Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Mida teeb maaelukomisjon?

Maaelukomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis suunab seadusandlikku tegevust ning arenguid maaelu- ja regionaalpoliitika, põllumajanduse, kalanduse, toidu, taime- ja loomakaitse, kohaliku omavalitsuse korralduse ning maareformi ja -korralduse valdkonnas. Komisjon kontrollib ka valitsuse tegevust eelmainitud valdkondades.

Töö eelnõudega

Maaelukomisjonis toimuvad arutelud maaelu, maaettevõtluse ja regionaalpoliitika aktuaalsetel teemadel. Neisse on kaasatud ministrid ning eri ametkondade, põllumajandustootjate, talupidajate, põllumajandussaaduste töötlejate ja teiste maaeluga seotud organisatsioonide esindajad. Komisjon korraldab väljasõiduistungeid ja visiite, et tutvuda kohalike probleemidega.

Komisjoni pädevusse kuuluvad põllumajandus- ja kalandusvaldkonna eelnõud, mis käsitlevad veterinaarkorraldust, loomakasvatust, tõuaretust, kalandust, taimekasvatust, taimekaitset,  põllumajandus- ja kalandusturgu jm.

Alates 2013. aastast menetleb maaelukomisjon ka kohalike omavalitsuste, Eesti territooriumi haldusjaotuse ja kohanimede korraldusega seonduvaid eelnõusid.

Kohalike omavalitsuste teemalistesse aruteludesse on kaasatud omavalitsusi ühendavad organisatsioonid.

Komisjoni haldusalas on maareform ja -korraldus. Peale maareformi seaduse muudatuste tegeleb komisjon maakorraldusseaduse, maa hindamise seaduse ning maakatastriseaduse muudatustega.

Muud ülesanded

Maaelukomisjon kontrollib oma töövaldkonna piires valitsuse tegevust ja kujundab seisukohti Euroopa Liidu vastavate õigusaktide eelnõude kohta.

Üles

Viimati muudetud: 23.10.2023

Tagasiside
 

Prindi

Marin Daniel

Prindi

Merle Kruusimägi

Prindi

Jaanika Lokk