Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsioon kaitseb Eesti julgeoleku- ja välispoliitilisi seisukohti parlamentaarse assamblee istungitel ja komisjonides. NATO Parlamentaarses Assamblees on viis komiteed, mis tegelevad NATO liikmesriikide jaoks aktuaalsete teemadega.

Delegatsioon aitab ellu viia NATO Parlamentaarse Assamblee peamisi ülesandeid, milleks on:

  • Liikmesriikidevaheline koostöö kaitse- ja julgeolekuküsimustes
  • Eesti julgeolekupoliitiliste seisukohtade ja välispoliitiliste huvide kaitsmine
  • Päevakajaliste julgeoleku- ja kaitseteemaliste raportite ning resolutsioonide koostamine
  • Assamblee üritustel ja komiteede töös osalemine
  • Assamblee järjepidevuse tagamine

NATO Parlamentaarne Assamblee

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (North Atlantic Treaty Organisation) ehk NATO on sõjaväeline allianss, millele pandi alus 4. aprillil 1949. aastal Põhja-Atlandi Lepingu ehk Washingtoni lepinguga. NATO asutajaliikmeid oli 12: Belgia, Kanada, Taani, Prantsusmaa, Island, Itaalia, Luksemburg, Holland, Norra, Portugal, Suurbritannia ja USA. Praegu on NATO liikmeid 30. Lisaks NATO liikmesriikide delegaatidele osalevad selle tegevuses ka 11 assotsieerunud riigi, Euroopa Parlamendi, 4 regionaalse partneri ja Vahemere piirkonna assotsieerunud riigi ning 8 parlamentaarse vaatleja delegatsiooni ja 2 parlamentidevahelise assamblee delegaadid. NATO kõrgeim organ on Põhja-Atlandi Nõukogu, mida juhib peasekretär.

1955. aastal asutati NATO juurde Põhja-Atlandi Assamblee, mis nimetati 1998. aasta novembris ümber NATO Parlamentaarseks Assambleeks. NATO Parlamentaarse Assamblee liikmesriike on samuti 30. Neile lisandub 16 assotsieerunud riiki ja kaheksal riigil on parlamentaarse vaatleja staatus kõigis assamblee tegevustes. Assamblee täiskogu, kus osaleb kokku ligi 250 saadikut, käib koos kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. NATO Parlamentaarse Assamblee peakorter asub Brüsselis.

Eesti sai NATO Parlamentaarse Assamblee assotsieerunud liikmeks 1991. aasta oktoobris ja NATO täisliikmeks 29. märtsil 2004. aastal.

NATO Parlamentaarse Assamblee eesmärk on kaitsta pluralistlikku demokraatiat ja inimõigusi, lisaks tagada transatlantilise ruumi julgeolek ja võidelda rahvusvahelise terrorismiga. NATO tegevusest ja eesmärkidest annab kevad- ja aastaistungil ülevaate NATO peasekretär.

NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistung Bratislavas 2019. Allikas: NATO Parlamentaarne Assamblee

NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistung Bratislavas 2019. Allikas: NATO Parlamentaarne Assamblee

Komiteed

NATO Parlamentaarses Assamblees on viis komiteed, mis tegelevad NATO liikmesriikide jaoks aktuaalsete teemadega:

  • Poliitikakomitee
  • Kaitse- ja julgeolekukomitee
  • Majanduskomitee
  • Demokraatia- ja julgeoleku komitee
  • Teadus- ja tehnoloogiakomitee

NATO Parlamentaarse Assamblee eesotsas on president, temale lisaks kuuluvad assamblee juhtkonda asepresidendid, laekur ja peasekretär.

Liikmed

Marko Šorin
Andres Metsoja

Ametnikud

Üles

Viimati muudetud: 12.11.2021

Tagasiside
 

Prindi

Anu Mõtsla