Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

VIII Riigikogu esindas seadusandliku võimuna Eesti kodanikke 11. märtsist 1995 kuni 13. märtsini 1999 ja võttis vastu 746 akti. Selle koosseisu kuulusid rahvasaadikud valimisliidust Koonderakond ja Maarahva Ühendus, Eesti Reformierakonnast, Keskerakonnast, valimisliitudest Isamaa ja ERSP Liit, Mõõdukad ja „Meie kodu on Eestimaa!“ ning erakonnast Parempoolsed. Vastuvõetud õigusaktidest kõige olulisemad on Euroopa lepingu ja Vene Föderatsiooni relvajõudude väljaviimise lepingu ratifitseerimise seadused ning uus õiguskantsleri seadus.

VIII Riigikogu koosseisu avapilt 11. märts 1995

Valimised

VIII Riigikogu valimised toimusid 1995. aasta 5. märtsil. Need olid teised Riigikogu valimised peale Eesti taasiseseisvumist ja toimusid 1992. aasta põhiseaduse alusel. Valimas käis 791 957 hääleõiguslikust kodanikust 545 770 ehk 68,9%. Valimistel osales 7 valimisliitu, 9 erakonda ja 12 üksikkandidaati. Kokku seati üles 1256 kandidaati.

Valimiste peamised võitjad olid eelmise Riigikogu ajal opositsioonis olnud erakonnad ja valimisliidud, eelkõige Keskerakond ja Koonderakond, kellega liitusid eelmistel valimistel kõrvale jäänud Maarahva Ühenduse moodustanud erakonnad. Liberaaldemokraatliku erakonna ja Siim Kallase toetajate baasil loodud Reformierakond saavutas suurt edu, eriti linnavalijate hulgas. Valimiskünnise ületas ka venekeelsele elanikkonnale tuginev valimisliit „Meie kodu on Eestimaa!“.

Kokku võeti vastu 746 akti, millest 345 olid varasemate seaduste muutmise seadused, 155 seaduste terviktekstid, 119 välislepinguid käsitlevad seadused ja 110 Riigikogu otsused.

Riigikogu esimeheks valiti Toomas Savi Reformierakonnast ning aseesimeesteks Arnold Rüütel Eesti Maarahva Erakonnast ja Edgar Savisaar Keskerakonnast.

Riigikogu VIII koosseis tuli esimeseks istungiks kokku 21. märtsil 1995 ja pidas viimase istungi 25. veebruaril 1999. Koosseisu volitused kestsid 11. märtsist 1995 kuni 13. märtsini 1999.

Seadusloome

Riigikogu VIII koosseisu peamised saavutused olid Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise lepingu Vene Föderatsiooni relvajõudude väljaviimisest Eesti Vabariigi territooriumilt ning nende ajutise sealviibimise tingimustest ratifitseerimise seadus ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimuses Eesti Vabariigi territooriumil ratifitseerimise seadus, samuti Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa lepingu) ratifitseerimise seadus. Viimase alusel asuti ette valmistama Eesti ühinemist Euroopa Liiduga.

Olulisel kohal oli ka uus õiguskantsleri seadus, millega pandi õiguskantslerile ombudsmani ehk riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste tegevuse kohta esitatud kaebuste läbivaataja ja nõuandja roll.

Samuti jätkas Riigikogu VIII koosseis põhiseaduslike institutsioonide töökorralduse reguleerimist ning tekkinud rakenduspraktikat arvestades tehti VII koosseisus vastuvõetud seadustes muudatusi või võeti vastu uusi seadusi.

Kokku võeti vastu 746 akti, millest 345 olid varasemate seaduste muutmise seadused, 155 seaduste terviktekstid, 119 välislepinguid käsitlevad seadused ja 110 Riigikogu otsused. Riigikogu esines 2 avaldusega, pöördumisi ega deklaratsioone Riigikogu VIII koosseis vastu ei võtnud.

Üles

Viimati muudetud: 07.11.2022

Tagasiside