Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakond vastab Riigikogu liikmete infopäringutele, esitab arvamusi ning analüüsib Riigikogu menetluses olevaid õigusaktide eelnõusid, seletuskirju ja muid menetlusdokumente. Samuti tellib õigus- ja analüüsiosakond teadusasutustelt ekspertiise ja uuringuid, mis annavad Riigikogule aruteludeks ning eelnõude menetlemiseks vajalikku taustteavet.

Teemalehed

Osakonna algatusel jõuab vähemalt kaks korda kuus lugejateni ka teemaleht, milles tutvustatakse Riigikogu liikmetele ja kantselei töötajatele parlamenditöös olulisi teemasid ja aktuaalseid ühiskonnaprobleeme. Teemalehtede nimekirja leiate siit.

Uuringud ja ekspertiisid

Õigus- ja analüüsiosakond tellib Riigikogu komisjonide ettepanekul ülikoolidelt ja teistelt asutustelt ekspertiise ning rakendusliku suunitlusega uuringuid, mis annavad Riigikogule tema tööks vajalikku taustteavet. Uuringute ja ekspertiiside nimekirja leiate siit.

August Rei stipendium

Riigikogu Kantselei on asutanud August Rei stipendiumi, mille eesmärk on toetada ja edendada parlamendialast teadustööd. See antakse magistrandile või doktorandile, kes käsitleb oma töös parlamenti, parlamentarismi või Eesti parlamentaarseid kogusid.

Alamlehed

  • Raamatu Parlamentarism kaanepilt

    Uuringud

    Õigus- ja analüüsiosakond tellib Riigikogu komisjonide ettepanekul ka ülikoolidelt ja teistelt asutustelt ekspertiise ning rakendusliku…
  • August Rei postmark

    August Rei stipendium

    Riigikogu Kantselei asutas 2008. aastal August Rei parlamendiuuringu stipendiumi, mille eesmärk on edendada parlamendialast teadustööd.

Üles

Viimati muudetud: 21.03.2019

Tagasiside