Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Kantselei annab koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga välja trükiseid, mille eesmärk on selgitada parlamendi toimemehhanisme, sh Riigikogu tööd. Regulaarselt ilmuvad Riigikogu Toimetised, aastaraamatud, statistikakogumikud, erinevad voldikud ja muud infomaterjalid. Antakse välja albumeid, lasteraamatuid, parlamentarismi käsitlevaid tõlkeraamatuid jpm.

Riigikogu Toimetised

Seda nime kannab alates 2000. aastast ilmuv parlamentaarne ajakiri, mis kajastab mitmesuguseid ühiskonna jaoks olulisi teemasid. Riigikogu Toimetistega saate lähemalt tutvuda siin.

Teemalehed

Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna algatusel jõuab vähemalt kaks korda kuus lugejateni teemaleht. Selles tutvustatakse Riigikogu liikmetele ja kantselei töötajatele parlamenditöös olulisi teemasid ja aktuaalseid ühiskonnaprobleeme. Samuti avaldatakse teemalehes uuringute kokkuvõtteid, võrdlevaid lühianalüüse, terminite seletusi jms. Teemalehtedega saate lähemalt tutvuda siin.

Infomaterjalid

Infomaterjalid on mõeldud jagamiseks Riigikogu külalistele, ennekõike koolinoortele. Need tutvustavad parlamendi toimimist ja ajalugu, annavad ülevaate Riigikogu tööst ning Riigikogu hoone ja kogu Toompea lossi arhitektuurist ja ajaloost. Tutvuge infomaterjalidega lähemalt siin.

Riigikogu ja Toompea lossi tutvustavad albumid, ülevaatekogumikud ja tõlkeraamatud

Riigikogu Kantselei annab välja ka albumeid ja ülevaatekogumikke, mis on seotud Toompea lossi arhitektuuri ja ajaloo, parlamentarismi, riigivalitsemise, rahvastiku ning paljude teiste Eesti riigile tähtsate teemadega. Albumid ja kogumikud on suunatud nii Riigikogu liikmetele kui ka laiemale huviliste ringile.

Albumid

Albumi „Toompea loss“ esikaas Pealkiri: „Toompea loss
Autorid: Rein Zobel, Juhan Maiste, Mart Kalm
Kujundaja: Peeter Laurits
Sisutoimetaja: Harry Liivrand
Lühidalt: Kolm nimekat eesti kunstiajaloolast ei analüüsi mitte ainult Toompea linnuse ehituskunstilist kujunemist, vaid vaatlevad sajanditevanuse linnusekompleksi rajamist ka poliitika, majanduse ja ajastu mentaliteediga seotud muutuste taustal. Iga peatükk sisaldab uut ja seni avaldamata (kunsti)ajaloolist materjali, mis laiendab oluliselt meie teadmisi Eesti kõige tuntuma linnuseansambli kohta. Teoses on ka palju varem avaldamata fotosid, hoonete põhiplaane, projekte ja visandeid.
Albumi „Riigikogu Toompea lossis“ esikaas Pealkiri: „Riigikogu Toompea lossis
Autorid: Mart Kalm, Juta Kivimäe, Jüri Ruus
Fotod: Peeter Säre, Malev Toom jt
Lühidalt: Eesti- ja ingliskeelses albumis “Riigikogu Toompea lossis” tutvustab Mart Kalm Toompea lossi kui võimu kantsi läbi aegade, Juta Kivimäe kirjutab lossi kujutamisest kunstis ning Jüri Ruus annab ülevaate Eesti põhiseaduslikust demokraatiast ja Riigikogust.
Albumi „60 kunstnikku Riigikogu kunstisaalis“ esikaas Pealkiri: „60 kunstnikku Riigikogu kunstisaalis
Koostajad: Anu Kalm, Helle Ruusing
Tõlge inglise keelde: Mari Vihuri
Toimetaja: Marje Jõeste
Kujundus: Eve Kask
Fotod: Stanislav Stepaško, Loit Jõekalda
Lühidalt: Kokkuvõte Riigikogu värvikast näituseelust. 
Raamat Eesti parlament 1917–1940  Pealkiri: „Eesti parlament 1917–1940“
Autor: Jaak Valge
Retsensendid: Ago Pajur, Meelis Saueauk
Kujundaja: Andres Tali
Toimetajad: Rita Hillermaa, Gerli Randjärv
Keeleliselt toimetanud: Anu Seidla-Suitsu
Lühidalt: Raamatu autor ajaloodoktor Jaak Valge käsitleb ligi 700 leheküljel parlamendi algusaegu – aastaid Asutava Kogu kokkutulemisest kuni VI Riigikogu viimase istungini 1940. aastal. Raamat on valminud Riigikogu Kantselei tellimusel, kuid tegemist pole paraadkäsitlusega. Teose põhirõhk on parlamendi poliitilisel tegevusel. Põhiallikatena on kasutatud parlamentide täiskogu koosolekute ja parlamendikomisjonide protokolle, aga ka paljusid teisi allikaid nii kodu- kui välismaalt.

Ülevaatekogumikud​​

101 lühielulugu kogumik Pealkiri: “101 lühielulugu”
Lühidalt: Eesti Rahvusraamatukogu poolt Riigikogu liikmete ankeetide alusel koostatud Riigikogu liikmete lühielulugude kogumik.

Väljaande „Riigikogu kodu- ja töökorra seadus“ esikaas Pealkiri: „Riigikogu kodu- ja töökorra seadus
Kommentaaride autorid: Madis Ernits, Helgi Kundla, Janek Laidvee, Aaro Mõttus, Peep Pihlak, Kaido Rosin, Heiki Sibul, Katre Tubro, Kristo Varend
Lühidalt: Raamatu eesmärk on selgitada Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse sätete sisu, tähendust, seoseid põhiseaduse ja teiste seadustega ning võtta kokku ja fikseerida aastate jooksul kujunenud praktika. Teos järgib ülesehituselt kodu- ja töökorra seaduse teksti ja on suunatud Riigikogu liikmetele, Riigikogu Kantselei töötajatele ning teistele, kes puutuvad kokku parlamendiõigusega. Lisadest leiab 17 abistavat menetlusskeemi (nt arupärimise, infotunni ja eelnõu esimese lugemise kohta), samuti istungisaali plaanid Riigikogu eri koosseisude ajal.

Ülevaatekogumiku „Riigikogu XII koosseis: statistikat ja ülevaateid“ esikaas Pealkiri: „Riigikogu XII koosseis: statistikat ja ülevaateid
Lühidalt: Riigikogu eri koosseisude tööd kajastavad kogumikud aitavad saada ülevaate meie rahvaasemike tegevusest Riigikogus.Laadi alla:

Kogumikud valmivad Riigikogu Kantselei ja Eesti Rahvusraamatukogu koostöös.

Pealkiri: „Riigikogu aastaraamat
Lühidalt: Riigikogu Kantselei ja Eesti Rahvusraamatukogu koostöös valminud Riigikogu aastaraamatud sisaldavad parlamendi töö aastakokkuvõtet: ülevaateid, statistikat ja kroonikat.Laadi alla:

Raamatu „Parlamendi parem käsi“ esikaas Pealkiri: „Parlamendi parem käsi
Koostaja: Tõnu Kaljumäe
Kujundaja: Tuuli Aule
Toimetajad: Rita Hillermaa, Gerli Eero, Piret Viljamaa
Teenistujate nimekirja koostaja: Irina Kõva
Fotod: Riigikogu arhiiv, Eesti Filmiarhiiv, Riigiarhiiv, Fotomuuseum, Erik Peinar, Teet Malsroos, Harald Leppikson, Malev Toom, Avo Seidelberg
Lühidalt: „Parlamendi parem käsi“ toob teieni huvitavaid arhiivinoppeid ja mälestuskilde Riigikogu Kantselei ajaloost.
Väljaanne Naised Eesti parlamendis Pealkiri: “Naised Eesti parlamendis 1917-1940, 1992-2019″
Lühidalt: Väljaanne annab ülevaate Eesti parlamendi naisliikmete elust ja tegevusest kahel ajaperioodil. 
Perioodi 1917–1940 elulood on põhjalikumad ja varustatud
mahuka bibliograafilise materjaliga. Perioodi 1992–2019 elulugude käsitlus on napisõnalisem ja lingid viitavad enamasti Riigikogu ja Eesti Rahvusraamatukogu väljaannetele.
Koostaja: Rita Hillermaa, Piret Viljamaa
Toimetaja: Gerli Randjärv, Piret Pärgma
Kujundaja:
Margit Plink
Väljaandja:
Eesti RahvusraamatukoguLaadi alla:

Pealkiri: “I Riigikogu liikmed”
Lühidalt: E-väljaanne koondab I Riigikogu liikmete elulood.
Koostaja:
Piret Viljamaa
Toimetaja:
Gerli Randjärv, Rita Hillermaa
Kujundaja:
Margit Plink
Väljaandja:
Eesti Rahvusraamatukogu

Laadi alla:

Ülevaatekogumiku „Eesti NSV / Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseis: 29.03.1990–29.09.1992“ esikaas Pealkiri: „Eesti NSV / Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseis: 29.03.1990–29.09.1992
Lühidalt: Kogumik tutvustab Eesti taasiseseisvumisega seotud ajaloolisi hetki Riigikogu eelkäija töös. Trükis sisaldab statistikat ja ülevaateid Eesti NSV / Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu (29.03.1990–29.09.1992) kohta.

Valimised Eestis Pealkiri: Valimised Eestis 1992–2015. Statistikat ja selgitusi

Tõlkeraamatud

Raamatu kaanepilt, Demokraatia mustrid Pealkiri: „Demokraatia mustrid: valitsemisvormid ja nende toimimine 36 riigis
Autor: Arend Lijphart
Lühidalt: Arend Lijpharti „Demokraatia mustrid: valitsemisvormid ja nende toimimine 36 riigis” on tunnustatud politoloogiaõpik, mis ilmus tõlkeraamatuna Riigikogu Kantselei ja Eesti Rahvusraamatukogu koostöös. Arend Lijphart on San Diegos asuva California ülikooli politoloogiaprofessor ja üle kahekümne raamatu autor või toimetaja.

 • Raamatut saab osta Eesti Rahvusraamatukogu 5. korruse teatmesaalist.
Tõlkeraamatu „Parlamentarism“ esikaas Pealkiri: „Parlamentarism
Autor: Stefan Marschall
Lühidalt: Tegemist on sissejuhatusega parlamentarismi teemasse. Raamatus käsitletakse parlamentarismi ajalugu ja teooriat, parlamentide organisatsiooni ja tööviise, funktsioone ning nende esinemist rahvusriigi tasandist all- ja ülalpool. Samuti vaadeldakse parlamentarismikriitilisi seisukohti ning visandatakse neoparlamentaarse ajajärgu perspektiiv.

 • Raamatut saab osta Eesti Rahvusraamatukogu 5. korruse teatmesaalist.

Riigikogule üle antud väljaanded

Alamlehed

 • RiTo 33

  Riigikogu Toimetised

  Riigikogu Toimetised (RiTo) on alates 2000. aastast ilmuv parlamendi ajakiri, mis kajastab mitmesuguseid ühiskonna jaoks…
 • Riiulid Parlamendi lugemissaalis

  Teemalehed

  Teemaleht ilmub Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna algatusel. Selles tutvustatakse Riigikogu liikmetele ja kantselei töötajatele parlamenditöös…
 • Trükiste kaanepildid

  Infomaterjalid

  Infomaterjalid on mõeldud jagamiseks Riigikogu külalistele, ennekõike koolinoortele. Need tutvustavad parlamendi toimimist ja ajalugu, annavad…

Üles

Viimati muudetud: 21.01.2022

Tagasiside