Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Mida teeb sotsiaalkomisjon?

Sotsiaalkomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis tegeleb töövaldkonda, sotsiaalhoolekannet, sotsiaalkindlustust ja tervishoidu reguleerivate eelnõudega. Peale selle kontrollib komisjon oma töölõigus valitsuse tegevust, algatab juhtivkomisjonina ise seadus- ja otsuse eelnõusid ning olulise tähtsusega riiklike küsimuste arutelusid.

Töö eelnõudega

Eelnõude menetlemisel teeb sotsiaalkomisjon koostööd nii eelnõu algatajatega kui ka valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutustega, samuti sotsiaalpartnerite ja kodanikuühendustega.

Töövaldkonnas tegeleb komisjon töösuhete, tööturuteenuste, töökeskkonna ja tööhõivega seotud küsimuste ja eelnõudega.

Sotsiaalhoolekande ja sotsiaalkindlustuse valdkonnas käsitleb komisjon pensione, sotsiaalteenuseid, toetusi, vältimatut sotsiaalabi jms. See valdkond puudutab eelkõige lapsi ja lastega peresid, eakaid, puuetega inimesi ning teisi sotsiaalselt haavatavamaid gruppe.

Tervishoiu valdkonnas tegeleb komisjon arstiabi korralduse ja ravikindlustusega.
Juhtivkomisjonina menetleb sotsiaalkomisjon ka nimetatud valdkondi käsitlevaid välislepingute ratifitseerimise seaduste, Riigikogu otsuste, avalduste, deklaratsioonide ja pöördumiste eelnõusid.

Muud ülesanded

Sotsiaalkomisjon kontrollib ka oma töövaldkonnas valitsuse tegevust, algatab olulise tähtsusega riiklike küsimuste arutelusid ning arutab Euroopa Liidu õigusaktide eelnõusid.

Üles

Viimati muudetud: 08.06.2017

Tagasiside
 

Prindi

Helgi Kundla

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Inimõigused (1998)
 • Õppeasutus
  Università degli Studi di Padova
 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus (1991)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

Prindi

Külli Mathiesen

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Võrdlev poliitka (2014)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

Prindi

Heidi Barot

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus (1997)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

Prindi

Terle Kask

Haridus

 • Haridustase
  Rakenduskõrgharidus
 • Eriala
  Õigusteenistus (2012)
 • Õppeasutus
  Tallinna Majanduskool

Prindi

Aimi Kaldre

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus (1976)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool