Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakond vastab Riigikogu liikmete infopäringutele, esitab arvamusi ning analüüsib Riigikogu menetluses olevaid õigusaktide eelnõusid, seletuskirju ja muid menetlusdokumente. Samuti tellib õigus- ja analüüsiosakond teadusasutustelt ekspertiise ja uuringuid, mis annavad Riigikogule aruteludeks ning eelnõude menetlemiseks vajalikku taustteavet.

Õigus- ja analüüsiosakonna tööd

Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunikud teevad lühiuuringuid ning analüüse, mis on vajalikud parlamendi otsustusprotsessis. Neid tellivad nii Riigikogu liikmed, komisjonid, fraktsioonid kui ka kantselei töötajad. Valik osakonna töödest on kättesaadav siit.

Teemalehed

Osakonna algatusel jõuab vähemalt kaks korda kuus lugejateni ka teemaleht, milles tutvustatakse Riigikogu liikmetele ja kantselei töötajatele parlamenditöös olulisi teemasid ja aktuaalseid ühiskonnaprobleeme. Teemalehtede nimekirja leiate siit.

Uuringud ja ekspertiisid

Õigus- ja analüüsiosakond tellib Riigikogu komisjonide ettepanekul ülikoolidelt ja teistelt asutustelt ekspertiise ning rakendusliku suunitlusega uuringuid, mis annavad Riigikogule tema tööks vajalikku taustteavet. Uuringute ja ekspertiiside nimekirja leiate siit.

August Rei stipendium

Riigikogu Kantselei on asutanud August Rei stipendiumi, mille eesmärk on toetada ja edendada parlamendialast teadustööd. See antakse magistrandile või doktorandile, kes käsitleb oma töös parlamenti, parlamentarismi või Eesti parlamentaarseid kogusid.

Alamlehed

 • Riiulid Parlamendi lugemissaalis

  ÕAO tööd

  Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunikud koostavad parlamenditööga seotud lühiülevaateid ja -uuringuid ning analüüse. Neid…
 • Raamatu Parlamentarism kaanepilt

  Uuringud

  Õigus- ja analüüsiosakond tellib Riigikogu komisjonide ettepanekul ka ülikoolidelt ja teistelt asutustelt ekspertiise ning rakendusliku…
 • August Rei postmark

  August Rei stipendium

  Riigikogu Kantselei on asutanud August Rei parlamendiuuringu stipendiumi, mille eesmärk on edendada parlamendialast teadustööd.

Üles

Viimati muudetud: 23.01.2017

Tagasiside