Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
479 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus 25.07.2017
484 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 24.07.2017
486 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 21.07.2017
472 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus 20.07.2017
453 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) 18.07.2017
481 Ravimiseaduse § 76 täiendamise seadus 18.07.2017
360 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.07.2017
290 Elektrituruseaduse muutmise seadus 11.07.2017
480 Liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seadus 07.07.2017
478 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus 07.07.2017
459 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus 28.06.2017
280 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 26.06.2017
467 Töölepingu seaduse muutmise seadus 26.06.2017
405 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 26.06.2017
357 Tubakaseaduse muutmise seadus 26.06.2017
114 Kooseluseaduse rakendamise seadus 26.06.2017
426 Spordiseaduse muutmise seadus 26.06.2017
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 22.06.2017
488 Autoveoseadus 21.06.2017
460 Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 21.06.2017
487 Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seadus 20.06.2017
470 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 20.06.2017
483 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" 19.06.2017
482 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine" 19.06.2017
420 Metsaseaduse § 40 muutmise seadus 19.06.2017

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
360 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.07.2017
480 Liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seadus 07.07.2017
459 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus 28.06.2017
280 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 26.06.2017
405 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 26.06.2017
357 Tubakaseaduse muutmise seadus 26.06.2017
114 Kooseluseaduse rakendamise seadus 26.06.2017
426 Spordiseaduse muutmise seadus 26.06.2017
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 22.06.2017
460 Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 21.06.2017
420 Metsaseaduse § 40 muutmise seadus 19.06.2017
381 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 14.06.2017
445 Loomakaitseseaduse muutmise seadus 13.06.2017
475 Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus 13.06.2017
429 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 02.06.2017
400 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 18.05.2017
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 11.05.2017
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 10.04.2017
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 10.04.2017
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 05.04.2017
382 Rahvastikuregistri seadus 29.03.2017
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 08.03.2017
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 28.02.2017
33 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 19.01.2017
107 Riigikogu otsus „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ 19.01.2017

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
458 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.07.2017
417 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus 19.07.2017
407 Töövaidluse lahendamise seadus 17.07.2017
468 Töövõimetoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.07.2017
387 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" 13.07.2017
411 Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus 13.07.2017
454 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus 11.07.2017
399 Liiklusseaduse muutmise seadus 10.07.2017
419 Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.07.2017
456 Riigieelarve seaduse muutmise seadus 10.07.2017
188 Ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 10.07.2017
415 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus 10.07.2017
430 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus 07.07.2017
418 Lõhkematerjaliseadus 07.07.2017
374 Tolliseadus 07.07.2017
328 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) 07.07.2017
396 Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus 06.07.2017
416 Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seadus 06.07.2017
455 Riigivaraseaduse muutmise seadus 06.07.2017
444 Looduskaitseseaduse muutmise seadus (Nagoya protokolli rakendamine) 05.07.2017
443 Keskkonnaseire seaduse muutmise seadus 05.07.2017
434 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seadus 04.07.2017
462 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 04.07.2017
457 Magustatud joogi maksu seadus 04.07.2017
449 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 04.07.2017
Tagasiside