Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
381 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 28.03.2017
412 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 28.03.2017
204 Riigihangete seadus 28.03.2017
414 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 27.03.2017
413 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, millega keelatakse peibutuspardid 27.03.2017
411 Planeerimisseaduse muutmise ning sellega seonduvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus 27.03.2017
374 Tolliseadus 27.03.2017
398 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus 27.03.2017
341 Noorsootöö seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus 27.03.2017
409 Audiitortegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.03.2017
406 Liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 24.03.2017
356 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 24.03.2017
347 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) 24.03.2017
385 Karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seadus 24.03.2017
402 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus, millega tugevdatakse parlamentaarset kontrolli 23.03.2017
407 Töövaidluse lahendamise seadus 23.03.2017
410 Riigikogu otsus "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050" heakskiitmine 23.03.2017
408 Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seadus 23.03.2017
386 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.03.2017
397 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 22.03.2017
396 Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus 22.03.2017
405 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 22.03.2017
373 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seadus 22.03.2017
404 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) 22.03.2017
290 Elektrituruseaduse muutmise seadus 22.03.2017

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
381 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 28.03.2017
204 Riigihangete seadus 28.03.2017
374 Tolliseadus 27.03.2017
398 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus 27.03.2017
341 Noorsootöö seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus 27.03.2017
356 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 24.03.2017
385 Karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seadus 24.03.2017
386 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.03.2017
397 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 22.03.2017
396 Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus 22.03.2017
189 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 22.03.2017
380 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus 22.03.2017
328 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) 20.03.2017
384 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.03.2017
357 Tubakaseaduse muutmise seadus 15.03.2017
362 Riigikogu otsus "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" 15.03.2017
188 Ühistranspordiseaduse muutmise seadus 14.03.2017
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 08.03.2017
382 Rahvastikuregistri seadus 07.03.2017
383 Julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 07.03.2017
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 28.02.2017
360 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.02.2017
350 Maagaasiseaduse muutmise seadus 22.02.2017
324 Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 08.02.2017
280 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.02.2017

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
379 "Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi valitsuse vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta" muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 27.03.2017
323 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 27.03.2017
320 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 27.03.2017
559 Krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.03.2017
488 Audiitortegevuse seadus 23.03.2017
358 Pakendiseaduse muutmise seadus 23.03.2017
359 Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seadus 22.03.2017
163 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 22.03.2017
322 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 22.03.2017
281 Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 22.03.2017
390 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" 21.03.2017
302 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 20.03.2017
297 Investeerimisfondide seadus 17.03.2017
275 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.03.2017
389 Riigikogu otsus "Põhjamaade Investeerimispangale antud riigigarantii suurendamine" 17.03.2017
394 Riigikogu otsus "Eesti Haigekassa nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 16.03.2017
340 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 15.03.2017
466 Eesti Vabariigi ja Mehhiko Ühendriikide vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 13.03.2017
665 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" 13.03.2017
355 Ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.03.2017
278 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 09.03.2017
718 Riigikogu otsus "Eesti julgeolekupoliitika alused" 08.03.2017
252 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.03.2017
251 Välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 08.03.2017
205 Hädaolukorra seadus 08.03.2017
Tagasiside