Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Teemaleht ilmub Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna algatusel. Selles tutvustatakse Riigikogu liikmetele ja kantselei töötajatele parlamenditöös olulisi teemasid ja aktuaalseid ühiskonnaprobleeme. Samuti avaldatakse teemalehes uuringute kokkuvõtteid, võrdlevaid lühianalüüse, terminite seletusi jms.

2024

Kuupäev Pealkiri Autor
12.06.2024 Küberkuritegevus rahvusvahelises kriminaalõiguses (PDF, 1 MB) Laureen Hansmer
29.05.2024 Erakondade sidusorganisatsioonid ja nende regulatsioon Eestis (PDF, 1 MB) Markus Ühtigi
13.05.2024 Kuhu kadusid lapsed (PDF, 1 MB) Toivo Mängel
29.04.2024 Ukraina taastamismaksumuse ja välisfinantseerimise vajadused (PDF, 1 MB) Kai Raudkivi
10.04.2024 Neljapäevane töönädal ja selle õiguslik reguleerimine (PDF, 2 MB) Kirke Kuimet
18.03.2024 Riigikogu liikme õigus teabele (PDF, 1MB) Tiina Kuusmann
22.02.2024 Eesti lipp -140 (PDF, 1 MB) Triinu Põdramägi
08.02.2024 Riikide konkurentsivõime ja selle tõstmine (PDF, 1 MB) Toivo Mängel
09.01.2024 Lobistide registrid Euroopa riikides (PDF, 2 MB) Margit Muul

2023

Kuupäev Pealkiri Autor
11.12.2023 Saksamaa rändepoliitka reformimine (PDF, 2 MB) Siiri Sillajõe
20.11.2023 Korra tagamine parlamendi istungil (PDF, 2 MB) Katre Tubro
06.11.2023 Euroopa uued eelarvereeglid (PDF, 1 MB) Toivo Mängel
23.10.2023 Petitsioonide esitamine ja menetlemine teistes parlamentides (PDF, 2 MB) Lauraliisa Mark
09.10.2023 Energiavaesus (PDF, 959 KB) Uku-Mats Peedosk
25.09.2023 Kandideerimis- ja valimisiga Euroopa Parlamendi valimistel (PDF, 932 KB) Siiri Sillajõe
06.06.2023 Parem õigusloome (PDF, 938 KB) Uku-Mats Peedosk
22.05.2023 Pariisi kliimakokkuleppe rakendamine Rootsis ja Taanis (PDF, 2 MB) Lauraliisa Mark
09.05.2023 Käibemaks ja selle tõstmise võimalik mõju turismisektorile (PDF, 1 MB) Toivo Mängel
26.04.2023 Euroopa riikide parlamentide alatised komisjonid – nende arv ja valdkonnad (PDF, 2 MB) Siiri Sillajõe
21.02.2023 Eesti esimene rahvahääletus – 100 (PDF, 943 KB) Triinu Põdramägi
06.02.2023 Ukraina sõjapõgenike toetused ja selle finantsiline mõju Euroopa riikidele (PDF, 2 MB) Kai Raudkivi
17.01.2023 Euroopa riikide energiakriisi meetmed (PDF, 2 MB) Toivo Mängel

2022

Kuupäev Pealkiri Autor
22.11.2022 Euroopa Keskpanga võitlus inflatsiooniga (PDF, 1 MB) Toivo Mängel
26.10.2022 Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus ja selle kohaldamine parlamendi tegevusele (PDF, 2 MB) Triinu Põdramägi
17.10.2022 Elamine, töötamine ja COVID-19 Euroopa Liidu riikides (PDF, 2 MB) Siiri Sillajõe
27.09.2022 Perede toimetulek ja lapsetoetused (PDF, 1 MB) Kai Raudkivi
13.09.2022 Parlamendi finantsautonoomia (PDF, 1 MB) Toivo Mängel
13.06.2022 Parlamendi juhtimisorganite valimiste mudelid valitud Euroopa riikides (PDF, 2 MB) Margit Muul
30.05.2022 Seksuaalse enesemääramise vanus Euroopa riikides (PDF, 1 MB) Lauraliisa Mark
17.05.2022 Rändetulevik Ukraina ja Eesti näitel (PDF, 1 MB) Toivo Mängel
03.05.2022 Eluasemeturu muutused Euroopa Liidus (PDF, 1 MB) Kai Raudkivi
21.03.2022 Ajakirjanike sissepääs parlamendihoonesse ja selles viibimise õigus (PDF, 1 MB) Tiina Kuusmann
04.03.2022 Naised poliitikas (PDF, 1 MB) Siiri Sillajõe
28.02.2022 Eesti Vabariigi 28. juuni 1992. aasta põhiseadus – 30 (PDF, 1 MB) Triinu Põdramägi
09.02.2022 Energiaturg, elektri import kolmandatest riikidest ja reguleeritud hinnad (PDF, 1 MB) Toivo Mängel
25.01.2022 Meretuuleenergia potentsiaal Euroopas (PDF, 1 MB) Kai Raudkivi
12.01.2022 Riigikogu liikme kaebeõigus Riigikogu täiskogu otsuste peale (PDF, 2 MB) Tiina Kuusmann

2021

Kuupäev Pealkiri Autor
07.12.2021 Rituaalid parlamendis (PDF, 2 MB) Katre Tubro
23.11.2021 Energiahindade toetused eratarbijatele (PDF, 1 MB) Toivo Mängel
08.11.2021 Parlamendiliikme sõnavabadus ja selle kuritarvitamine (PDF, 2 MB) Tiina Kuusmann
26.10.2021 Energeetikasektori arengud Euroopas (PDF, 2 MB) Kai Raudkivi
12.10.2021 Kliimakaebus Neubauer jt lahendi näitel (PDF, 996 KB) Triinu Põdramägi
27.09.2021 Eelarve ja majandusprognoos koroonaviiruse järgseks ajaks (PDF, 1 MB) Toivo Mängel
13.09.2021 Presidendikandidaadi ülesseadmise õigus presidendi otsevalimisega Euroopa riikides (PDF, 1 MB) Lauraliisa Mark
07.06.2021 Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised Soomes (PDF, 2 MB) Siiri Sillajõe
19.05.2021 Euroopa Inimõiguste Kohus vaktsineerimise kohustuslikkusest Vavřička jt vs. Tšehhi Vabariik näitel (PDF, 976 KB) Triinu Põdramägi
04.05.2021 Taastekavad ja eelarvestrateegia Eesti naaberriikides (PDF, 1 MB) Toivo Mängel
19.04.2021 Väärinfo ja selle leviku tõkestamine Euroopa Liidus (PDF, 1 MB) Tiina Kuusmann
23.03.2021 Parlamentide töökorraldus koroona tingimustes (PDF, 1 MB) Margit Muul
08.03.2021 Katuserahade mõju ja ilmingud teistes riikides (PDF, 1 MB) Toivo Mängel
26.02.2021 Tartu rahuleping (PDF, 1 MB) Triinu Põdramägi
08.02.2021 Tervisekriisist tingitud töötuse riski leevendamine Euroopas (PDF 1 MB) Kai Raudkivi
25.01.2021 Loosungid Euroopa parlamentide istungisaalides (PDF, 3 MB) Siiri Sillajõe
11.01.2021 Rahvahääletuse hea tava (PDF, 1 MB) Tiina Kuusmann

2020

Kuupäev Pealkiri Autor
07.12.2020 Eelnõu sidumine usaldusküsimusega pensionireformi taustal (PDF, 1 MB) Silver Sära
23.11.2020 Vihakõne käsitlus Euroopa õigusruumis (PDF, 2 MB) Tiina Kuusmann
09.11.2020 Haruldaste haiguste valdkonna korraldus Eesti lähiriikides (PDF, 1 MB) Kai Raudkivi
27.10.2020 Quo vadis, Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte? (PDF, 1 MB) Triinu Põdramägi
12.10.2020 Opositsiooni õigused parlamendi komisjonides (PDF, 1 MB) Elina Libek
23.09.2020 Eutanaasia seadustamine Euroopa riikides (PDF, 2 MB) Tiina Kuusmann
15.09.2020 Majandusprognoos ja eelarve ootused (PDF, 1 MB) Toivo Mängel
15.06.2020 Euroopa Komisjoni 2020. aasta kevadprognoos ja riigipõhised soovitused (PDF, 1 MB) Kai Raudkivi
01.06.2020 Kaugosalusega parlamendiistungid – erakorraline meede või uus normaalsus (PDF, 1 MB) Elina Libek
18.05.2020 Parlamendi roll koroonakriisi ajal Euroopa riikides (PDF, 2 MB) Siiri Sillajõe
05.05.2020 Abinõud majanduse toetamiseks COVID-19 kriisist väljumisel valitud Euroopa riikides (PDF, 1 MB) Toivo Mängel
09.03.2020 Naised tööturul ja poliitikas (PDF, 1 MB) Kai Raudkivi
25.02.2020 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu Riigikogus (PDF, 1 MB) Tiina Kuusmann
13.02.2020 Eesti Vabariigi esimene põhiseadus – 100! (PDF, 2 MB) Triinu Põdramägi
28.01.2020 Maksupoliitika muudatused Euroopa Liidu riikides (PDF, 1 MB) Toivo Mängel

2019

Kuupäev Pealkiri Autor
11.12.2019 Põhiõiguste kujunemine Euroopa Liidus – Stauderist Euroopa Liidu põhiõiguste hartani (PDF, 1 MB) Triinu Põdramägi
19.11.2019 Tehisintellekti rakendamise hetkeseis ja väljakutsed (PDF, 1 MB) Elina Libek
05.11.2019 Mõistliku aja soovituse järgimine eelnõu menetlemisel (PDF, 2 MB) Katre Tubro
23.10.2019 Pensionisambad mitmest vaatepunktist (PDF, 1 MB) Toivo Mängel
10.10.2019 Maanteetranspordi tulevik – heitevabad sõidukid (PDF, 1 MB) Kai Raudkivi
24.09.2019 Samasooliste abiellumise õigus ja selle puudumine Euroopa Liidu liikmesriikides (PDF, 2 MB) Tiina Kuusmann
10.09.2019 Seaduseelnõude konsulteerimine avalikkuse ja huvigruppidega Euroopa riikides (PDF, 2 MB) Silver Sära
10.06.2019 Riigi toetus poliitilistele parteidele Eestis ja Euroopa Liidu liikmesriikides (PDF, 1MB) Tiina Kuusmann
28.05.2019 Parlamendi täiendavad tegevused eelarveprotsessis EL liikmesriikide näitel (PDF, 1MB) Kai Raudkivi
09.05.2019 Euroopa Parlament arvudes (PDF, 1MB) Siiri Sillajõe
30.04.2019 Balti riigid ja globaalne majandus (PDF, 1MB) Toivo Mängel
10.04.2019 Parlamentaarseks kontrolliks valitsuselt teabe nõudmine (PDF, 1MB) Tiina Kuusmann
14.02.2019 Rumeenia Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedid (PDF, 847 KB) Triinu Põdramägi
30.01.2019 Eesti rahvastikuolukord rändekriisi järel (PDF, 1MB) Toivo Mängel
15.01.2019 Eesti on hinnatõusu liider euroalas (PDF, 2MB) Lauri Luiker

2018

Kuupäev Pealkiri Autor
20.12.2018 Euroopa Kohus internetis leiduvate fotode kasutamisest (PDF, 1 MB) Age Värv
05.12.2018 Parlamentide praktikad pikaajaliste strateegiatega (PDF, 1 MB) Kai Raudkivi
21.11.2018 Riigieelarve ja majandusprognoosi kontrollimehhanismid Euroopa riikide näitel (PDF, 1 MB) Toivo Mängel
06.11.2018 Sotsiaalse arengu mõõtmine Euroopa Liidus (PDF, 2 MB) Lauraliisa Mark
24.10.2018 Eesti omavalitsuste väljakutsed pärast haldusreformi (PDF, 1 MB) Toivo Mängel
10.10.2018 Suurem majandus, suuremad väljakutsed (PDF, 1 MB) Lauri Luiker
25.09.2018 Valitsemissektori rahandusnäitajad Euroopa Liidu riikides (PDF, 1MB) Kai Raudkivi
10.09.2018 Ülekaalukas avalik huvi ja isikuandmete kaitse (PDF, 2MB) Tiina Kuusmann
11.06.2018 Euroopa Kohtu praktika lennureisijate õiguste kohta (PDF, 1MB) Age Värv
28.05.2018 Tõukefondid ja regioonide areng (PDF, 1MB) Lauri Luiker
03.05.2018 Pensionikorralduse kohustuslik osa ja pensioniiga teistes OECD riikides (PDF, 1MB) Lauraliisa Mark
18.04.2018 Infotunnid ja parlamentide töögraafikud (PDF, 1MB) Urvo Klopets
4.04.2018 Isikuandmete kaitse parlamendis (PDF, 1MB) Tiina Kuusmann
21.03.2018 Põhiõigused ja Euroopa stabiilsusmehhanism (PDF, 1MB) Andra Laurand
12.03.2018 Jõukusest heaoluni – salus populi suprema lex esto (PDF, 1MB) Lauri Luiker
22.02.2018 Eakate sotsiaalne kaitse (PDF, 1MB) Kai Raudkivi
24.01.2018 Vanemaealiste tööhõive uuringupeeglis (PDF, 1MB) Toivo Mängel
12.01.2018 Erakorraliste seisukordade regulatsioon Euroopa parlamentaarsetes vabariikides (PDF, 838kB) Andres Kulu

2017

Kuupäev Pealkiri Autor
1.06.2017 Kellest saab poliitik? (PDF, 940kB) Lauri Luiker
18.05.2017 Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega EL liikmesriikides aastatel 2010-2016 (PDF, 2MB) Lauraliisa Mark
3.05.2017 Parlamendiliikmete abid EL liikmesriikide näitel (PDF, 1MB) Kai Raudkivi
19.04.2017 Eelarvenõukogu – sõltumatu kohtumõistja (PDF, 1MB) Toivo Mängel
10.04.2017 Euroopa Inimõiguste Kohus väljendusvabadusest Karácsony jt vs Ungari näitel (PDF, 1MB) Triinu Põdramägi
23.03.2017 Jagamismajandus (PDF, 2MB) Kai Raudkivi
9.03.2017 Strateegiline kommunikatsioon (PFD, 1MB) Elena Rattur
23.02.2017 Maastrichti leping ja euroala edasine areng (PDF, 1MB) Lauri Luiker
6.02.2017 Põllumajanduslike maade hõivamine Euroopa Liidu liikmesriikides (PDF, 1MB) Tiina Kuusmann
 24.01.2017 Pensionide sidumine keskmise oodatava elueaga (PDF, 1,08MB) Toivo Mängel
10.01.2017 Mõningatest arengutest ELi nooremate liikmesriikide parlamentide kodukordades (PDF, 896kB) Silver Sära

2016

Kuupäev Pealkiri Autor
7.12.2016 Maksumuudatused ja -reformid meie naabermaades (PDF, 98kB) Toivo Mängel
18.11.2016 Omavalitsuste ülesanded ja tegevuse rahastamine (PFD, 1MB) Lauri Luiker
26.10.2016 Kodanikupalk kui ammu unustatud vana (PDF, 1MB) Lauraliisa Mark
13.10.2016 Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise majanduslik mõju (PDF, 1MB) Lauri Luiker
29.09.2016 Parlamendiliikmetele suunatud kingituste vastuvõtmise regulatsioon Euroopa Liidus (PDF, 1,3MB) Urvo Klopets
19.09.2016 Koduõpe Eesti ja teiste riikide näitel (PDF, 1,4MB) Kai Raudkivi
26.08.2016 Kaudsed presidendivalimise süsteemid Euroopa riikides (PDF, 1,2MB) Riho Kangur
16.06.2016 Parlamendi volituste delegeerimine Euroopa Liidu liikmesriikide näitel võrdluses Eestiga (PDF, 2,1 MB) Carina Rikart
31.05.2016 Riigieelarvete koostamise fiskaalreeglid ja kokkuhoiumeetmete mõju EL-s (PDF, 1,1 MB) Toivo Mängel
16.05.2016 Riigi eelarvestrateegia 2017-2020 tervise ja spordi indikaatorite rahvusvaheline võrdlus (PDF, 1,3 MB) Kai Raudkivi
18.04.2016 Lauraliisa Mark
05.04.2016 Riho Kangur
21.03.2016 Kai Raudkivi
07.03.2016 Riho Kangur
25.02.2016 Triinu Põdramägi
10.02.2016 Lauri Luiker
28.01.2016 Katre Tubro
12.01.2016 Toivo Mängel

2015

Kuupäev Pealkiri Autor
09.12.2015 Lauri Luiker
23.11.2015 Lauraliisa Mark
12.11.2015 Age Värv
29.10.2015 Kai Raudkivi
13.10.2015 Riho Kangur
28.09.2015 Toivo Mängel
14.09.2015 Lauraliisa Mark
12.06.2015 Lauri Luiker
29.05.2015 Triinu Põdramägi
14.05.2015 Vanemapuhkuste süsteemid Euroopa Liidu liikmesriikide näitel (PDF, 482kB) Kai Raudkivi
27.04.2015 Soome parlamendivalimised 2015 (PDF, 467kB) Riho Kangur
07.04.2015 Maksureformid Euroopa Liidu riikides (PDF, 466kB) Toivo Mängel
09.02.2015 Võimuorgani suhtekorraldus valimiseelsel ajal Saksamaa näitel (PDF, 460kB) Tiina Kuusmann
29.01.2015 Majandusinfo revisjon (PDF, 613kB) Lauri Luiker
22.01.2015 Riigikogu valimiste kandidaadid aastatel 2011 ja 2015 (PDF, 455kB) Riho Kangur

2014

Kuupäev Pealkiri Autor
16.12.2014 Sularahaga ja sularahata maksed (PDF, 488kB) Kai Raudkivi
10.12.2014 Euroopa Kohtu Google’i otsus ja isiku õigus olla unustatud (PDF, 455kB) Age Värv
18.11.2014 2015. aasta riigieelarve – Euroopa Liidu Nõukogu soovitused ja Eesti väljavaated (PDF, 551kB) Toivo Mängel
04.11.2014 Ravimisektor – korraldus ja väljakutsed Euroopas (PDF, 520kB) Erle Rikmann
21.10.2014 Hoiused ja laenud Eestis (PDF, 593kB) Lauri Luiker
01.10.2014 Läti parlamendivalimised (PDF, 518kB) Riho Kangur
22.09.2014 Ajutiselt välismaal töötajad (PDF, 410kB) Kai Raudkivi
09.09.2014 Liitreaalsus (PDF, 534kB) Henri Oliver Palm
16.06.2014 Sissetulekute ebavõrdsus Euroopa riikides (PDF, 385kB) Toivo Mängel
09.06.2014 Jätkusuutlik areng (PDF, 395kB) Lauri Luiker
19.05.2014 Noortegarantii algatus Euroopa Liidus (PDF, 891kB) Erle Rikmann
05.05.2014 Euroopa Parlamendi valimiste eel (PDF, 789kB) Riho Kangur
15.04.2014 Lordide Koja raport liikmesriikide parlamentide rollist Euroopa Liidus (PDF, 1MB) Kristjan Aruoja
07.04.2014 Hinnamuutus – keda see huvitab ja kes võiks sellest huvituda (PDF, 872kB) Lauri Luiker
17.03.2014 Eluasemepoliitika Euroopa riikides ja korteriühistute probleemid (PDF, 865kB) Toivo Mängel
10.03.2014 Nanotehnoloogia, avalikkus ja uusi väljakutseid õigusloomele (PDF, 877kB) Erle Rikmann
18.02.2014 Ärisaladuse kaitse Euroopa Liidu liikmesriikides (PDF, 926kB) Age Värv
10.02.2014 Liikmesriikide parlamentide roll Euroopa Komisjoni voliniku kandidaadi esitamisel (PDF, 758kB) Riho Kangur
29.01.2014 Mehitamata lennukite tsiviilkasutuse hüved ja probleemid (PDF, 939kB) Alan Paas
20.01.2014 Ärisektori investeeringud Eesti majanduses (PDF, 784kB) Lauri Luiker
13.01.2014 Perekond, perepoliitika ja selle suundumused Eestis ja mujal Euroopas (PDF, 728kB) Toivo Mängel

2013

Kuupäev Pealkiri Autor
09.12.2013 Erakonna minimaalne liikmete arv Euroopa riikides (PDF, 780kB) Riho Kangur
03.12.2013 Lõimumisvaldkonna uued väljakutsed Eestis (PDF, 1,2MB) Erle Rikmann
18.11.2013 Transport tarib majanduse kasvu (PDF, 740kB) Lauri Luiker
12.11.2013 Pilk muutustele hariduse valdkonnas – Eesti võrdluses Läti, Leedu ja Põhjamaadega (PDF, 705kB) Marika Kirch
06.11.2013 Ühendatud Euroopa (PDF, 1MB) Kristjan Aruoja
21.10.2013 Kiirlaenud – olemus, probleemid ja reguleerimisvõimalused (PDF, 863kB) Age Värv
14.10.2013 Riigieelarve ja 2014. aasta majandusootused (PDF, 976kB) Toivo Mängel
07.10.2013 Kandideerimine kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 1999–2013 (PDF, 1,1MB) Riho Kangur
23.09.2013 Keskmiku lõks ja majandusareng (PDF, 971kB) Lauri Luiker
16.09.2013 Topeltkodakondsus (PDF, 779kB) Marika Kirch
09.09.2013 Reproduktiivõigused – asendusemadus Eestis (PDF, 905kB) Liiri Oja
21.05.2013 Majandusprognoosid (PDF, 788kB) Lauri Luiker
13.05.2013 Huviharidus (PDF, 806kB) Mari Väli
06.05.2013 OECD maksupoliitika soovitused – Eesti ja Soome (PDF, 913kB) Toivo Mängel
22.04.2013 Lobitöö reeglid Kanadas (PDF, 855kB) Katre Tubro
16.04.2013 Rahvakogu – tööetapid, esitatud ettepanekud ja hääletustulemused (PDF, 892kB) Riho Kangur
09.04.2013 Kakspakk – eelarvejärelevalve tugevdamisele suunatud Euroopa Liidu ettepanekud (PDF, 1MB) Kristjan Aruoja
25.03.2013 Naiste osalus Euroopa börsiettevõtete juhtorganites (PDF, 925kB) Mari Väli
18.03.2013 Rahvakohtunikud (PDF, 782kB) Marika Kirch
11.03.2013 Tarbimine – turumajanduse telg (PDF, 777kB) Lauri Luiker
25.02.2013 Lennureisijate õigused Euroopa Liidus (PDF, 864kB) Age Värv
19.02.2013 Internetiapteek (PDF, 871kB) Mari Väli
12.02.2013 Tööjõu maksustamine Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides (PDF, 1MB) Toivo Mängel
29.01.2013 Riigi arengukavad ja Riigikogu roll (PDF, 887kB) Riho Kangur
21.01.2013 Interneti kasutamine Euroopa Liidu liikmesriikides 2012. aastal (PDF, 808kB) Siiri Sillajõe
14.01.2013 Immigrandid ja uued kodanikud EL riikides (PDF, 706kB) Marika Kirch

2012

Kuupäev Pealkiri Autor
18.12.2012 Kõrgharidus ja tööturg (PDF, 856kB) Lauri Luiker
10.12.2012 Maksud ja majanduskriis (PDF, 804kB) Toivo Mängel
03.12.2012 Perevalimised – poolt ja vastu (PDF, 857kB) Tiina Kuusmann
19.11.2012 Euroopa Liidu piiridel kinnipeetud intellektuaalomandi õigusi rikkuvad tooted (PDF, 901kB) Age Värv
13.11.2012 Tööjõu tootlikkus – mida selle all mõeldakse (PDF, 708kB) Mari Väli
05.11.2012 Opositsiooni õigused Euroopa parlamentides (PDF, 774kB) Kristo Varend
23.10.2012 Panganduse järelevalve Euroopa pangandusliidu idees (PDF, 778kB) Lauri Luiker
15.10.2012 Parteide otsetoetuste saamise tingimused ja jaotuspõhimõtted Euroopa riikides (PDF, 788kB) Riho Kangur
08.10.2012 Vaesus Euroopa Liidu riikides (PDF, 648kB) Marika Kirch
24.09.2012 Saksa Liidukonstitutsioonikohtu esialgne hinnang Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu kohta (PDF, 674kB) Andra Laurand
18.09.2012 Euroopa riigid majanduskriisis – prognoosid ja väljavaade (PDF, 814kB) Toivo Mängel
10.09.2012 Parlamendirühmad Euroopa riikides (PDF, 772kB) Siiri Sillajõe
11.06.2012 Tööõnnetuste statistika Eestis ja mujal Euroopas (PDF, 806kB) Mari Väli
06.06.2012 Energiamajandus ja gaasiturg (PDF, 779kB) Lauri Luiker
29.05.2012 Ülikoolide autonoomia (PDF, 926kB) Katre Tubro
14.05.2012 Reguleeritusest ja reguleerimatusest – euroopalik pilguheit Venemaa poole kaubandussuhtluse vallas (PDF, 787kB) Kristjan Aruoja
07.05.2012 Valimisagitatsiooni piirangud valimispäeval Eestis ja teistes Euroopa riikides (PDF, 792kB) Riho Kangur
30.04.2012 Meedia, avalik arvamus, parlament (PDF, 705kB) Marika Kirch
16.04.2012 Euroopa vanemaealised tööturul (PDF, 992kB) Siiri Sillajõe
10.04.2012 Eksport – Eesti lähiriigid (PDF, 803kB) Toivo Mängel
03.04.2012 Raha hind Eestis – reaal- versus finantssektor (PDF, 343kB) Lauri Luiker
19.03.2012 Perevägivald (PDF, 933kB) Mari Väli
12.03.2012 Intresse puudutavad piirangud Euroopa Liidu liikmesriikides (PDF, 699kB) Age Värv
05.03.2012 Ungari põhiseaduslik reform (PDF, 788kB) Silver Sära
22.02.2012 Parlamendi uurimiskomisjonid (PDF, 682kB) Aaro Mõttus
14.02.2012 Eetikakoodeksid Euroopa riikide parlamentides (PDF, 765kB) Riho Kangur
06.02.2012 Õigus kogunemisvabadusele (PDF, 783kB) Liiri Oja
23.01.2012 20 aastat NSVLi lagunemisest – meeleolud tänasel Venemaal (PDF, 819kB) Marika Kirch
16.01.2012 Kaitsealased riigihanked Euroopa Liidus (PDF, 719kB) Tiina Kuusmann
09.01.2012 Interneti kasutamine Euroopa Liidu liikmesriikides (PDF, 694kB) Siiri Sillajõe

 

Üles

Viimati muudetud: 12.06.2024

Tagasiside