Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

X Riigikogu ühendused

Ühenduste koosseis on esitatud 2007. aasta veebruari seisuga.

Saadikuühendus õigusriigi põhimõtete kaitseks

Ühenduse moodustamise eesmärk: algatuste tegemine ja tähelepanu juhtimine õigusriigi põhimõtetest kõrvalekaldumisele Eesti Vabariigis. Oma esimeseks ülesandeks seadis ühing koostada raport, mis annaks ülevaate maatehingutega riigile tekkinud kahjust ja võimalustest sellist kahju tulevikus ära hoida.

Liikmed 23. märtsi 2007 seisuga:

 • Urmas Reinsalu (esimees)
 • Olav Aarna
 • Andres Herkel
 • Andres Jalak
 • Nelli Kalikova
 • Urmo Kööbi
 • Jarno Laur
 • Mihhail Lotman
 • Tiit Matsulevitš
 • Mart Meri
 • Eiki Nestor
 • Tiit Niilo
 • Mart Nutt
 • Ivari Padar
 • Juhan Parts
 • Kadi Pärnits
 • Indrek Raudne
 • Reet Roos
 • Helir-Valdor Seeder
 • Sven Sester
 • Mark Soosaar
 • Ela Tomson
 • Ken-Marti Vaher
 • Trivimi Velliste
 • Avo Üprus

Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamise toetusrühm

Toetusrühma moodustamise eesmärk: kaasa aidata Riigikogu poolt 12. detsembril 2002 vastu võetud Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) rakendamisele. Ühenduse ülesanded: EKAK-is sätestatud Riigikogu raporti ettevalmistamises osalemine, valitsuse juures tegutseva ministeeriumite ja kodanikuühenduste ühiskomisjoni esindajate kuulamine, parlamentaarne järelevalve, samuti kodanikuühiskonda ja mittetulundusühendusi üldiselt käsitlevate seaduseelnõude arutelu Riigikogu fraktsioonide ümarlauana. EKAK-i rakendamise toetusrühm moodustati 16. veebruaril 2004.

Liikmed 23. märtsi 2007 seisuga:

 • Avo Üprus (esimees)
 • Mai Treial (aseesimees)
 • Küllo Arjakas (aseesimees)
 • Olav Aarna
 • Andres Jalak
 • Helmer Jõgi
 • Nelli Kalikova
 • Urmo Kööbi
 • Tõnis Lukas
 • Eiki Nestor
 • Tiit Niilo
 • Ivari Padar
 • Ants Pauls
 • Kadi Pärnits
 • Urmas Reinsalu
 • Ela Tomson
 • Aivar Õun

Ida-Virumaa ühendus

Ühenduse moodustamise eesmärk: toetada Ida-Virumaa tasakaalustatud majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut. Ida-Virumaa ühendus moodustati 30. aprillil 2003.

Liikmed 23. märtsi 2007 seisuga:

 • Rein Aidma (esimees)
 • Olav Aarna
 • Eldar Efendijev
 • Sergei Ivanov
 • Nelli Kalikova
 • Tiit Kuusmik
 • Ants Pauls
 • Henn Pärn
 • Kaarel Pürg

Kohaliku algatuse toetusrühm

Toetusrühma moodustamise eesmärk: aidata kaasa soodsamate poliitilis-õiguslike tingimuste kujundamisele kohaliku ettevõtluse, otsese demokraatia, omakultuuri jm heade algatuste edendamiseks Eestis. Toetusrühma koostööpartner: Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant. Toetusrühm loodi 9. aprillil 2003.

Liikmed 23. märtsi seisuga:

 • Vello Tafenau (esimees)
 • Marika Tuus (aseesimees)
 • Rein Aidma
 • Meelis Atonen
 • Margi Ein
 • Ants Pauls
 • Kaarel Pürg
 • Reet Roos
 • Jüri Saar
 • Toivo Tootsen
 • Mai Treial
 • Trivimi Velliste
 • Avo Üprus

Jahimeeste ühendus

Ühenduse moodustamise eesmärk: igakülgselt kaasa aidata tervikliku Eesti jahinduse arengule, teadvustada jahinduse tähtsust tänapäeva ühiskonnas, eriti looduskaitsega seonduvalt, korrastada jahindusega seotud seadusandliku baasi ning kaitsta Eesti jahinduse huve Euroopa Liiduga liitumisel ja pärast liitumist. Jahimeeste ühendus soovis kaasa aidata suhtumise muutumisele, et jahindus ei tähenda ainult küttimist, vaid ka teadlikku majandamist, vastutamist looduse, loomade ja ühiskonna eest. Ühendus moodustati 6. mail 2003.

Liikmed 23. märtsi 2007 seisuga:

 • Mati Kepp (esimees)
 • Olari Taal (aseesimees)
 • Helmer Jõgi
 • Mait Klaassen
 • Margus Leivo
 • Mart Opmann
 • Ivari Padar
 • Jüri Saar
 • Tiit Tammsaar
 • Taavi Veskimägi
 • Harri Õunapuu

Meremeeste ühendus

Ühenduse moodustamise eesmärk: igakülgselt kaasa aidata Eesti kui mereriigi arengule ja meresõiduohutusealase seadusandluse korrastamisele. Ühenduse liikmete sõnul oli okupatsiooniaastatel räsida saanud meretraditsioonide taastamiseks ja “terve merehinguse” saavutamiseks vaja luua ja rakendada meetmete süsteem: koondada riiklike, omavalitsuslike ja eraõiguslike organisatsioonide jõud. Lahendamist vajasid rannakalurite mured, mereharidusküsimused, aga ka laevaehituse, sh väikelaevaehituse probleemid. Ühendus moodustati 14. mail 2003.

Liikmed 23. märtsi 2007 seisuga:

 • Küllo Arjakas
 • Värner Lootsmann
 • Jaanus Rahumägi
 • Jüri Saar
 • Vello Tafenau

Muinsuskaitse ühendus

Ühenduse moodustamise eesmärk: muinsuse väärtustamine kõige laiemas mõistes ja ühiskonnas muinsuste kaitsmisele soodsa hoiaku kujundamine.

Liikmed 23. märtsi 2007 seisuga:

 • Trivimi Velliste (esimees)
 • Mark Soosaar (aseesimees)
 • Rein Aidma
 • Toomas Alatalu
 • Küllo Arjakas
 • Meelis Atonen
 • Eldar Efendijev
 • Margi Ein
 • Andres Herkel
 • Raivo Järvi
 • Urmo Kööbi
 • Mart Laar
 • Tõnis Lukas
 • Jaanus Marrandi
 • Tiit Matsulevitš
 • Sven Mikser
 • Reet Roos
 • Helir-Valdor Seeder
 • Imre Sooäär
 • Ela Tomson
 • Toivo Tootsen
 • Peeter Tulviste
 • Liina Tõnisson
 • Toomas Varek
 • Harri Õunapuu
 • Avo Üprus

Riigikogu naiste ühendus

Ühendusse kuulusid kõik Riigikogu naisliikmed. Ühendus moodustati 12. juunil 2003 ja selle juhtimine toimus rotatsiooni korras.

Liikmed 23. märtsi 2007 seisuga:

 • Margi Ein
 • Ene Ergma
 • Helle Kalda
 • Nelli Kalikova
 • Elle Kull
 • Inara Luigas
 • Maret Maripuu
 • Tatjana Muravjova
 • Kristiina Ojuand
 • Nelli Privalova
 • Kadi Pärnits
 • Ülle Rajasalu
 • Reet Roos
 • Evelyn Sepp
 • Siiri Sisask
 • Ela Tomson
 • Mai Treial
 • Marika Tuus
 • Liina Tõnisson

Petserimaa toetusrühm

Toetusrühm loodi 9. detsembril 2004.

Liikmed 26. märtsi 2007 seisuga:

 • Tiit Niilo (esimees)
 • Mart Nutt (aseesimees)
 • Urmas Reinsalu
 • Ivari Padar
 • Marko Mihkelson
 • Tiit Matsulevitš
 • Andres Herkel
 • Mihhail Lotman
 • Sven Mikser
 • Heimar Lenk
 • Indrek Raudne
 • Toivo Tootsen
 • Jaanus Marrandi
 • Harri Õunapuu
 • Meelis Atonen

Pärnumaa ühendus

Ühenduse moodustamise eesmärk: taotleda Pärnumaa terviklikku ja tasakaalustatud majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut Eesti üldistes huvides. Ühendus moodustati 6. mail 2003.

Liikmed 26. märtsi 2007 seisuga:

 • Ela Tomson (esimees)
 • Toomas Alatalu
 • Väino Linde
 • Jaanus Männik
 • Mark Soosaar
 • Trivimi Velliste

Saadikuühendus “Eesti–Taiwani sõprusrühm”

Ühendus moodustati 8. septembril 2003.

Liikmed 26. märtsi 2007 seisuga:

 • Tiit Matsulevitš (esimees)
 • Tõnis Lukas (aseesimees)
 • Meelis Atonen
 • Andres Herkel
 • Helmer Jõgi
 • Raivo Järvi
 • Nelli Kalikova
 • Siim-Valmar Kiisler
 • Kalev Kukk
 • Elle Kull
 • Tõnis Kõiv
 • Silver Meikar
 • Mart Nutt
 • Juhan Parts
 • Imre Sooäär
 • Peeter Tulviste
 • Ken-Marti Vaher
 • Avo Üprus

Saarte ühendus

Ühenduse moodustamise eesmärk: tegeleda Eesti saartega seotud küsimustega ja tagada meie saarte jätkusuutlik areng. Erilise tähelepanu all on liiklusühendus mandriga. Ühendus moodustati 6. juunil 2003.

Liikmed 26. märtsi 2007 seisuga:

 • Imre Sooäär (esimees)
 • Jüri Saar (aseesimees)
 • Ain Seppik (aseesimees)
 • Küllo Arjakas
 • Meelis Atonen
 • Helmer Jõgi
 • Arnold Kimber
 • Elle Kull
 • Maret Maripuu
 • Leino Mägi
 • Jaanus Männik
 • Eiki Nestor
 • Ivari Padar
 • Reet Roos
 • Evelyn Sepp
 • Mark Soosaar
 • Olari Taal
 • Vello Tafenau
 • Trivimi Velliste
 • Harri Õunapuu
 • Avo Üprus

Soome-ugri toetusrühm

Toetusrühm moodustati 10. veebruaril 2005.

Liikmed 26. märtsi 2007 seisuga:

 • Mihhail Lotman (esimees)
 • Mart Nutt (aseesimees)
 • Toomas Alatalu
 • Enn Eesmaa
 • Urmo Kööbi
 • Jarno Laur
 • Tiit Matsulevitš
 • Marko Mihkelson
 • Urmas Reinsalu
 • Siiri Sisask
 • Aivar Õun

Sotsiaalliberaalide saadikuühendus

Ühenduse moodustamise eesmärk: sotsiaalliberaalse maailmavaate edendamine. Ühendus loodi 8. juunil 2004.

Liikmed 26. märtsi 2007 seisuga:

 • Sven Mikser (esimees)
 • Peeter Kreitzberg
 • Jaanus Marrandi
 • Mark Soosaar
 • Liina Tõnisson
 • Harri Õunapuu

Tartumaa ühendus

Ühenduse moodustamise eesmärk: toetada Tartumaa tasakaalustatud majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut. Ühendus loodi 17. aprillil 2003.

Liikmed 26. märtsi 2007 seisuga:

 • Marika Tuus (aseesimees)
 • Margi Ein
 • Helmer Jõgi
 • Urmo Kööbi
 • Mai Treial
 • Peeter Tulviste

Viljandimaa ühendus

Ühenduse moodustamise eesmärk: toetada Viljandimaa tasakaalustatud majanduslikkku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut. Ühendus loodi Tallinnas 8. aprillil 2003.

Liikmed 26. märtsi 2007 seisuga:

 • Jaak Allik (esimees)
 • Meelis Atonen
 • Ene Ergma
 • Arnold Kimber
 • Jaanus Rahumägi
 • Helir-Valdor Seeder

Tiibeti toetusrühm

Toetusrühm loodi 15. mail 2003.

Liikmed 26. märtsi 2007 seisuga:

 • Andres Herkel (esimees)
 • Meelis Atonen
 • Elle Kull
 • Mart Laar
 • Tõnis Lukas
 • Silver Meikar
 • Helir-Valdor Seeder

Vähemusrahvuste toetusrühm

Toetusrühm moodustati 3. juunil 2003.

Liikmed 26. märtsi 2007 seisuga:

 • Eldar Efendijev (esimees)
 • Sergei Ivanov (aseesimees)
 • Nelli Privalova
 • Jüri Šehovtsov
 • Vladimir Velman

Õigeusuliste saadikurühm

Saadikurühm taasasutati 8. mail 2003.

Liikmed 26. märtsi 2007 seisuga:

 • Vladimir Velman (kaasesimees)
 • Heimar Lenk (kaasesimees)
 • Eldar Efendijev
 • Sergei Ivanov
 • Nelli Privalova

Ühendus “Inimõiguste kaitseks Tšetšeenias”

Ühendus moodustati 17. veebruaril 2004.

Liikmed 26. märtsi 2007 seisuga:

 • Andres Herkel (esimees)
 • Tiit Matsulevitš (aseesimees)
 • Meelis Atonen
 • Tõnis Lukas
 • Silver Meikar
 • Leino Mägi
 • Trivimi Velliste

Ühendus Kirde-Eesti tööhõive arendamiseks ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks

Ühenduse moodustamise eesmärk: aidata kaasa Kirde-Eesti tööhõive kasvu ja sotsiaalsete probleemide paremale lahendamisele Riigikogu liikmete käsutuses olevate vahenditega. Ühendus moodustati 8. juunil 2004.

Liikmed 26. märtsi 2007 seisuga:

 • Kadi Pärnits (aseesimees)
 • Eldar Efendijev
 • Nelli Privalova
 • Kaarel Pürg
 • Toomas Varek
 • Vladimir Velman

Ühendus Valgevene demokraatliku arengu kaitseks

Ühendus loodi 19. jaanuaril 2006.

Liikmed 26. märtsi 2007 seisuga:

 • Andres Herkel (esimees)
 • Kristiina Ojuland (aseesimees)
 • Olav Aarna
 • Toomas Alatalu
 • Meelis Atonen
 • Enn Eesmaa
 • Eldar Efendijev
 • Helmer Jõgi
 • Raivo Järvi
 • Arnold Kimber
 • Peeter Kreitzberg
 • Elle Kull
 • Tiit Kuusmik
 • Urmo Kööbi
 • Olev Laanjärv
 • Mart Laar
 • Lauri Laasi
 • Heimar Lenk
 • Väino Linde
 • Mihhail Lotman
 • Tõnis Lukas
 • Jaanus Marrandi
 • Tiit Matsulevitš
 • Silver Meikar
 • Marko Mihkelson
 • Sven Mikser
 • Mart Nutt
 • Juhan Parts
 • Ants Pauls
 • Koit Pikaro
 • Marko Pomerants
 • Nelli Privalova
 • Kaarel Pürg
 • Indrek Raudne
 • Urmas Reinsalu
 • Reet Roos
 • Rain Rosimannus
 • Katrin Saks
 • Helir-Valdor Seeder
 • Evelyn Sepp
 • Ain Seppik
 • Sven Sester
 • Mark Soosaar
 • Andres Taimla
 • Ela Tomson
 • Peeter Tulviste
 • Marika Tuus
 • Liina Tõnisson
 • Ken-Marti Vaher
 • Trivimi Velliste
 • Vladimir Velman
 • Aivar Õun
 • Avo Üprus

Üles

Viimati muudetud: 20.05.2015

Tagasiside