Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
318 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 23.01.2017
292 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 23.01.2017
312 Korrakaitseseaduse muutmise seadus 23.01.2017
373 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seadus 23.01.2017
362 Riigikogu otsus "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" heakskiitmine 23.01.2017
341 Noorsootöö seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus 23.01.2017
367 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" 23.01.2017
351 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus 23.01.2017
356 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 23.01.2017
204 Riigihangete seadus 23.01.2017
275 Kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.01.2017
357 Tubakaseaduse muutmise seadus 23.01.2017
347 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) 23.01.2017
372 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" 20.01.2017
320 Maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seadus 20.01.2017
361 Vedelkütuse seaduse muutmise seadus 20.01.2017
350 Maagaasiseaduse muutmise seadus 20.01.2017
329 Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus 20.01.2017
359 Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seadus 20.01.2017
205 Hädaolukorra seadus 20.01.2017
188 Ühistranspordiseaduse muutmise seadus 19.01.2017
281 Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 19.01.2017
371 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 19.01.2017
370 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮPõhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 19.01.2017
369 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮEesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 19.01.2017

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
318 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 23.01.2017
292 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 23.01.2017
356 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 23.01.2017
204 Riigihangete seadus 23.01.2017
275 Kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.01.2017
347 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) 23.01.2017
320 Maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seadus 20.01.2017
329 Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus 20.01.2017
205 Hädaolukorra seadus 20.01.2017
188 Ühistranspordiseaduse muutmise seadus 19.01.2017
281 Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 19.01.2017
328 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) 19.01.2017
355 Ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.01.2017
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 19.01.2017
33 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 19.01.2017
107 Riigikogu otsus „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ 19.01.2017
151 Paarkonna seadus 19.01.2017
172 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 19.01.2017
288 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.01.2017
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 19.01.2017
315 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 19.01.2017
323 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 19.01.2017
322 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 18.01.2017
290 Elektrituruseaduse muutmise seadus 18.01.2017
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 16.01.2017

Kolmas lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
297 Investeerimisfondide seadus 23.01.2017
270 Elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.01.2017
363 Riigikogu otsus "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" 20.01.2017
260 Hasartmänguseaduse muutmise seadus 19.01.2017
795 Krediidiandjate ja –vahendajate seadus 19.01.2017
302 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.01.2017
373 Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolliga ühinemise seadus 19.01.2017
384 Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimise seadus 19.01.2017
411 Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni asutamise konventsiooni ja selle muutmise protokolli ratifitseerimise seadus 19.01.2017
412 Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolli ratifitseerimise seadus 19.01.2017
413 Karistusregistri seaduse muutmise seadus 19.01.2017
419 Riigikogu otsus "Euroopa Komisjoni ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine" 19.01.2017
420 Riigikogu otsus "Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamine" 19.01.2017
421 Jäätmeseaduse § 131 muutmise seadus 19.01.2017
423 Liikluskindlustuse seadus 19.01.2017
424 Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadus 19.01.2017
425 Välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.01.2017
427 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 19.01.2017
436 Rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 19.01.2017
437 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" 19.01.2017
440 Pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.01.2017
441 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 19.01.2017
442 Laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seadus 19.01.2017
443 Keskkonnajärelevalve seaduse täiendamise seadus 19.01.2017
444 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise seadus 19.01.2017
Tagasiside