Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu on Eesti rahva esinduskogu, mille koosseisu valib rahvas neljaks aastaks. Riigikogusse kuulub 101 liiget, kes langetavad riigi elu enim mõjutavaid otsuseid. Näiteks Vabariigi Valitsuse moodustamine ja püsimine, seaduste väljatöötamine, muutmine ja täiendamine ning riigieelarve kinnitamine.

Eesti on vastavalt 1992. aastast kehtivale põhiseadusele demokraatlik vabariik, kus kõrgeima võimu kandja on rahvas. Demokraatlikus riigis kehtib võimude lahususe põhimõte. Selle kohaselt seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim tasakaalustavad üksteist.

Riigikogule kuulub põhiseaduse § 59 kohaselt seadusandlik võim ehk Riigikogu võtab vastu seadusi. Valitsusele kuulub täidesaatev võim ehk valitsus vastutab seaduste ellurakendamise eest. Õigust mõistab kohus. President täidab Eestis kui parlamentaarses vabariigis põhiliselt esindusfunktsiooni.

Riigikogu võtab vastu kõigi eluvaldkondade arengut mõjutava riigieelarve, milles määratakse kindlaks eeloleva aasta tulud ja kulud. Riigikogu kinnitab ka riigieelarve täitmise aruande.

Kuidas Riigikogu valitakse?

Aktiivne valimisõigus on kõigil 18-aastaseks saanud teovõimelistel Eesti kodanikel. Passiivne valimisõigus ehk õigus olla valitud on kõigil 21-aastaseks saanud hääleõiguslikel Eesti kodanikel. Riigikogu valitakse neljaks aastaks.

Riigikogust sõltub Vabariigi Valitsuse moodustamine ja püsimine. Kui ükski erakond ei saa Riigikogus 51 kohta, ühinevad fraktsioonid valitsuse moodustamiseks koalitsiooni. Ülejäänud Riigikogu fraktsioonid ja liikmed jäävad opositsiooni.

Kui suur on Riigikogu?

Riigikogu liikmete arv 101 on ligikaudu kuupjuur Eesti hääleõiguslike kodanike arvust. Riigikogu liikme volitused algavad valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Kui suured on meie naabrite parlamendid?

Milline oleks parlamendi ideaalne suurus Rein Taagepera valemi järgi?

Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja Eesti elanike arv 2014. aasta juuli seisuga ja kuupjuur rahvaarvust ehk milline oleks parlamendi ideaalne suurus Rein Taagepera valemi järgi.

  • Läti – rahvaarv 2 165 165 mln, kuupjuur 129
  • Leedu – rahvaarv 3 505 738 mln, kuupjuur 152
  • Soome – rahvaarv 5 268 799 mln, kuupjuur 174
  • Rootsi – rahvaarv 9 723 809 mln, kuupjuur 213
  • Eesti – rahvaarv 1 315 819 mln, kuupjuur 109

Kui suured on meie naabrite esinduskogud

Üles

Viimati muudetud: 21.09.2023

Tagasiside