Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tutvuge Riigikogu Kantselei täitmata teenistuskohtade, tööpakkumiste ja praktikavõimalustega.

Riigikogu Kantselei struktuur ja koosseis 19. juuni 2017 (PDF, 244kB)

Tööpakkumised

Riigikogu Kantselei pakub praktikavõimalusi:

 • Riigikogu kantselei stenogrammi- ja tõlkeosakonnas: osakonna ülesanne on koostada Riigikogu istungite stenogramme, tõlkida Riigikogu tööga seotud materjale ning nõustada Riigikogu liikmeid, juhatust, komisjone, fraktsioone ja kantselei teenistujaid keeleküsimustes. 
  Pakume võimaluse tutvuda osakonna keeletoimetajate ja stenogrammi koostajate tööga, võimalusel ka teiste üksuste tööga.
  Ootame praktikale üliõpilasi, kes omandavad kõrgharidust ja on läbinud õppeaineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses, valdavad vabalt eesti keelt ning tunnevad huvi Riigikogu ja kantselei tegevuse vastu. Praktikandi abist oleme eriti huvitatud novembris- detsembris 2017.
 • Riigikogu komisjonide sekretariaatides (erinevad komisjonid ja valdkonnad). Ootame praktikale üliõpilasi, kes omandavad kõrgharidust ja on läbinud õppeaineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses, valdavad vabalt eesti keelt ning tunnevad huvi Riigikogu ja kantselei tegevuse vastu.
  Pakume võimaluse tutvuda eelnõude menetlemisega komisjonis ja täiskogus: menetlusetapid, muudatusettepanekud, tekstid ja seletuskirjad; parlamentaarsed kuulamised- komisjoni istung, avalik istung, oluliselt tähtsa riikliku küsimuse arutamine ning komisjonide asjaajamine.
  Praktikat Riigikogu Kantseleis ei tasustata.

Huvi korral palume esitada taotlus- veebivorm Riigikogu kodulehel, lisada cv ja praktikajuhend, akadeemiline õiend või väljavõte õpinguraamatust ning motivatsioonikiri (https://www.riigikogu.ee/riigikogu/riigikogu-kantselei/teenistuskohad-ja-praktika/).

Täiendav info helen.ilisson@riigikogu.ee

Täitmata ametikohad Riigikogu Kantseleis (hetkel konkurssi ei toimu)

 • Õigus- ja analüüsiosakonna nõunik
 • Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni konsultant
 • Riigikogu riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni konsultant

Üles

Viimati muudetud: 16.10.2017

Tagasiside