Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsioon kaitseb Eesti julgeoleku- ja välispoliitilisi seisukohti parlamentaarse assamblee istungitel ja komisjonides. NATO Parlamentaarses Assamblees on viis komiteed, mis tegelevad NATO liikmesriikide jaoks aktuaalsete teemadega.

Delegatsioon aitab ellu viia NATO Parlamentaarse Assamblee peamisi ülesandeid, milleks on:

  • Liikmesriikidevaheline koostöö kaitse- ja julgeolekuküsimustes
  • Eesti julgeolekupoliitiliste seisukohtade ja välispoliitiliste huvide kaitsmine
  • Päevakajaliste julgeoleku- ja kaitseteemaliste raportite ning resolutsioonide koostamine
  • Assamblee üritustel ja komiteede töös osalemine
  • Assamblee järjepidevuse tagamine

NATO Parlamentaarne Assamblee

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (North Atlantic Treaty Organisation) ehk NATO on poliitiline ja sõjaline liit, mis loodi 4. aprillil 1949 Põhja-Atlandi Lepingu ehk Washingtoni lepinguga. NATO asutajaliikmeid oli 12: Belgia, Kanada, Taani, Prantsusmaa, Island, Itaalia, Luksemburg, Holland, Norra, Portugal, Suurbritannia ja USA. Praegu on NATO liikmeid 31. NATO kõrgeim organ on Põhja-Atlandi Nõukogu, mida juhib NATO peasekretär.

1955. aastal asutati NATO juurde Põhja-Atlandi Assamblee, mis nimetati 1998. aasta novembris ümber NATO Parlamentaarseks Assambleeks. NATO Parlamentaarse Assamblee liikmesriike on samuti 31. Neile lisandub 10 assotsieerunud riiki, neli Vahemere piirkonna assotsieerunud riiki, kaheksa parlamentaarse vaatleja staatusega riiki ning kaks parlamentidevahelist assambleed (OSCE PA ja ENPA) ja Euroopa Parlamendi delegatsioon, mis võivad hääleõiguseta osaleda kõigil assamblee istungitel ja komisjonide tegevuses. NATO Parlamentaarse Assamblee peakorter asub Brüsselis.

Assamblee täiskogu käib koos kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. NATO Parlamentaarsesse Assambleesse kuulub 274 saadikut NATO 31 liikmesriigist. Täiskogul osalevad ka assotsieerunud riikide ja vaatlejariikide esindajad, seega on seal kokku ligi 360 saadikut.

Eesti sai NATO Parlamentaarse Assamblee assotsieerunud liikmeks 1991. aasta oktoobris ja NATO täisliikmeks 29. märtsil 2004.

NATO PA on ühenduslüli NATO ja NATO liikmesriikide parlamentide vahel. Assamblee tegevuse eesmärk on edendada oma liikmesriikide parlamentide teadlikkust Euro-Atlandi piirkonna julgeolekut mõjutavates tähtsamates küsimustes ning toetada parlamentide järelevalvet kaitse- ja julgeolekuvaldkonna üle.

NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistung Bratislavas 2019. Allikas: NATO Parlamentaarne Assamblee

NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistung Bratislavas 2019. Allikas: NATO Parlamentaarne Assamblee

Komiteed

NATO Parlamentaarses Assamblees on viis komiteed, mis tegelevad NATO liikmesriikide jaoks aktuaalsete teemadega:

  • Poliitikakomitee
  • Kaitse- ja julgeolekukomitee
  • Majandus- ja julgeolekukomitee
  • Demokraatia- ja julgeoleku komitee
  • Teadus- ja tehnoloogiakomitee

NATO Parlamentaarse Assamblee eesotsas on president, temale lisaks kuuluvad assamblee juhtkonda asepresidendid, laekur ja peasekretär.

Üles

Viimati muudetud: 21.09.2023

Tagasiside
 

Prindi

Kristina Funk-Lvovski