Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Mida teeb rahanduskomisjon?

Rahanduskomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis tegeleb riigi rahanduspoliitikaga seotud õigusaktidega, nagu riigieelarvet ning maksundust ja pangandust reguleerivad eelnõud. Komisjon kontrollib nendes valdkondades ka valitsuse tegevust.

Töö eelnõudega

Eelarve valdkonna olulisimad seadused on riigieelarve seadus, mis sätestab riigieelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra, ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus.  Rahanduskomisjon arutab riigi eelarvestrateegiat ning menetleb igaks aastaks seadusena vastuvõetavat riigieelarvet ja Riigikogu otsust riigi majandusaasta koondaruande kohta. Samuti on komisjon juhtivkomisjoniks Euroopa Liidu struktuuritoetuse raamseaduse eelnõu menetlemisel.

Maksundusvaldkonna kaalukaim seadus on maksukorralduse seadus, mis kehtestab riigi maksusüsteemi ja selle toimimise alused. Olulisimad maksuseadused on tulumaksuseadus, käibemaksuseadus, maamaksuseadus, sotsiaalmaksuseadus ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus.

Pangandusvaldkonna tähtsaimate seaduste hulka kuuluvad Eesti Panga seadus, Finantsinspektsiooni seadus, krediidiasutuste seadus, investeerimisfondide seadus, hoiu-laenuühistu seadus, kogumispensionide seadus, makseasutuste ja e-raha asutuste seadus ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus.

Muud ülesanded

Rahanduskomisjon kontrollib oma töövaldkonna piires valitsuse tegevust ja hindab vastavaid Euroopa Liidu õigusaktide eelnõusid.

Üles

Viimati muudetud: 27.04.2023

Tagasiside
 

Prindi

Tiina Licht

Prindi

Kai Raudkivi

Prindi

Kristo Varend

Prindi

Vivian Põld

Prindi

Epp-Sandra Satsmann