Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

XI Riigikogu kandis Eesti seadusandlikku võimu 27. märtsist 2007 kuni 26. märtsini 2011. Selle koosseisu kuulusid rahvaesindajad kuuest erakonnast: Eesti Reformierakonnast, Eesti Keskerakonnast, Isamaa ja Res Publica Liidust, Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast, Erakonnast Eestimaa Rohelised ja Eestimaa Rahvaliidust. Vastuvõetud 657 aktis peegeldusid nii majandusbuum kui ka -langus ja uue tõusu algus.

XI Riigikogu koosseisu lõpupilt 23. veebruar 2011

Valimised

XI Riigikogu valisid Eesti kodanikud 4. märtsil 2007. Valimas käis 897 243 hääleõiguslikust kodanikust 555 463 ehk 61%. Kõige enam kogusid hääli Eesti Reformierakond, kes sai 153 044 häält (27,8%), ja Eesti Keskerakond, kes sai 143 518 häält (26,1%).

Riigikokku kandideeris 975 inimest. Üheteistkümnes ülesseatud erakonna nimekirjas kandideeris 968 inimest ja 7 inimest kandideeris üksikkandidaadina. Riigikogu valimise seaduses ette nähtud 5% künnise ületas kuus erakonda:

  • Eesti Reformierakond
  • Eesti Keskerakond
  • Isamaa ja Res Publica Liit
  • Sotsiaaldemokraatlik Erakond
  • Erakond Eestimaa Rohelised
  • Eestimaa Rahvaliit

Riigikogu valis oma esimeheks Ene Ergma Isamaa ja Res Publica Liidust ning aseesimeesteks Kristiina Ojulandi Reformierakonnast ja Jüri Ratase Keskerakonnast.

Riigikogu XI koosseis tuli esimeseks istungiks kokku 2. aprillil 2007 ja pidas viimase istungi 23. veebruaril 2011. Koosseisu volitused kestsid 27. märtsist 2007 kuni 26. märtsini 2011.

Riigikogu XI koosseis võttis vastu 554 seadust, 99 otsust ja 4 muud akti.

Seadusloome

Kõige olulisemad XI Riigikogu vastu võetud seadused olid töölepingu seadus, euro kasutusele võtmise seadus ja liiklusseadus. Nende kolme seaduse mõju oli võrreldes teistega märksa suurem, puudutades enamikku Eesti elanikest. Kõigi kolme puhul eelnes ja järgnes seaduse vastuvõtmisele ka laialdane teavituskampaania meedias.

Selle perioodi seadusloomet mõjutasid poliitiliselt Euroopa Liidu liikmesus ning Reformierakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioon. Umbes poole Riigikogu XI koosseisu volituste ajast oli võimul Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioon, mis balansseeris enamus- ja vähemusvalitsuse piiril. Seegi tegur kajastus mitmes seaduses.

2008. aasta juunis ratifitseeris Riigikogu Lissaboni lepingu, millega muudeti Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut – viimasest sai Euroopa Liidu toimimise leping. Euroopa Liidu organisatsiooni ja menetlusi reformiv leping jõustus 1. detsembril 2009.

Riigikogu XI koosseis võttis vastu 554 seadust, 99 otsust ja 4 muud akti. Õigusaktides peegeldusid ilmekalt nii majandusbuum kui ka -langus ja uue majandustõusu algus.

Üles

Viimati muudetud: 04.11.2022

Tagasiside