Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esindab rahvast, lahendades olulisi riigielu küsimusi. Tema tähtsamad ülesanded on välja töötada seadusi, võtta vastu otsuseid, teha parlamentaarset kontrolli ja arendada välissuhtlust.

Rahva otsene osalemine riigivalitsemises on praktikas võimatu, seetõttu valib rahvas endi hulgast esinduskogu ehk Riigikogu. Nii teostab rahvas hääleõiguslike Eesti kodanike kaudu riigivõimu.

Kuidas Riigikogu töötab?

Riigikogu tööperioodi nimetatakse istungjärguks ja aastas on kaks korralist istungjärku. Riigikogu töö toimub täiskogu istungitel, komisjonides ja fraktsioonides. Riigikogu istungid on avalikud ja neid saab jälgida istungisaali rõdult.

Vaata otseülekannet istungisaalist.

Kinniseks kuulutatakse istungid, kus Riigikogu peab arutama küsimusi, mille avalik arutelu võiks kahjustada riiki või selle julgeolekut või tuua avalikuks riigisaladusi. Seni on seda tehtud vaid ühel korral, kui ratifitseeriti relvahanke lepingut.

 

Millised on Riigikogu ülesanded?

Riigikogu kolm tähtsamat ülesannet on vastu võtta seadusi ja otsuseid, teha parlamentaarset kontrolli ning arendada välissuhtlust.

Lisaks sellele Riigikogu:

 • Otsustab rahvahääletuse korraldamise
 • Valib Vabariigi Presidendi
 • Ratifitseerib ja denonsseerib välislepinguid
 • Annab peaministrikandidaadile volitused Vabariigi Valitsuse moodustamiseks
 • Võtab vastu riigieelarve ja kinnitab selle täitmise aruande
 • Nimetab Vabariigi Presidendi ettepanekul ametisse Riigikohtu esimehe, Eesti Panga Nõukogu esimehe, riigikontrolöri, õiguskantsleri ja Kaitseväe juhataja või ülemjuhataja
 • Nimetab Riigikohtu esimehe ettepanekul ametisse Riigikohtu liikmed
 • Nimetab Eesti Panga Nõukogu liikmed
 • Otsustab Vabariigi Valitsuse ettepanekul riigile varaliste kohustuste võtmise
 • Esineb avaldustedeklaratsioonide ja pöördumistega Eesti rahva, teiste riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide poole
 • Kehtestab riiklikud autasud, sõjaväelised ja diplomaatilised auastmed
 • Otsustab umbusalduse avaldamise ministrile, peaministrile või Vabariigi Valitsusele
 • Kuulutab riigis välja erakorralise seisukorra
 • Kuulutab Vabariigi Presidendi ettepanekul välja sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni
 • Lahendab muid riigielu küsimusi, mis ei ole põhiseadusega antud Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse, teiste riigiorganite või kohalike omavalitsuste otsustada.

Alamlehed

 • Riigikogu istungisaali sakiline lagi

  Parlamentaarne kontroll

  Peale seaduste vastuvõtmise on Riigikogu ülesanne täitevvõimu, sh valitsuse tegevuse kontrollimine. Selleks on Riigikogu liikmetel…
 • Istungi juhataja töölaud Foto: Paul Kuimet

  Seadusloome

  Seadused valmivad mitmeetapilise töö tulemusena. Seadusloome esimeses etapis koostatakse seaduseelnõu esialgne tekst. Teises etapis algatatakse…
 • Pikk Hermann ja Eesti lipp

  Välissuhtlus

  Riigikogu edendab välissuhteid väliskomisjoni ja välisdelegatsioonide kaudu. Välissuhtlusega tegelevad ka Riigikogu esimees, komisjonid ja fraktsioonid,…

Üles

Viimati muudetud: 21.09.2023

Tagasiside