pikk plaan sisaldab ideid, mis viivad Eesti uuele tasemele. Me ei rahuldu keskpärase juhtimise ja poliitikaga. Eesti väärib parimat. On vaja saavutada uus tase Eesti hariduses, julgeolekus, riigivalitsemises, tervishoius, majanduses ja energeetikas. Me ei rahuldu vabandustega, miks mitte miski pole võimalik. Meiega on kõik võimalik. Võimalik on olla tark ja jõukas. Võimalik on olla erinev ja eriline.

Maailmavaade

Oleme progressiivne ja tulevikku vaatav erakond. Me loome ühiskonna, milles ükski põlvkond ei ela teiste arvel. Meie jaoks on oluline, et riigi ülesehitus muudetaks vastavaks 21. sajandi arusaamadele ja sealjuures arvestataks tänapäevaseid tehnoloogilisi võimalusi. Usume, et Eesti uue majandusedu aluseks on kliimasõbralik tööstus, parima haridusega tark tööjõud ning digitaliseerimise eduloo uuele tasandile viimine. Seisame selle eest, et Eestis kasutataks ressursse säästlikult ja nutikalt, me läheksime üle ringmajandusele ning liiguksime CO2-neutraalsuse poole.

Usume, et Eesti peab julgelt olema nende riikide seas, mis on maailmas suunanäitajad. Selleks tuleb võtta osa inimeste ja riikide vabadusi kaitsva maailmakorralduse ülesehitamisest, kuuludes rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja ühendustesse.

Oleme eestimeelne erakond, mis väärtustab eesti keelt ja kultuuri, mistõttu seisame selle eest, et Eestis oleks maailma parim haridussüsteem ja siin eelisarendataks innovaatiliselt teadust. 

Seisame selle eest, et Eesti oleks riik, kus on kaitstud kõigi inimeste põhiõigused ja vabadused, olenemata inimese soost, keelest, usutunnistusest, veendumustest, päritolust, rassist või seksuaalsest sättumusest. 

Üles

Viimati muudetud: 21.09.2023

Tagasiside
 

Prindi

Triin Ratassepp

Prindi

Jaana Hinno

Prindi

Merli Tammela

Prindi

Mathi Kivi

Prindi

Rauno Veri