Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tutvustus

Mida Riigikogu teeb?

Riigikogu on rahvaesindus, mis töötab välja seadusi, võtab vastu otsuseid, teeb parlamentaarset kontrolli ja arendab välissuhtlust.

Loe lähemalt
Mida Riigikogu teeb?

Parlamentaarne kontroll

Riigikogu oluline ülesanne on kontrollida täitevvõimu tegevust.

Loe lähemalt
Parlamentaarne kontroll

Seadusloome

Riigikogu menetleb seadusi kolmel lugemisel. Vastuvõetud seadused kuulutab välja president.

Loe lähemalt
Seadusloome

Välissuhtlus

Riigikogu edendab välissuhteid väliskomisjoni ja välisdelegatsioonide kaudu.

Loe lähemalt
Välissuhtlus

Mis on Riigikogu?

Riigikogu on Eesti rahva esinduskogu, mille 101-liikmelise koosseisu valib rahvas. Riigikogule kuulub seadusandlik võim.

Loe lähemalt
Mis on Riigikogu?

Riigikogu valimine

Riigikogu valimised toimuvad iga nelja aasta järel. Hääletamine on salajane ja selleks on 14 võimalust, sh elektrooniline hääletamine.

Loe lähemalt
Riigikogu valimine

Riigikogu struktuur

Riigikogu struktuur on järgmine: juhatus, komisjonid ja fraktsioonid. Kolmeliikmelist juhatust juhib Riigikogu esimees.

Loe lähemalt
Riigikogu struktuur

Rääkige kaasa!

Ühiskonna kaasamine on demokraatlikus riigis oluline osa parlamendi tööst. Riigikogu ootab üksikisikutelt ja organisatsioonidelt sisukaid ettepanekuid, kuidas elu Eestis paremaks muuta.

Olge kursis! Riigikogu täiskogu istungid on avalikud. Neid saab vaadata nii kohapeal külalisterõdult, otseülekandena veebist kui ka hiljem Youtube’ist.

Riigikogu dokumendid on üldjuhul avalikud. Eelnõude menetlemise dokumendid, Riigikogu stenogrammid, komisjonide protokollid jms leiate rubriigist „Tegevus“.

Esitage teabenõue, kui soovite mõnda konkreetset dokumenti või teavet, mis meil on olemas. Vastame teabenõudele võimaluse korral samal päeval, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul. Me ei saa teabenõudele vastata, kui küsite meilt asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud või muud piiratult avaldamisele kuuluvat teavet, nt isikuandmeid.

Kui teie küsimus eeldab meie käsutuses oleva teabe analüüsi, sünteesi, lisateabe kogumist või õigusalast selgitust, on tegu selgitustaotlusega. Sellele on meil aega vastata 30 kalendripäeva. Samasuguse korra alusel vastame ka märgukirjale, millega teete meile töö korraldamise ettepanekuid või edastate avaliku elu ja riigivalitsemisega seotud teavet.

Kollektiivse pöördumisega saab parlamendile teha ettepaneku, kuidas muuta kehtivat regulatsiooni või ühiskonnaelu paremini korraldada. Pöördumisele on vaja koguda vähemalt 1000 Eesti kodaniku toetusallkirja. Pöördumise võib esitada nii elektroonselt kui paberil.

Esitage märgukiri

Vastame teile esimesel võimalusel, hiljemalt 30 tööpäeva jooksul.

Loe lähemalt

Esitage teabenõue

Vastame teile esimesel võimalusel, hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Loe lähemalt

Esitage selgitustaotlus

Vastame teile esimesel võimalusel, hiljemalt 30 tööpäeva jooksul.

Loe lähemalt

Kollektiivne pöördumine

Koguge vähemalt 1000 allkirja ning esitage kollektiivne pöördumine.

Loe lähemalt

Riigikogu ajalugu

Tagasiside