Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Mida teeb õiguskomisjon?

Õiguskomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mille tööala on väga ulatuslik. Ta tegeleb eraõiguse, kriminaalõiguse- ja sisejulgeolekualaste eelnõudega, samuti politsei- ja piirivalveteenistust ning päästeteenistust reguleerivate eelnõudega. Komisjoni tööalas on ka advokaatide, notarite, vandetõlkide, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevust korraldavad seadused ning valitsuse tegevuse ja reformide rakendamise kontroll oma valdkonnas piires.

Töö eelnõudega

Õiguskomisjon võib ise algatada seadusmuudatusi ja esitada ka muudatusettepanekuid Riigikogu menetluses olevate eelnõude kohta. Vajaduse korral saab komisjon algatada olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu Riigikogus.

Eelnõude menetlemisel teeb õiguskomisjon koostööd mitmesuguste institutsioonide, erialaspetsialistide, praktikute ja kodanikuühendustega.

Muud ülesanded

Õiguskomisjonil on määrav roll riigi peaprokuröri, Kaitsepolitseiameti juhi ning Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ja Häirekeskuse peadirektori valimisel. Komisjon annab nende ametisse nimetamisel kandidaatide kohta oma arvamuse.

Õiguskomisjon osaleb ka õigustloova akti põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses Riigikohtus, kui on tekkinud küsimus, kas komisjoni töövaldkonda kuuluv seadus vastab põhiseadusele.

Komisjon kujundab ka arvamuse Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta ja edastab oma seisukoha Euroopa Liidu asjade komisjonile.

Üles

Viimati muudetud: 27.04.2023

Tagasiside
 

Prindi

Raini Laide

Prindi

Linnar Liivamägi

Prindi

Selena Eenmaa