Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Mida teeb kultuurikomisjon?

Kultuurikomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis tegeleb haridust, teadust, noorsootööd, keelt, meediat, muinsuskaitset, sporti, loovisikuid, etendusasutusi, muuseume ja raamatukogusid käsitleva seadusloomega. Selleks valmistab ta ette seaduste ja otsuste arutelusid Riigikogus. Komisjon kontrollib oma töövaldkonnas ka valitsuse tegevust.

Töö eelnõudega

Kultuurikomisjoni istungitel osalevad huvirühmade esindajad ja oma ala asjatundjad õpilastest ministeeriumide töötajateni. Koostöös nendega valmistatakse ette haridus- ja kultuurialaseid eelnõusid, mis saadetakse arutamiseks Riigikogu istungisaali.
Parlamentaarsetel kuulamistel saab komisjon ülevaate vastuvõetud otsuste toimimisest, näiteks noorte valmisolekust siseneda tööturule või mõne õppeasutuse käekäigust.

Muud ülesanded

Kultuurikomisjon annab oma töövaldkonna piires arvamuse Eesti seisukohtade suhtes Euroopa Liidu asjades. Arutatakse, millised Euroopa Liidu haridus-, teadus- või noorsoovaldkonna algatused on Eestile sobilikud ning milliste kohta on vaja esitada oma seisukohad ja muudatusettepanekud.

Peale eelnõude valmistab komisjon oma valdkonna tähtsaimatel teemadel ette arutelusid Riigikogus. Nii toimus näiteks 2013. aasta alguses Riigikogu istungisaalis arutelu õpetajahariduse kui hariduse ühe võtmeküsimuse üle. Komisjoni viimaste aastate tegevusest võib veel esile tõsta kultuuriruumi mitmekesise arengu ja kultuuris osalemise soodustamiseks vastu võetud kultuuripoliitika põhialuseid. Laiemat kõlapinda on leidnud ka põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning selle muudatused, samuti kõrghariduse rahastamise muudatused.

Üles

Viimati muudetud: 23.10.2023

Tagasiside
 

Prindi

Carina Rikart

Prindi

Kristel Soodla

Prindi

Merje Noorlind