Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Täiskogu istungi kuupäev Sorteeriti
2-9/17 Finantsinspektsiooni 2019. a aruande esitamine Riigikogule 04.06.2020
2-9/16 Eesti Panga 2019 aastaaruanne 02.06.2020
2-5/8 OTRK: Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi 07.05.2020
2-6/9 Peaministri poliitiline avaldus 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 02.04.2020
2-6/8 Peaministri poliitiline avaldus kujunenud olukorrast Eestis 12.03.2020
2-5/7 OTRK: kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035?
2-9/15 Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030
2-9/14 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 24.11.2020
2-5/6 OTRK: mets muutuva kliima tingimustes 20.02.2020
2-5/5 OTRK: välispoliitika arutelu 11.02.2020
2-6/7 Umbusalduse avaldamine siseminister Mart Helmele 17.12.2019
2-9/13 Ülevaade teadus- ja arendustegevusest 15.01.2020
2-5/4 OTRK: Kas õigusriik on ohus? 12.12.2019
2-5/3 OTRK: Eestikeelse kõrghariduse tulevikust 03.12.2019
2-6/6 Umbusaldusavaldus maaeluminister Mart Järvikule 14.11.2019
2-5/2 OTRK: Maksusüsteem - kuidas edasi? 19.11.2019
2-9/12 Aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 18.11.2019
2-9/11 Ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2018.-2019. aastal 13.11.2019
2-9/10 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 10.12.2019
2-9/9 Kultuuriministri ettekanne Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 täitmise kohta 29.01.2020
1-4/4 Ettepanek Riigikogule KOKS § 18 lg 1 p 6 põhiseadusega kooskõlla viimiseks 15.10.2019
2-5/1 OTRK: Pensioni tulevikust - kes tasub memme vaeva? 10.10.2019
2-6/5 Peaministri poliitiline avaldus - 2020. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 25.09.2019
2-9/8 Avaliku teenistuse 2018. aasta aruande ülevaade 24.09.2019
2-9/7 Kultuuriministri ettekanne Spordipoliitika põhialused aastani 2030 täitmise kohta 04.12.2019
Tagasiside