Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Avaandmed on masinloetavas vormingus andmed, mis on antud kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks. Sellelt lehelt leiate Riigikogu veebi teenustega seotud andmehulkade info. Ligipääs avaliku sektori andmekogudele avaandmete kujul on infoühiskonna üks põhiõigusi ning sellel on oluline mõju valitsemise läbipaistvusele, kodanike kaasamisele, sotsiaalsele jm innovatsioonile, majanduse elavdamisele, teadusuuringutele, avaliku sektori tõhustamisele jpm. Klikkides järgnevatele pealkirjadele ja API linkidele, suunatakse veebi rakenduskihile, mis võimaldab teostada teenustega seotud päringuid. Andmeid väljastatakse JSON formaadis. Avaandmete kasutamisel nõustute Creative Commons 3.0 BY-SA litsentsitingimustega

Dokumendid

Dokumentide otsing /api/documents

Toimikute ja dokumentide otsingud (kirjaregister, Riigikogu juhatuse otsused, üldkäskkirjad, haldustegevuse käskkirjad) ning erinevate osakondade poolt avalikustatavate dokumentide nimekirjad. Väljastab dokumendid, mis vastavad antud parameetritele. Kui ühtegi parameetrit pole antud, siis väljastatakse kõik dokumendid. Võimaldab otsida dokumendi pealkirja, viite, liigi, loomiskuupäeva, koosseisu numbri, funktsioonigrupi ID, funktsiooni ID, sarja ID, alamsarja ID, autori, kirja suuna ja autori viida alusel.

Tagastab dokumendi lingi, ID, viite, pealkirja, liigi, loomise aja, koosseisu ja lingi, toimiku viite, toimiku pealkirja, toimiku liigi, seotud dokumendi lingi, seotud dokumendi ID, seotud dokumendi viite, seotud dokumendi pealkirja, seotud dokumendi liigi, seotud toimiku lingi, seotud toimiku ID, seotud toimiku viite, seotud toimiku pealkirja, seotud toimiku liigi, faili lingi, faili ID, faili nime, faililaiendi ja lehe detailandmed.

Dokumendi detailid /api/documents/{uuid}

Avaliku dokumendi detailvaate vorm. Võimaldab otsida dokumendi ID alusel.

Tagastab dokumendi lingi, ID, viite, pealkirja, liigi, loomise aja, koosseisu, toimiku lingi, toimiku ID, toimiku viite, toimiku pealkirja, toimiku liigi,  seotud dokumendi lingi, seotud dokumendi ID, seotud dokumendi viite, seotud dokumendi pealkirja, seotud dokumendi liigi, seotud toimiku lingi, seotud toimiku ID, seotud toimiku viite, seotud toimiku pealkirja, seotud toimiku liigi, faili lingi, faili ID, faili nime ja faililaiendi.

Kollektiivsed pöördumised /api/documents/collective-addresses

Väljastab kollektiivsete pöördumiste nimekirja. Võimaldab otsida dokumendi ID või saatja viida alusel.

Tagastab kollektiivse pöördumise lingi, ID, viite, pealkirja, dokumendi liigi, loomise aja, koosseisu, toimiku lingi, toimiku ID, toimiku viite, toimiku pealkirja, toimiku liigi, seotud dokumendi lingi, seotud dokumendi ID, seotud dokumendi viite, seotud dokumendi pealkirja, seotud dokumendi liigi, seotud toimiku lingi, seotud toimiku ID, seotud toimiku viite, seotud toimiku pealkirja, seotud toimiku liigi, faili lingi, faili ID, faili nime, faililaiendi, saatja, saatja viite, esitamise aja, täitmise aja, vastutava komisjoni lingi, vastutava komisjoni ID, vastutava komisjoni nime, vastutava komisjoni aktiivsuse, staatuse ja menetluskäigu lingi, staatuse ja menetluskäigu kuupäeva, staatuse ja menetluskäigu koodi, staatuse ja menetluskäigu väärtuse, otsuse koodi ja otsuse väärtuse.

Kollektiivse pöördumise detailid /api/documents/collective-addresses/{uuidOrSenderRef}

Väljastab kollektiivse pöördumise detailandmed ja menetluskäigu.

Tagastab kollektiivse pöördumise lingi, ID, viite, pealkirja, dokumendi liigi, loomise aja, koosseisu, toimiku lingi, toimiku ID, toimiku viite, toimiku pealkirja, toimiku liigi, seotud dokumendi lingi, seotud dokumendi ID, seotud dokumendi viite, seotud dokumendi pealkirja, seotud dokumendi liigi, seotud toimiku lingi, seotud toimiku ID, seotud toimiku viite, seotud toimiku pealkirja, seotud toimiku liigi, faili lingi, faili ID, faili nime, faililaiendi, saatja, saatja viite, esitamise aja, täitmise aja, vastutava komisjoni lingi, vastutava komisjoni ID, vastutava komisjoni nime, vastutava komisjoni aktiivsuse, staatuse ja menetluskäigu lingi, staatuse ja menetluskäigu kuupäeva, staatuse ja menetluskäigu koodi, staatuse ja menetluskäigu väärtuse, otsuse koodi ja otsuse väärtuse.

Muud küsimused /api/documents/other-questions

Nimekirjas kuvatakse käesoleva Riigikogu kooseisu ajal esitatud muud küsimused. Küsimused kuvatakse dokumendi registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt ehk kõige uuemad kirjed kuvatakse esimesena. Võimaldab otsida alamtüübi koodi, pealkirja, viite, loomise alguskuupäeva, loomise lõpukuupäeva, koosseisu numbri, dokumendi alguskuupäeva, dokumendi lõpukuupäeva, esitaja ID, ettekandja ID, seotud täiskogu istungi kuupäeva alguse ja seotud täiskogu istungi kuupäeva lõpu alusel.

Tagastab küsimuse lingi, ID, viite, pealkirja, dokumendi liigi, loomise aja, koosseisu, toimiku lingi, toimiku ID, toimiku viite, toimiku pealkirja, toimiku liigi, seotud dokumendi lingi, seotud dokumendi ID, seotud dokumendi viite, seotud dokumendi pealkirja, seotud dokumendi liigi, seotud toimiku lingi, seotud toimiku ID, seotud toimiku viite, seotud toimiku pealkirja, seotud toimiku liigi, faili lingi, faili ID, faili nime, faililaiendi, kuupäeva, koodi, väärtuse, esitaja lingi, esitaja ID, esitaja nime, esitaja liigi, esitaja aktiivsuse, ettekandja lingi, ettekandja ID, ettekandja nime, ettakandja liigi, ettekandja aktiivsuse, täiskogu kuupäeva, päevakorrapunkti lingi, päevakorrapunkti ID, päevakorrapunkti toimumise aja ja detailandmed.

Failid

Faili metaandmed /api/files/{uuid}

Väljastab faili detailandmed. Võimaldab otsida faili ID alusel.

Tagastab etteantud faili ID, nime, loomise kuupäeva, ligipääsuõigused, laiendi ja pealkirja ning allalaadimise lingi.

Faili allalaadimine /api/files/{uuid}/download

Teenus võimaldab faili alla laadida. Võimaldab otsida faili ID alusel.

Hääletused

Hääletused /api/votings

Väljastab hääletuste nimekirja. Lisaks on võimalik väljundit kitsendada, andes ette kuupäevade vahemiku. Võimaldab otsida kuupäevavahemiku alusel.

Tagastab hääletuse lingi, ID, pealkirja, koosseisu, toimumise aja ja hääletuse ID, hääletuse numbri, hääletuse liigi koodi, hääletuse liigi väärtuse, hääletuse kirjelduse, hääletuse algusaja, hääletuse lõppaja, kohaloleku info, otsuse, eelnõu toimiku ID, eelnõu toimiku pealkirja, eelnõu toimiku registreerimisnumbri, seotud dokumendi ID, seotud dokumendi viite, seotud dokumendi pealkirja ja seotud dokumendi liigi.

Hääletuse detailid /api/votings/{uuid}

Väljastab hääletuste detailandmed. Võimaldab otsida hääletuse ID alusel.

Tagastab konkreetse hääletuse detailandmed ehk hääletuse lingi, ID, numbri, liigi koodi, liigi väärtuse, kirjelduse, algusaja, lõpuaja, kohaloleku info, otsuse, eelnõu toimiku ID, eelnõu toimiku pealkirja, eelnõu toimiku registreerimisnumbri, eelnõu toimiku lingi, seotud dokumendi lingi, seotud dokumendi ID, seotud dokumendi viite, seotud dokumendi pealkirja, seotud dokumendi liigi, istungi ID, istungi viite, istungi pealkirja, istungi liigi, istungi lingi, esimehe ID, esimehe eesnime, esimehe perekonnanime, esimehe täisnime, esimehe aktiivsuse, hääletaja ID, hääletaja eesnime, hääletaja perekonnanime, hääletaja täisnime, hääletaja aktiivsuse, hääletaja lingi, fraktsiooni ID, fraktsiooni nime, fraktsiooni aktiivsuse, fraktsiooni lingi, otsuse koodi ja otsuse väärtuse.

Hääletuste kalender /api/votings/calendar

Võimaldab otsida kuupäevade järgi hääletusi. Kuupäevad, millal vähemalt üks hääletus on toimunud. Võimaldab otsida kuupäevavahemiku alusel.

Tagastab kõik antud vahemikus toimunud hääletuste ID-d ja toimumiskuupäevad. Parameetrite puudumisel võetakse alguseks käesoleva koosseisu alguskuupäev ja lõpuks käesolev kuupäev.

Viimane hääletus /api/votings/last

Väljastab kõige viimati toimunud hääletuse üksikasjad.

Tagastab hääletuse lingi, ID, numbri, liigi koodi, liigi väärtuse, kirjelduse, algusaja, lõpuaja, kohaloleku info, otsuse, eelnõu toimiku ID, eelnõu toimiku pealkirja, eelnõu toimiku registreerimisnumbri, eelnõu toimiku lingi, seotud dokumendi lingi, seotud dokumendi ID, seotud dokumendi viite, seotud dokumendi pealkirja, seotud dokumendi liigi, istungi ID, istungi viite, istungi pealkirja, istungi liigi, istungi lingi, esimehe ID, esimehe eesnime, esimehe perekonnanime, esimehe täisnime, esimehe aktiivsuse, hääletaja ID, hääletaja eesnime, hääletaja perekonnanime, hääletaja täisnime, hääletaja aktiivsuse, hääletaja lingi, fraktsiooni ID, fraktsiooni nime, fraktsiooni aktiivsuse, fraktsiooni lingi, otsuse koodi ja otsuse väärtuse.

Riigikogu liikme hääletused /api/votings/plenary-member/{uuid}

Võimaldab otsida Riigikogu liikme ID ja kuupäeva järgi temaga seotud hääletusi.

Tagastab Riigikogu liikmega seotud hääletuse lingi, ID, liigi koodi, liigi väärtuse, kirjelduse, algusaja, lõpuaja, kohaloleku info, otsuse koodi, otsuse väärtuse, eelnõu toimiku ID, eelnõu toimiku pealkirja, eelnõu toimiku registreerimisnumbri ja eelnõu toimiku lingi.

Istungjärgud

Istungjärkude nimekiri /api/sessions

Väljastab istungjärgu nimekirja.

Tagastab istungjärgu lingi, koosseisu numbri, istungjärgu numbri, liigi koodi, liigi väärtuse, algusaja ja lõpuaja.

Praegune istungjärk /api/sessions/current

Väljastab praeguse istungjärgu

Tagastab istungjärgu lingi, koosseisu numbri, istungjärgu numbri, liigi koodi, liigi väärtuse, algusaja ja lõpuaja.

Kasutajagrupid

Kasutajagruppide nimekiri/otsing /api/usergroups

Väljastab kasutajagruppide nimekirja (erakonnad, fraktsioonid, komisjonid, osakonnad, ühendused jne) ja võimaldab otsida kasutajagrupi nime ning tüübi koodi alusel.

Tagastab kasutajagrupi lingi, ID, nime, lühinime, liigi koodi, liigi väärtuse, värvi, sekretariaadi nime, aktiivsuse, liikmelisuse koosseisu numbri, liikmelisuse alguse, liikmelisuse lõpu, liikmelisuse rolli koodi, liikmelisuse rolli väärtuse, liikmelisuse ametinimetuse koodi, liikmelisuse ametinimetuse väärtuse, liikme ID, liikme eesnime, liikme perekonnanime, liikme täisnime, liikme aktiivsuse, liikme e-postiaadressi, liikme telefoninumbri, liikme foto ID, liikme foto failinime, liikme foto faililaiendi ja liikme foto lingi.

Kasutajagrupp /api/usergroups/{uuid}

Väljastab etteantud kasutajagrupi detailandmed. Võimaldab otsida kasutajagruppi selle ID alusel

Tagastab kasutajagrupi lingi, ID, nime, lühinime, liigi koodi, liigi väärtuse, värvi, sekretariaadi nime, aktiivsuse, liikmelisuse koosseisu numbri, liikmelisuse alguse, liikmelisuse lõpu, liikmelisuse rolli koodi, liikmelisuse rolli väärtuse, liikmelisuse ametinimetuse koodi, liikmelisuse ametinimetuse väärtuse, liikme ID, liikme eesnime, liikme perekonnanime, liikme täisnime, liikme aktiivsuse, liikme e-postiaadressi, liikme telefoninumbri, liikme foto ID, liikme foto failinime, liikme foto faililaiendi ja liikme foto lingi.

Klassifikaatorid

Klassifikaatorid /api/classifiers

Väljastab kõik klassifikaatorid.

Tagastab klassifikaatori lingi, koodi ja kirjelduse.

Klassifikaatori väärtus /api/classifiers/{classifierCode}/{valueCode}

Väljastab sisendina etteantud klassifikaatori väärtuse koodile vastava väärtuse tekstid. Võimaldab otsida klassifikaatori koodi ja väärtuse koodi alusel.

Tagastab etteantud klassifikaatori lingi, järjekorranumbri, koodi, väärtuse ja aktiivsuse.

Klassifikaatori väärtused /api/classifiers/{code}

Väljastab etteantud klassifikaatori väärtused. Võimaldab otsida klassifikaatori koodi alusel.

Tagastab klassifikaatori lingi, järjekorranumbri, koodi, väärtuse ja aktiivsuse.

Kontaktid

Kontaktide nimekiri /api/contacts

Väljastab riigikogu täiskogu, kantselei, fraktsioonide, komisjonide liikmete kontaktid.

Tagastab kontakti lingi, ID, nime, liigi koodi, liigi väärtuse, liikme ID, liikme eesnime, liikme perekonnanime, liikme täisnime, liikme aktiivsuse, liikme e-postiaadressi, liikme telefoninumbri, liikme rolli koodi, liikme rolli väärtuse, liikme ametinimetuse koodi ja liikme ametinimetuse väärtuse.

Kontakti detailid /api/contacts/{uuid}

Väljastab kontakti detailandmed. Võimaldab otsida kasutaja ID alusel.

Tagastab kasutaja ID alusel kontakti lingi, ID, eesnime, perekonnanime, täisnime, aktiivsuse, e-postiaadressi, telefoninumbri, kasutajagrupi ID, kasutajagrupi nime, kasutajagrupi aktiivsuse, kasutajagrupi liikmelisuse koosseisu numbri, kasutajagrupi liikmelisuse algusaja, kasutajagrupi liikmelisuse lõpuaja, kasutajagrupi liikmelisuse rolli koodi, kasutajagrupi liikmelisuse rolli väärtuse, kasutajagrupi liikmelisuse ametinimetuse koodi, kasutajagrupi liikmelisuse ametinimetuse väärtuse, ametikirjelduse ID, ametinimetuse failinime, ametinimetuse faililaiendi, hariduse algusaasta, hariduse lõpuaasta, haridusasutuse koodi, haridusasutuse väärtuse, haridustaseme koodi, haridustaseme väärtuse ja eriala.

Koosseisud

Kõik koosseisud /api/memberships

Väljastab Riigikogu kõik koosseisud.

Tagastab koosseisu lingi, numbri, algusaja, lõpuaja, istungjärgu koosseisu numbri, istungjärgu numbri, istungjärgu liigi koodi, istungjärgu liigi väärtuse, istungjärgu algusaja ja istungjärgu lõpuaja.

Koosseis /api/memberships/{number}

Väljastab koosseisu detailandmed. Võimaldab otsida koosseisu numbri alusel.

Tagastab Riigikogu koosseisu lingi, numbri, algusaja, lõpuaja, istungjärgu koosseisu numbri, istungjärgu numbri, istungjärgu liigi koodi, istungjärgu liigi väärtuse, istungjärgu algusaja ja istungjärgu lõpuaja.

Praegune koosseis /api/memberships/current

Väljastab praeguse Riigikogu koosseisu detailandmed.

Tagastab praeguse koosseisu lingi, numbri, algusaja, lõpuaja, istungjärgu koosseisu numbri, istungjärgu numbri, istungjärgu liigi koodi, istungjärgu liigi väärtuse, istungjärgu algusaja ja istungjärgu lõpuaja.

Loendid

Dokumendipuu (hierarhia) /api/lists/document-tree

Väljastab dokumendipuu.

Tagastab dokumendi ID, pealkirja, funktsiooni ID, funktsiooni pealkirja, funktsiooni tähise, funktsiooni sarja ID, funktsiooni sarja pealkirja, funktsiooni sarja viite ja funktsiooni sarja alamsarja.

Dokumendi liigid /api/lists/document-types

Väljastab dokumendi liigid.

Tagastab dokumendi liigi nime ja koodi.

Eelnõu algatajad /api/lists/draft-initiators

Väljastab eelnõu algatajad.

Tagastab eelnõu algataja ID, nime ja liigi.

Toimiku liigid /api/lists/volume-types

Väljastab toimiku liigid.

Tagastab toimiku liigi nime ja koodi.

Päevakorrad

Täiskogu päevakord /api/agenda/plenary

Väljastab etteantud nädala täiskogu nädalaplaani. Võimaldab otsida kuupäevade alusel täiskogu päevakorda.

Tagastab täiskogu istungi päevakorrapunkti ID, päevakorrapunkti viite, päevakorrapunkti pealkirja, päevakorrapunkti dokumendiliigi, päevakorrapunkti loomisaja, päevakorrapunkti koosseisu, päevakorrapunkti toimiku ID, päevakorrapunkti toimiku viite, päevakorrapunkti toimiku pealkirja, päevakorrapunkti toimiku liigi, päevakorrapunkti toimiku lingi, päevakorrapunkti seotud dokumendi lingi, päevakorrapunkti seotud dokumendi ID, päevakorrapunkti seotud dokumendi viite, päevakorrapunkti seotud dokumendi pealkirja, päevakorrapunkti seotud dokumendi liigi, päevakorrapunkti seotud toimiku lingi, päevakorrapunkti seotud toimiku ID, päevakorrapunkti seotud toimiku viite, päevakorrapunkti seotud toimiku pealkirja, päevakorrapunkti seotud toimiku liigi, päevakorrapunkti faili ID, päevakorrapunkti failinime, päevakorrapunkti faililaiendi, päevakorrapunkti faili lingi, päevakorrapunkti järjekorranumbri, täiskogu istungi ID, täiskogu istungi toimiku liigi, täiskogu istungi hääletuse ID, täiskogu istungi hääletuse liigi koodi, täiskogu istungi hääletuse liigi väärtuse, täiskogu istungi hääletuse kirjelduse, täiskogu istungi hääletuse algusaja, täiskogu istungi pealkirja, täiskogu istungi toimumise aja, täiskogu istungi liigi, päevakorra pealkirja, päevakorra nädala lõpukuupäeva ja päevakorra nädala alguskuupäeva.

Üksuse päevakord /api/agenda/usergroup/{uuid}

Väljastab etteantud kasutajagrupi nädalaplaani. Võimaldab otsida kasutajagrupi ID ja kuupäeva järgi.

Tagastab istungi päevakorrapunkti ID, päevakorrapunkti viite, päevakorrapunkti pealkirja, päevakorrapunkti dokumendiliigi, päevakorrapunkti loomisaja, päevakorrapunkti koosseisu, päevakorrapunkti toimiku ID, päevakorrapunkti toimiku viite, päevakorrapunkti toimiku pealkirja, päevakorrapunkti toimiku liigi, päevakorrapunkti toimiku lingi, päevakorrapunkti seotud dokumendi lingi, päevakorrapunkti seotud dokumendi ID, päevakorrapunkti seotud dokumendi viite, päevakorrapunkti seotud dokumendi pealkirja, päevakorrapunkti seotud dokumendi liigi, päevakorrapunkti seotud toimiku lingi, päevakorrapunkti seotud toimiku ID, päevakorrapunkti seotud toimiku viite, päevakorrapunkti seotud toimiku pealkirja, päevakorrapunkti seotud toimiku liigi, päevakorrapunkti faili ID, päevakorrapunkti failinime, päevakorrapunkti faililaiendi, päevakorrapunkti faili lingi, päevakorrapunkti järjekorranumbri, päevakorrapunkti protokolli dokumendi ID, päevakorrapunkti protokolli dokumendi viite, päevakorrapunkti protokolli dokumendi pealkirja, päevakorrapunkti protokolli dokumendiliigi, päevakorrapunkti protokolli dokumendi ID, päevakorrapunkti protokolli dokumendi pealkirja, päevakorrapunkti protokolli dokumendi toimumisaja, päevakorrapunkti protokolli dokumendi istungi liigi, päevakorra pealkirja, päevakorra nädala lõpukuupäeva ja päevakorra nädala alguskuupäeva.

Riigikogu liikmed

Riigikogu liikmete nimekiri / otsing /api/plenary-members

Väljastab kehtiva koosseisu kehtivad liikmed. Võimaldab otsida fraktsiooni ID, komisjoni ID, valimisringkonna koodi või liikme nime alusel.

Tagastab Riigikogu liikme lingi, ID, eesnime, perekonnanime, täisnime, aktiivsuse, e-postiaadressi, telefoninumbri, valimisringkonna koodi, valimisringkonna väärtuse, foto ID, foto failinime, foto faililaiendi, foto lingi, täiskogu liikmelisuse koosseisu numbri, täiskogu liikmelisuse algusaja, täiskogu liikmelisuse lõpuaja, täiskogu liikmelisuse rolli koodi, täiskogu liikmelisuse rolli väärtuse, täiskogu liikmelisuse ametinimetuse koodi, täiskogu liikmelisuse ametinimetuse väärtuse, täiskogu liikmelisuse lingi, fraktsiooni ID, fraktsiooni nime, fraktsiooni lühinime, fraktsiooni liigi koodi, fraktsiooni liigi väärtuse, fraktsiooni värvi, fraktsiooni sekretariaadi nime, fraktsiooni aktiivsuse, fraktsiooni liikmelisuse koosseisu numbri, fraktsiooni liikmelisuse algusaja, fraktsiooni liikmelisuse lõpuaja, fraktsiooni liikmelisuse rolli koodi, fraktsiooni liikmelisuse rolli väärtuse, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse koodi, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse väärtuse, fraktsiooni liikme ID, fraktsiooni liikme eesnime, fraktsiooni liikme perekonnanime, fraktsiooni liikme täisnime, fraktsiooni liikme aktiivsuse, fraktsiooni liikme e-postiaadressi, fraktsiooni liikme telefoninumberi, fraktsiooni liikme foto ID, fraktsiooni liikme foto failinime, fraktsiooni liikme foto faililaiendi, fraktsiooni liikme lingi, komisjoni ID, komisjoni nime, komisjoni lühinime, komisjoni liigi koodi, komisjoni liigi väärtuse, komisjoni värvi, komisjoni sekretariaadi nime, komisjoni aktiivsuse, komisjoni liikme ID, komisjoni liikme eesnime, komisjoni liikme perekonnanime, komisjoni liikme täisnime, komisjoni liikme aktiivsuse, komisjoni liikme e-postiaadressi, komisjoni liikme telefoninumbri, komisjoni liikme foto ID, komisjoni liikme foto failinime, komisjoni liikme foto faililaiendi, komisjoni liikme foto lingi, komisjoni liikmelisuse koosseisunumbri, komisjoni liikmelisuse algusaja, komisjoni liikmelisuse lõpuaja, komisjoni liikmelisuse rolli koodi, komisjoni liikmelisuse rolli väärtuse, komisjoni liikmelisuse ametinimetuse koodi ja komisjoni liikmelisuse ametinimetuse väärtuse.

Riigikogu liikme detailid /api/plenary-members/{uuid}

Väljastab kehtiva koosseisu kehtivate liikmete detailandmed. Võimaldab otsida liikme ID alusel.

Tagastab Riigikogu liikme lingi, ID, eesnime, perekonnanime, täisnime, aktiivsuse, e-postiaadressi, telefoninumbri, kodulehe, aadressi, toa, valimisringkonna koodi, valimisringkonna väärtuse, sissejuhatuse, eluloo, foto ID, foto failinime, foto faililaiendi, foto lingi, suure foto ID, suure foto failinime, suure foto faililaiendi, suure foto lingi, meedia liigi, meedia lingi, ajakirjandustegevuse koosseisu numbri, ajakirjandustegevuse kirjelduse, ajakirjandustegevuse lingi, juhitud eelnõu ID, juhitud eelnõu pealkirja, juhitud eelnõu registreerimisnumbri, juhitud eelnõu lingi, algatatud eelnõu ID, algatatud eelnõu pealkirja, algatatud eelnõu registreerimisnumbri, algatatud eelnõu lingi, arupärimise ID, arupärimise pealkirja, arupärimise esitamise kuupäeva, arupärimise lingi, kirjaliku küsimuse ID, kirjaliku küsimuse pealkirja, kirjaliku küsimuse esitamise kuupäeva, kirjaliku küsimuse lingi, fraktsiooni ID, fraktsiooni nime, fraktsiooni aktiivsuse, fraktsiooni lingi, komisjoni ID, komisjoni nime, komisjoni aktiivsuse, komisjoni lingi, ühenduse ID, ühenduse nime, ühenduse aktiivsuse, ühenduse lingi, parlamendirühma ID, parlamendirühma nime, parlamendirühma aktiivsuse, parlamendirühma lingi, hääletuse ID, hääletuse liigi koodi, hääletuse liigi väärtuse, hääletuse kirjelduse, hääletuse alguse, hääletuse otsuse koodi, hääletuse otsuse väärtuse, hääletuse seotud eelnõu ID, hääletuse seotud eelnõu pealkirja, hääletuse seotud eelnõu registreerimisnumbri, hääletuse seotud eelnõu lingi, sõnavõtu pealkirja, sõnavõtu teksti ja sõnavõtu lingi.

Saaliplaan

Saaliplaan /api/hallplan

Väljastab saaliplaani.

Tagastab lingi, koha, kasutaja ID, kasutaja eesnime, kasutaja perekonnanime, kasutaja täisnime, kasutaja aktiivsuse, kasutaja lingi, fraktsiooni ID, fraktsiooni nime, fraktsiooni aktiivsuse ja fraktsiooni lingi.

Statistika

Fraktsiooni istungitest osavõtu statistika /api/statistics/participations/faction/{uuid}

Kuvatakse valitud perioodil toimunud istungite arv. Võimaldab otsida fraktsiooni ID ja kuupäeva alusel.

Tagastab Riigikogu liikme istungitest osavõtu statistika – Riigikogu liikme lingi, ID, eesnime, perekonnanime, täisnime, aktiivsuse, fraktsiooni ID, fraktsiooni nime, fraktsiooni aktiivsuse, fraktsiooni lingi, fraktsiooni liikmelisuse koosseisu numbri, fraktsiooni liikmelisuse algusaja, fraktsiooni liikmelisuse lõpuaja, fraktsiooni liikmelisuse rolli koodi, fraktsiooni liikmelisuse rolli väärtuse, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse koodi, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse väärtuse, istungite arvu, osalemise info, puudumise info, lähetuse info, haigusega seotud info, muu info, osavõtu kuupäeva, istungi ID, istungi pealkirja, istungi staatuse, puudumise koodi, puudumise väärtuse ja puudumise kirjelduse.

Riigikogu liikme istungitest osavõtu statistika /api/statistics/participations/member/{uuid}

Kuvatakse valitud perioodil toimunud istungite arv. Võimaldab otsida liikme ID ja kuupäeva alusel.

Tagastab Riigikogu liikme lingi, ID, eesnime, perekonnanime, täisnime, aktiivsuse, fraktsiooni ID, fraktsiooni nime, fraktsiooni aktiivsuse, fraktsiooni lingi, fraktsiooni liikmelisuse koosseisu numbri, fraktsiooni liikmelisuse algusaja, fraktsiooni liikmelisuse lõpuaja, fraktsiooni liikmelisuse rolli koodi, fraktsiooni liikmelisuse rolli väärtuse, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse koodi, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse väärtuse, istungite arvu, osalemise info, puudumise info, lähetuse info, haigusega seotud info, muu info, osavõtu kuupäeva, istungi ID, istungi pealkirja, istungi staatuse, puudumise koodi, puudumise väärtuse ja puudumise kirjelduse.

Täiskogu istungitest osavõtu statistika /api/statistics/participations/plenary

Kuvatakse valitud perioodil toimunud istungite arv. Võimaldab otsida kuupäeva alusel.

Tagastab Riigikogu liikme lingi, ID, eesnime, perekonnanime, täisnime, aktiivsuse, fraktsiooni ID, fraktsiooni nime, fraktsiooni aktiivsuse, fraktsiooni lingi, fraktsiooni liikmelisuse koosseisu numbri, fraktsiooni liikmelisuse algusaja, fraktsiooni liikmelisuse lõpuaja, fraktsiooni liikmelisuse rolli koodi, fraktsiooni liikmelisuse rolli väärtuse, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse koodi, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse väärtuse, istungite arvu, osalemise info, puudumise info, lähetuse info, haigusega seotud info, muu info, osavõtu kuupäeva, istungi ID, istungi pealkirja, istungi staatuse, puudumise koodi, puudumise väärtuse ja puudumise kirjelduse.

Fraktsiooni sõnavõttude statistika /api/statistics/speeches/faction/{uuid}

Väljastab fraktsiooni sõnavõttude statistika. Kuvatakse sõnavõttude arvu valitud perioodil. Võimaldab otsida fraktsiooni ID ja kuupäeva alusel.

Tagastab Riigikogu liikme lingi, ID, eesnime, perekonnanime, täisnime, aktiivsuse, fraktsiooni ID, fraktsiooni nime, fraktsiooni aktiivsuse, fraktsiooni lingi, fraktsiooni liikmelisuse koosseisu numbri, fraktsiooni liikmelisuse algusaja, fraktsiooni liikmelisuse lõpuaja, fraktsiooni liikmelisuse rolli koodi, fraktsiooni liikmelisuse rolli väärtuse, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse koodi, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse väärtuse, kõned, küsimused, kõnede ja küsimuste arvu.

Riigikogu liikme sõnavõttude statistika /api/statistics/speeches/member/{uuid}

Väljastab riigikogu liikme sõnavõttude statistika. Kuvatakse sõnavõttude arvu valitud perioodil. Võimaldab otsida liikme ID ja kuupäeva alusel.

Tagastab Riigikogu liikme lingi, ID, eesnime, perekonnanime, täisnime, aktiivsuse, fraktsiooni ID, fraktsiooni nime, fraktsiooni aktiivsuse, fraktsiooni lingi, fraktsiooni liikmelisuse koosseisu numbri, fraktsiooni liikmelisuse algusaja, fraktsiooni liikmelisuse lõpuaja, fraktsiooni liikmelisuse rolli koodi, fraktsiooni liikmelisuse rolli väärtuse, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse koodi, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse väärtuse, kõned, küsimused, kõnede ja küsimuste arvu.

Täiskogu sõnavõttude statistika /api/statistics/speeches/plenary

Väljastab täiskogu sõnavõttude statistika. Kuvatakse sõnavõttude arvu valitud perioodil. Võimaldab otsida kuupäeva alusel.

Tagastab Riigikogu liikme ID, eesnime, perekonnanime, täisnime, aktiivsuse, fraktsiooni ID, fraktsiooni nime, fraktsiooni aktiivsuse, fraktsiooni lingi, fraktsiooni liikmelisuse koosseisu numbri, fraktsiooni liikmelisuse algusaja, fraktsiooni liikmelisuse lõpuaja, fraktsiooni liikmelisuse rolli koodi, fraktsiooni liikmelisuse rolli väärtuse, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse koodi, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse väärtuse, kõned, küsimused, kõnede ja küsimuste arvu ja lingi.

Fraktsiooni hääletuste statistika /api/statistics/votings/faction/{uuid}

Väljastab fraktsiooni hääletuste statistika. Kuvatakse hääletuste arvu valitud perioodil. Võimaldab otsida fraktsiooni ID ja kuupäeva alusel.

Tagastab Riigikogu liikme lingi, ID, eesnime, perekonnanime, täisnime, aktiivsuse, fraktsiooni ID, fraktsiooni nime, fraktsiooni aktiivsuse, fraktsiooni lingi, fraktsiooni liikmelisuse koosseisu numbri, fraktsiooni liikmelisuse algusaja, fraktsiooni liikmelisuse lõpuaja, fraktsiooni liikmelisuse rolli koodi, fraktsiooni liikmelisuse rolli väärtuse, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse koodi, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse väärtuse, otsuse ja kohaloleku info.

Riigikogu liikme hääletuste statistika /api/statistics/votings/member/{uuid}

Väljastab riigikogu liikme hääletuse statistika. Kuvatakse hääletuste arvu valitud perioodil. Võimaldab otsida liikme ID ja kuupäeva alusel.

Tagastab Riigikogu liikme lingi, ID, eesnime, perekonnanime, täisnime, aktiivsuse, fraktsiooni ID, fraktsiooni nime, fraktsiooni aktiivsuse, fraktsiooni lingi, fraktsiooni liikmelisuse koosseisu numbri, fraktsiooni liikmelisuse algusaja, fraktsiooni liikmelisuse lõpuaja, fraktsiooni liikmelisuse rolli koodi, fraktsiooni liikmelisuse rolli väärtuse, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse koodi, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse väärtuse, otsuse ja kohaloleku info.

Täiskogu hääletuste statistika /api/statistics/votings/plenary

Väljastab täiskogu hääletuste statistika. Kuvatakse hääletuste arvu valitud perioodil. Võimaldab otsida kuupäeva alusel.

Tagastab Riigikogu liikme lingi, ID, eesnime, perekonnanime, täisnime, aktiivsuse, fraktsiooni ID, fraktsiooni nime, fraktsiooni aktiivsuse, fraktsiooni lingi, fraktsiooni liikmelisuse koosseisu numbri, fraktsiooni liikmelisuse algusaja, fraktsiooni liikmelisuse lõpuaja, fraktsiooni liikmelisuse rolli koodi, fraktsiooni liikmelisuse rolli väärtuse, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse koodi, fraktsiooni liikmelisuse ametinimetuse väärtuse, otsuse ja kohaloleku info.

Steno

Päevakorrapunktide steno lingid /api/steno/agenda

Väljastab päevakorrapunktide stenogrammide lingid. Võimaldab otsida päevakorrapunkti ID alusel.

Tagastab stenogrammi päevakorrapunkti lingi, ID ja pealkirja.

Viimased stenogrammid /api/steno/lastVerbatims

Tagastab viimaste stenogrammide arvu.

Isikute kõnede ja sõnavõttude arv /api/steno/speeches

Väljastab etteantud perioodil etteantud kasutaja sõnavatõtud. Võimaldab otsida isiku ID, kuupäeva ja koosseisu numbri alusel.

Tagastab ID, kõne, küsimuse ja koguarvu.

Isiku sõnavõttude arv /api/steno/speeches/count

Võimaldab kokku lugeda etteantud tüübiga ja etteantud perioodil kõnede ja sõnavõttude arvu. Võimaldab otsida isiku ID, istungi tüübi, kuupäeva ja koosseisu numbri alusel.

Tagastab stenogrammi sõnavõttude lingi, ID ja arvu.

Isiku viimane sõnavõtt /api/steno/speeches/last

Väljastab stenogrammist viimase sõnavõtu/kõne. Võimaldab otsida isiku ID, istungi tüübi ja koosseisu numbri alusel.

Tagastab viimase sõnavõtu lingi, ID, kuupäeva, pealkirja, teksti.

Sündmused

Täiskogu ja komisjonide päevakorrad, Riigikogu liikmete lähetused ja visiidid /api/events

Kalendri sündmuste teenuse eesmärgiks on väljastada kõik täiskogu/komisjoni istungid koos päevakorrapunktidega, eemaloleku põhjused ja visiidid, mis konkreetsel päeval toimuvad. Võimaldab otsida kuupäeva ja sündmuse tüübi alusel.

Tagastab päevasündmuse kuupäeva, täiskogu istungi lingi, päevakorrapunkti lingi, päevakorrapunkti ID, päevakorrapunkti viite, päevakorrapunkti pealkirja, päevakorrapunkti dokumendi liigi, päevakorrapunkti loomisaja, päevakorrapunkti koosseisu, päevakorrapunkti toimiku lingi, päevakorrapunkti toimiku ID, päevakorrapunkti viite, päevakorrapunkti toimiku pealkirja, päevakorrapunkti toimiku liigi, päevakorrapunkti seotud dokumendi lingi, päevakorrapunkti seotud dokumendi ID, päevakorrapunkti seotud dokumendi pealkirja, päevakorrapunkti seotud dokumendi liigi, päevakorrapunkti seotud toimiku lingi, päevakorrapunkti seotud toimiku ID, päevakorrapunkti seotud toimiku viite, päevakorrapunkti seotud toimiku pealkirja, päevakorrapunkti seotud toimiku liigi, päevakorrapunkti faili lingi, päevakorrapunkti failinime, päevakorrapunkti faililaiendi, päevakorrapunkti järjekorranumbri, päevakorrapunkti ID, päevakorrapunkti toimiku liigi, päevakorrapunkti hääletuse lingi, päevakorrapunkti hääletuse ID, päevakorrapunkti hääletuse liigi koodi, päevakorrapunkti liigi väärtuse, päevakorrapunkti hääletuse kirjelduse, päevakorrapunkti hääletuse alguse, päevakorrapunkti pealkirja, päevakorrapunkti toimumise aja, päevakorrapunkti istungi tüübi, komisjoni lingi, komisjoni ID, komisjoni nime, komisjoni aktiivsuse, komisjoni istungi lingi, ID, pealkirja, toimumise aja, istungi tüübi, istungi protokolli dokumendi lingi, komisjoni istungi protokolli dokumendi ID, komisjoni istungi protokolli dokumendi viite, komisjoni istungi protokolli dokumendi pealkirja, komisjoni istungi protokolli dokumendi liigi, lähetuse lingi, lähetuse ID, lähetuse nime, lähetuse liigi, lähetuse aktiivsuse, lähetuse algusaja, lähetuse lõpuaja, lähetuse kirjelduse, visiidi pealkirja, visiidi liigi koodi, visiidi liigi väärtuse, visiidi koha, visiidi kirjelduse, visiidi algusaja ja visiidi lõpuaja.

Kuupäevad, millal mõni sündmus on toimunud /api/events/calendar

Kuvatakse info kuupäevade osas, mil mõni sündmus on toimunud. Võimaldab otsida kuupäeva ja sündmuse tüübi alusel.

Tagastab kuupäeva ja info kas on sündmusi või mitte.

Toimikud

Toimikute otsing /api/volumes

Väljastab etteantud sisendparameetritele vastavad toimikud. Kui ühtegi sisendparameetrit ette ei ole antud tagastatakse kõik toimikud.

Võimaldab otsida pealkirja, kuupäeva, toimiku tüübi, viite, koosseisu numbri, funktsioonigrupi ID, funktsiooni ID, sarja ID ja alamsarja ID alusel. Tagastab toimiku lingi, ID, viite, pealkirja tüübi, loomise aja, registreerimise numbri ja koosseisu numbri.

Toimiku detailid /api/volumes/{uuid}

Väljastab toimiku detailandmed. Võimaldab otsida toimiku ID alusel.

Tagastab toimiku lingi, ID, viite, pealkirja, liigi, loomise aja, registreerimise numbri, koosseisu numbri, aasta, seotud dokumendi lingi, seotud dokumendi ID, seotud dokumendi viite, seotud dokumendi pealkirja, seotud dokumendi liigi, seotud toimiku lingi, seotud toimiku ID, seotud toimiku viite, seotud toimiku pealkirja, seotud toimiku liigi, dokumendi lingi, dokumendi ID, dokumendi viite, dokumendi pealkirja, dokumendi liigi, dokumendi loomise aja, dokumendi koosseisu, dokumendi toimiku lingi, dokumendi toimiku ID, dokumendi viite, dokumendi pealkirja, dokumendi liigi, dokumendi faili lingi, dokumendi faili ID, dokumendi failinime ja dokumendi faililaiendi.

Eelnõude otsing /api/volumes/drafts

Väljastab eelnõud vastavalt otsinguparameetritele. Võimaldab otsida pealkirja, viite, registreerimise numbri, koosseisu numbri, eelnõu liigi, menetluse staatuse, aktiivse menetlusetapi, juhtivkomisjoni ID, juhtivkomisjoni esindaja ID, algataja ID, algatamise kuupäeva, muudatusettepanekute tähtaja ja märksõna ID alusel.

Tagastab eelnõu lingi, ID, pealkirja, registreerimisnumbri, koosseisu numbri, liigi, aktiivse menetlusetapi, aktiivsuse staatuse, menetluse staatuse, viimase staatuse kuupäeva, juhtivkomisjoni lingi, juhtivkomisjoni ID, juhtivkomisjoni nime, juhtivkomisjoni liigi, juhtivkomisjoni aktiivsuse, algatamise kuupäeva ja muudatusettepanekute tähtaja.

Eelnõu detailid /api/volumes/drafts/{uuid}

Väljastab eelnõu detailinfo. Võimaldab otsida eelnõu toimiku ID alusel.

Tagastab eelnõu lingi, ID, pealkirja ja registreerimisnumbri.

ERJK protokollide nimekiri /api/volumes/erjk-protocols

Väljastab ERJK protokollide nimekirja. Tagastab toimiku ID, viite, pealkirja, liigi, loomise aja, dokumendi lingi, dokumendi ID, dokumendi viite, dokumendi pealkirja, dokumendi liigi, dokumendi kuupäeva, dokumendi faili lingi, dokumendi faili ID, dokumendi failinime ja dokumendi faililaiendi.

ERJK protokoll /api/volumes/erjk-protocols/{uuid}

Väljastab ERJK protokolli detailinfo. Võimaldab otsida toimiku ID alusel.

Tagastab toimiku ID, viite, pealkirja, liigi, loomise aja, dokumendi lingi, dokumendi ID, dokumendi viite, dokumendi pealkirja, dokumendi liigi, dokumendi kuupäeva, dokumendi faili lingi, dokumendi faili ID, dokumendi failinime ja dokumendi faililaiendi.

Euroopa Liidu toimikute otsing /api/volumes/eu

Väljastab Euroopa Liidu toimikute detailandmed. Võimaldab otsida pealkirja, inglise keeles pealkirja, loomiskuupäeva, viite, koosseisu numbri, EL toimiku liigi, EL toimiku tähise, saabumise kuupäeva, valdkonna, vastutava komisjoni ID, valdkonna komisjoni ID, arvamuse andja komisjoni ID ja dokumendi liigi alusel.

Tagastab toimiku lingi, ID, viite, pealkirja, liigi, loomise aja, registreerimise numbri, koosseisu numbri, pealkirja inglise keeles, toimiku liigi koodi ja toimiku liigi väärtuse.

Arupärimised /api/volumes/interpellations

Väljastab arupärimiste detailandmed. Võimaldab otsida küsija ID ja koosseisu numbri alusel.

Tagastab arupärimise lingi, ID registreerimise numbri, pealkirja, adressaadi koodi, adressaadi väärtuse, küsija lingi, küsija ID, küsija nime, küsija liigi, küsija aktiivsuse, esitamise kuupäeva, vastamise tähtaja, päevakorrapunkti lingi, päevakorrapunkti ID ja päevakorrapunkti istungi toimumise aja.

Kirjalikud küsimused /api/volumes/written-questions

Väljastab kirjalike küsimuste detailandmed. Võimaldab otsida küsija ID ja koosseisu numbri alusel.

Tagastab kirjaliku küsimuse lingi, ID, registreerimise numbri, koosseisu numbri, pealkirja, adressaadi koodi, adressaadi väärtuse, küsija lingi, küsija ID, küsija nime, küsija liigi, küsija aktiivsuse, esitamise kuupäeva, vastamise tähtaja, kirjaliku küsimuse vastuse dokumendi lingi, kirjaliku küsimuse vastuse dokumendi ID, kirjaliku küsimuse vastuse dokumendi viite, kirjaliku küsimuse vastuse dokumendi pealkirja, kirjaliku küsimuse vastuse dokumendi liigi, kirjaliku küsimuse vastuse dokumendi loomise aja, kirjaliku küsimuse vastuse dokumendi koosseisu, kirjaliku küsimuse vastuse dokumendi toimiku lingi, kirjaliku küsimuse vastuse dokumendi toimiku ID, kirjaliku küsimuse vastuse dokumendi toimiku viite, kirjaliku küsimuse vastuse dokumendi toimiku pealkirja, kirjaliku küsimuse vastuse dokumendi toimiku liigi, kirjaliku küsimuse vastuse seotud dokumendi lingi, kirjaliku küsimuse vastuse seotud dokumendi ID, kirjaliku küsimuse vastuse seotud dokumendi viite, kirjaliku küsimuse vastuse seotud dokumendi pealkirja, kirjaliku küsimuse vastuse seotud dokumendi liigi, kirjaliku küsimuse vastuse seotud toimiku lingi, kirjaliku küsimuse vastuse seotud toimiku ID, kirjaliku küsimuse vastuse seotud toimiku viite, kirjaliku küsimuse vastuse seotud toimiku pealkirja, kirjaliku küsimuse vastuse seotud toimiku liigi, kirjaliku küsimuse vastuse faili lingi, kirjaliku küsimuse vastuse faili ID, kirjaliku küsimuse vastuse failinime, kirjaliku küsimuse vastuse faililaiendi, kirjaliku küsimuse vastuse vastamise kuupäeva, kirjaliku küsimuse vastaja koodi ja kirjaliku küsimuse vastaja väärtuse.

Üles

Viimati muudetud: 02.08.2018

Tagasiside