Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
398 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus 28.04.2017
204 Riigihangete seadus 28.04.2017
386 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 28.04.2017
400 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 28.04.2017
433 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seadus 28.04.2017
432 Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 28.04.2017
405 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 28.04.2017
188 Ühistranspordiseaduse muutmise seadus 28.04.2017
397 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 28.04.2017
423 Spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus 28.04.2017
412 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 27.04.2017
407 Töövaidluse lahendamise seadus 27.04.2017
409 Audiitortegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 27.04.2017
357 Tubakaseaduse muutmise seadus 27.04.2017
410 Riigikogu otsus "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050" heakskiitmine 27.04.2017
417 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus 26.04.2017
403 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti osalemine pagulaste ümberjaotuskavas" 26.04.2017
438 Riigikaitseseaduse § 7 muutmise seadus 25.04.2017
430 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus 25.04.2017
431 Käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seadus (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) 25.04.2017
324 Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 25.04.2017
413 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, millega keelatakse peibutuspardid 25.04.2017
439 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 24.04.2017
428 Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.04.2017
290 Elektrituruseaduse muutmise seadus 24.04.2017

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
386 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 28.04.2017
405 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 28.04.2017
188 Ühistranspordiseaduse muutmise seadus 28.04.2017
397 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 28.04.2017
407 Töövaidluse lahendamise seadus 27.04.2017
357 Tubakaseaduse muutmise seadus 27.04.2017
410 Riigikogu otsus "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050" heakskiitmine 27.04.2017
417 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus 26.04.2017
324 Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 25.04.2017
381 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 20.04.2017
385 Karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seadus 20.04.2017
404 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) 19.04.2017
408 Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seadus 19.04.2017
328 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) 13.04.2017
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 10.04.2017
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 10.04.2017
396 Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus 07.04.2017
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 05.04.2017
380 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus 04.04.2017
382 Rahvastikuregistri seadus 29.03.2017
374 Tolliseadus 27.03.2017
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 08.03.2017
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 28.02.2017
360 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.02.2017
350 Maagaasiseaduse muutmise seadus 22.02.2017

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
383 Julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 28.04.2017
384 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 28.04.2017
356 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 28.04.2017
189 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 26.04.2017
341 Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus 24.04.2017
361 Vedelkütuse seaduse muutmise seadus 21.04.2017
347 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) 20.04.2017
411 Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus 19.04.2017
364 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadus 19.04.2017
373 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seadus 18.04.2017
358 Pakendiseaduse muutmise seadus 13.04.2017
359 Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seadus 12.04.2017
367 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" 10.04.2017
379 "Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi valitsuse vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta" muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 07.04.2017
394 Riigikogu otsus "Eesti Haigekassa nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 07.04.2017
389 Riigikogu otsus "Põhjamaade Investeerimispangale antud riigigarantii suurendamine" 07.04.2017
362 Riigikogu otsus "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" 07.04.2017
251 Välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 05.04.2017
302 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 05.04.2017
322 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 31.03.2017
281 Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 31.03.2017
297 Investeerimisfondide seadus 31.03.2017
378 Riigikogu otsus "Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine" 30.03.2017
377 Riigikogu otsus "Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine" 30.03.2017
342 Riigikogu otsus "Peaministrikandidaadile Jüri Ratasele Vabariigi Valitsuse moodustamiseks volituste andmine" 30.03.2017
Tagasiside