Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

X Riigikogu välisdelegatsioonid

Delegatsioonide koosseis on esitatud 2007. aasta veebruari seisuga.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsioon

Eesti liitus Euroopa Nõukoguga 14. mail 1993. ENPA Eesti delegatsiooni koosseis 26. märtsi 2007 seisuga:

Delegatsiooni juht

 • Marko Mihkelson, ENPA energiajulgeoleku raportöör

Liikmed

 • Andres Herkel (valiti 25. jaanuaril 2005 ENPA poliitikakomitee Valgevene allkomitee esimeheks)
 • Sergei Ivanov

Asendusliikmed

 • Toomas Alatalu
 • Küllo Arjakas

 

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsioon

Eesti sai NATO PA assotsieerunud liikmeks 1991. aasta oktoobris Madridis ja NATO täisliikmeks 29. märtsil 2004. aastal. NATO PA Eesti delegatsioon moodustati Riigikogus 15. mail 2003. Selle koosseis 26. märtsi 2007 seisuga:

Liikmed

 • Sven Mikser – Riigikogu delegatsiooni juht, NATO PA transatlantilise kaitse- ja julgeolekualase koostöö allkomitee esimees
 • Tiit Matsulevitš – Riigikogu delegatsiooni liige

NATO PA aastaistungil (11.–15. november 2005) valiti Sven Mikser taas kaitse- ja julgeolekukomitee üleatlantilise allkomitee esimeheks. Tiit Matsulevitš jätkas tööd NATO PA Ukraina nõukogus.

 

Riigikogu delegatsioon Euroopa Liidu ja Eesti Parlamentaarses Ühiskomitees

Euroopa Parlament (EP) on üks viiest peamisest Euroopa Liidu (EL) institutsioonist, mis asutati 1957. aastal Rooma lepingute põhjal Euroopa Ühenduse Assambleena, kuhu delegeeriti 142 saadikut 6 rahvusparlamendist, kes pidasid oma esimese istungi Strasbourgis 1958. aasta märtsis. EP on EL-i liikmesriikidest otsese üldise valimisõiguse alusel (esimesed valimised 1979) iga viie aasta tagant valitav rahvaste esindus (praegu 626, pärast laienemist 732 liiget). EP ülesanne on EL-i õigusaktide menetlemine ning Euroopa Komisjoni ja Ministrite Nõukogu tegevuse demokraatlik kontroll ja järelevalve selle üle. EP kiidab heaks kandidaatriikide EL-iga liitumislepingud ning assotsiatsiooni- ja kaubanduslepped kolmandate riikidega.

Vastavalt 12. juunil 1995 osapoolte allkirjastatud Eesti Euroopa lepingu §-le 115 tuli Eestil kui EL-iga assotsieerunud riigil moodustada parlamentaarne struktuuriüksus suheteks EP-ga – EL-i ja Eesti Parlamentaarne Ühiskomitee (PÜK). PÜK kujutas endast EP ja Riigikogu kohtumiste ning arvamuste vahetamise foorumit (peamised arutlusteemad olid EL-i ja Eesti koostööpartnerluse strateegia, Eesti õigusaktide harmoneerimine EL-i õigusaktidega, Eesti Vabariigi valitsuse  tegevuskavad ühenduse õigustiku – acquis communautaire´i – ülevõtmisel ning Eesti ja EL-i areng) ja koosnes EP ning Riigikogu vastavatest delegatsioonidest.

VIII Riigikogu 13-liikmeline delegatsioon PÜK-is (kus olid esindatud kõik Riigikogu poliitilised jõud) loodi 11. märtsil 1998 Eesti Euroopa lepingu alusel pärast selle jõustumist. EP-s moodustati vastav delegatsioon (12 täisliiget ja 12 asendusliiget erinevatest EP poliitilistest gruppidest) 29. jaanuaril 1997. IX Riigikogu delegatsioon PÜK-is loodi 18. mail 1999. X Riigikogu delegatsioon PÜK-is loodi 8. mail 2003.

Riigikogu Euroopa asjade komisjoni liikmed moodustasid PÜK-i delegatsiooni Riigikogus. PÜK pidas kaks istungit aastas: Tallinnas ja Brüsselis. Töökeeled olid eesti ja inglise keel. Istungite lõpus avaldati ühisdokument – soovitused EL-i institutsioonidele ja Eesti Vabariigi valitsusele. Üheteistkümnes PÜK-i istung toimus 22.–23. mail 2003 Tallinnas. Viimane, kaheteistkümnes PÜK-i istung toimus 8.–9. detsembril 2003 Brüsselis. Eesti liitumise tõttu EL-iga 1. mail 2004 oli ühiskomitee kui liitumiseelne struktuur täitnud oma ülesanded.

Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsioon

IPU Eesti rühma kuuluvad kõik Riigikogu liikmed, kes valivad IPU Eesti rühma juhatuse. Juhatusse kuuluvad täiskogult enim hääli saanud president ja kolm asepresidenti. Riigikogu delegatsioon moodustatakse Riigikogu poliitiliste jõudude vahekorda ja soolist esindatust arvestades ning assamblee päevakorra teemadest lähtuvalt iga ürituse jaoks eraldi.

IPU Eesti rühma juhatus (seisuga 26.03.2007)

 • Raivo Järvi – president
 • Tõnis Lukas – asepresident
 • Jaanus Männik – asepresident
 • Ela Tomson – asepresident

 

Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsioon

Eesti osaleb Lääne-Euroopa Liidu Assamblee töös vastavalt Riigikogu otsusele alates 23. veebruarist 1994. 2004. aasta oktoobris omistati Eesti delegatsioonile liitunud liikme staatus. Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsioon moodustati Riigikogus 15. mail 2003. Selle koosseis 26. märtsi 2007 seisuga:

Liikmed

 • Maret Maripuu – Riigikogu delegatsiooni juht
 • Olav Aarna, Marika Tuus – Riigikogu delegatsiooni liikmed

 

OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsioon

OSCE PA loodi aastal 1990 Pariisi tippkohtumise otsuse põhjal. Eesti liitus OSCE PA-ga 21. septembril 1991. OSCE PA Eesti delegatsiooni koosseis 26. märtsi 2007 seisuga:

Delegatsiooni juht

 • Jaak Allik

Liikmed

 • Jarno Laur
 • Ela Tomson

Asendusliikmed

 • Väino Linde
 • Peeter Tulviste
 • Toomas Varek

 

Riigikogu delegatsioon Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelises Assamblees

Balti Assamblee Eesti delegatsioon moodustati Riigikogus 29. mail 2003. Riigikogu delegatsiooni koosseis 26. märtsi 2007 seisuga:

Delegatsiooni juhid

 • Andres Taimla – delegatsiooni juht
 • Trivimi Velliste – delegatsiooni juhi asetäitja

Liikmed

 • Olav Aarna
 • Toomas Alatalu
 • Küllo Arjakas
 • Väino Linde
 • Ants Pauls
 • Jüri Saar
 • Helir-Valdor Seeder
 • Sven Sester
 • Jüri Tamm
 • Vladimir Velman

Üles

Viimati muudetud: 20.05.2015

Tagasiside