Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
394 Riigikogu otsus "Eesti Haigekassa nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 23.02.2017
393 Haldusreformi seaduse muutmise seadus 23.02.2017
392 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus 23.02.2017
391 Maksukorralduse seaduse § 4¹ muutmise seadus 23.02.2017
323 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 23.02.2017
379 "Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta" muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 22.02.2017
380 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus 22.02.2017
360 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.02.2017
320 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.02.2017
382 Rahvastikuregistri seadus 22.02.2017
390 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" 22.02.2017
350 Maagaasiseaduse muutmise seadus 22.02.2017
364 Sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seadus 21.02.2017
281 Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 21.02.2017
322 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 21.02.2017
381 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 21.02.2017
383 Julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 20.02.2017
359 Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seadus 20.02.2017
361 Vedelkütuse seaduse muutmise seadus 20.02.2017
356 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 20.02.2017
389 Riigikogu otsus "Põhjamaade Investeerimispangale antud riigigarantii suurendamine" 20.02.2017
386 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.02.2017
341 Noorsootöö seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus 17.02.2017
362 Riigikogu otsus "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" heakskiitmine 15.02.2017
347 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) 14.02.2017

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
379 "Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta" muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 22.02.2017
380 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus 22.02.2017
360 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.02.2017
350 Maagaasiseaduse muutmise seadus 22.02.2017
281 Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 21.02.2017
322 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 21.02.2017
359 Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seadus 20.02.2017
361 Vedelkütuse seaduse muutmise seadus 20.02.2017
356 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 20.02.2017
341 Noorsootöö seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus 17.02.2017
362 Riigikogu otsus "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" heakskiitmine 15.02.2017
347 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) 14.02.2017
373 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seadus 14.02.2017
188 Ühistranspordiseaduse muutmise seadus 10.02.2017
357 Tubakaseaduse muutmise seadus 08.02.2017
324 Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 08.02.2017
189 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 08.02.2017
204 Riigihangete seadus 08.02.2017
358 Pakendiseaduse muutmise seadus 08.02.2017
280 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.02.2017
328 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) 07.02.2017
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 07.02.2017
290 Elektrituruseaduse muutmise seadus 07.02.2017
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 19.01.2017
33 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 19.01.2017

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
340 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 23.02.2017
205 Hädaolukorra seadus 23.02.2017
346 Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus 23.02.2017
329 Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus 23.02.2017
375 Eesti Vabariigi ja India Vabariigi kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 23.02.2017
278 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 23.02.2017
355 Ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.02.2017
275 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.02.2017
387 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" 22.02.2017
292 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 21.02.2017
318 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 21.02.2017
296 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 20.02.2017
366 Riigikogu otsus "Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine" 20.02.2017
378 Riigikogu otsus "Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine" 20.02.2017
377 Riigikogu otsus "Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine" 20.02.2017
302 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.02.2017
368 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" 16.02.2017
367 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" 16.02.2017
307 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.02.2017
372 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" 09.02.2017
556 Maagaasiseaduse muutmise seadus 31.01.2017
369 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮEesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 31.01.2017
370 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮPõhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 31.01.2017
371 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 31.01.2017
363 Riigikogu otsus "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" 30.01.2017
Tagasiside