Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Kantselei annab koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga välja trükiseid, mille eesmärk on selgitada parlamendi toimemehhanisme, sh Riigikogu tööd. Regulaarselt ilmuvad Riigikogu Toimetised, aastaraamatud, statistikakogumikud, erinevad voldikud ja muud infomaterjalid. Antakse välja albumeid, lasteraamatuid, parlamentarismi käsitlevaid tõlkeraamatuid jpm.

Riigikogu Toimetised

Seda nime kannab alates 2000. aastast ilmuv parlamentaarne ajakiri, mis kajastab mitmesuguseid ühiskonna jaoks olulisi teemasid. Riigikogu Toimetistega saate lähemalt tutvuda siin.

Teemalehed

Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna algatusel jõuab vähemalt kaks korda kuus lugejateni teemaleht. Selles tutvustatakse Riigikogu liikmetele ja kantselei töötajatele parlamenditöös olulisi teemasid ja aktuaalseid ühiskonnaprobleeme. Samuti avaldatakse teemalehes uuringute kokkuvõtteid, võrdlevaid lühianalüüse, terminite seletusi jms. Teemalehtedega saate lähemalt tutvuda siin.

Infomaterjalid

Infomaterjalid on mõeldud jagamiseks Riigikogu külalistele, ennekõike koolinoortele. Need tutvustavad parlamendi toimimist ja ajalugu, annavad ülevaate Riigikogu tööst ning Riigikogu hoone ja kogu Toompea lossi arhitektuurist ja ajaloost. Tutvuge infomaterjalidega lähemalt siin.

Riigikogu väljaanded

Riigikogu Kantselei annab välja ka albumeid ja ülevaatekogumikke, mis on seotud Toompea lossi arhitektuuri ja ajaloo, parlamentarismi, riigivalitsemise, rahvastiku ning paljude teiste Eesti riigile tähtsate teemadega. 

Albumi „Toompea loss“ esikaas Toompea loss
Autorid: Rein Zobel, Juhan Maiste ja Mart Kalm Kolm nimekat eesti kunstiajaloolast vaatlevad Toompea linnusekompleksi rajamist lisaks ehituskunstilisele kujunemisele ka poliitika, majanduse ja ajastu mentaliteediga seotud muutuste taustal.

Raamat Eesti parlament 1917–1940  Eesti parlament 1917–1940
Autor Jaak Valge

Ajaloodoktor Jaak Valge käsitleb ligi 700 leheküljel parlamendi algusaegu – aastaid Asutava Kogu kokkutulemisest kuni VI Riigikogu viimase istungini 1940. aastal. Raamat on valminud Riigikogu Kantselei tellimusel, kuid tegemist pole paraadkäsitlusega. Teose põhirõhk on parlamendi poliitilisel tegevusel. Põhiallikatena on kasutatud parlamentide täiskogu koosolekute ja parlamendikomisjonide protokolle, aga ka paljusid teisi allikaid nii kodu- kui välismaalt.

Ülevaatekogumikud​​

  101 lühielulugu
Eesti Rahvusraamatukogu poolt Riigikogu liikmete ankeetide alusel koostatud Riigikogu liikmete lühielulugude kogumik 17. juuni 2024. aasta seisuga.

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kaas Riigikogu kodu- ja töökorra seadus. Kommentaarid
Väljaanne selgitab Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse sätete sisu, tähendust, seoseid põhiseaduse ja teiste seadustega ning võtab kokku ja fikseerib aastate jooksul kujunenud praktika. Teos järgib ülesehituselt kodu- ja töökorra seaduse teksti. Lisadest leiab abistavad menetlusskeemid.

Statistikakogumiku kaas Riigikogu koosseisude statistika ja ülevaated
Riigikogu eri koosseisude tööd kajastavad kogumikud annavad ülevaate meie rahvaasemike tegevusest Riigikogus.

Riigikogu aastaraamat 2021/2023 Riigikogu aastaraamat
Aastaraamatud sisaldavad parlamendi töö aastakokkuvõtet: ülevaateid, statistikat ja kroonikat.

Raamatu „Parlamendi parem käsi“ esikaas Parlamendi parem käsi
Raamat toob lugejani huvitavaid arhiivinoppeid ja mälestuskilde Riigikogu Kantselei ajaloost.
Koostaja: Tõnu Kaljumäe
Väljaanne Naised Eesti parlamendis Naised Eesti parlamendis 1917–1940, 1992–2019
Väljaanne annab ülevaate Eesti parlamendi naisliikmete elust ja tegevusest kahel ajaperioodil. Perioodi 1917–1940 elulood on põhjalikumad ja varustatud
mahuka bibliograafilise materjaliga. Perioodi 1992–2019 elulugude käsitlus on napisõnalisem ja lingid viitavad enamasti Riigikogu ja Eesti Rahvusraamatukogu väljaannetele. Koostajad: Rita Hillermaa ja Piret Viljamaa (RaRa)

I Riigikogu liikmed
E-väljaanne koondab I Riigikogu liikmete elulood.
Koostaja: Piret Viljamaa (RaRa)

Ülevaatekogumiku „Eesti NSV / Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseis: 29.03.1990–29.09.1992“ esikaas

Eesti NSV / Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseis: 29.03.1990–29.09.1992

Kogumik tutvustab Eesti taasiseseisvumisega seotud ajaloolisi hetki Riigikogu eelkäija töös. Trükis sisaldab statistikat ja ülevaateid Eesti NSV / Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu (29.03.1990–29.09.1992) kohta.

Tõlkeraamatud

Raamatu kaanepilt, Demokraatia mustrid Demokraatia mustrid: valitsemisvormid ja nende toimimine 36 riigis
Autor: Arend Lijphart
Arend Lijpharti „Demokraatia mustrid: valitsemisvormid ja nende toimimine 36 riigis” on tunnustatud politoloogiaõpik, mis ilmus tõlkeraamatuna Riigikogu Kantselei ja Eesti Rahvusraamatukogu koostöös. Arend Lijphart on San Diegos asuva California ülikooli politoloogiaprofessor ja üle kahekümne raamatu autor või toimetaja.

Tõlkeraamatu „Parlamentarism“ esikaas Parlamentarism
Autor: Stefan Marschall
Tegemist on sissejuhatusega parlamentarismi teemasse. Raamatus käsitletakse parlamentarismi ajalugu ja teooriat, parlamentide organisatsiooni ja tööviise, funktsioone ning nende esinemist rahvusriigi tasandist all- ja ülalpool. Samuti vaadeldakse parlamentarismikriitilisi seisukohti ning visandatakse neoparlamentaarse ajajärgu perspektiiv.

Riigikogule üle antud väljaanded

Alamlehed

 • RiTo 33

  Riigikogu Toimetised

  Riigikogu Toimetised (RiTo) on alates 2000. aastast ilmuv parlamendi ajakiri, mis kajastab mitmesuguseid ühiskonna jaoks…
 • Riiulid Parlamendi lugemissaalis

  Teemalehed

  Teemaleht ilmub Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna algatusel. Selles tutvustatakse Riigikogu liikmetele ja kantselei töötajatele parlamenditöös…
 • Trükiste kaanepildid

  Infomaterjalid

  Infomaterjalid on mõeldud jagamiseks Riigikogu külalistele, ennekõike koolinoortele. Need tutvustavad parlamendi toimimist ja ajalugu, annavad…

Üles

Viimati muudetud: 19.06.2024

Tagasiside