Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Kantselei peamine ülesanne on luua Riigikogule tema põhiseaduslike funktsioonide täitmiseks vajalikud tingimused. Kantselei funktsioonid on sätestatud põhimäärusega ja ta on aruandekohustuslik Riigikogu juhatuse ees.

Kantseleid juhib direktor, kelle määrab ametisse Riigikogu juhatus avaliku konkursi korras.

Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab samuti Riigikogu juhatus. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning avaliku teenistuse seaduse alusel kehtestab juhatus ka kantselei teenistujate palgajuhendi.

Igapäevaülesandeid täidab kantselei oma osakondade kaudu.

Oma tegevuses juhindub kantselei muu hulgas:

Strateegia 2019–2024

Peale põhimääruse lähtub Riigikogu Kantselei oma töös strateegiast, mis määrab täpsemalt lähiaastate töö- ja arengufookuse. Strateegia põhieesmärk on tõsta kantselei töö taset veelgi kõrgemale ja suurendada seeläbi Riigikogu töö efektiivsust. Vaata Riigikogu Kantselei strateegia 2019-2024 (PDF, 725kB).

Missioon

Oleme professionaalne tugi Eesti rahvaesindusele tema igapäevatöös ja parlamentarismi edendamisel.

Visioon

Riigikogu Kantselei on avatud ja tänapäevane riigiasutus, hinnatud koostööpartner Eestis ja kogu Euroopas.

Põhiväärtused

 • Professionaalsus. Oleme oma valdkonnas parimad asjatundjad. Tegutseme otsusekindlalt, täiendame oma teadmisi ja oskusi ning õpime vigadest. Peame sõna ning anname usaldusväärset ja erapooletut nõu.
 • Avatus. Oleme avatud headele ideedele ja otsime muutustes võimalusi. Oleme uuenduslikud ja loovad.
 • Koostöövalmidus. Loome ja hoiame koostöövõrgustikke. Austame eriarvamusi, toetame kolleege ja partnereid, et ühiselt eesmärkideni jõuda.
 • Järjepidevus. Hoiame oma riigi ja parlamendi väärtusi ning traditsioone. Lõimime uue ja vana.
Riigikogu Kantselei aastal 2023

Riigikogu Kantselei 2023. aastal 

 

Alamlehed

 • Riigikogu istungisaali lagi

  Kontaktid

  Riigikogu Kantselei töötab: E–N 8.30–17.15 R 8.30–16.00 Riigikogu istungjärkude vahelisel ajal: E–R 8.30–16.00 Riigikogu Lossi…
 • Põhiseadus

  Kantselei ülesanded

  Kantselei loob Riigikogule vajalikud tingimused tema põhiseaduslike funktsioonide täitmiseks. See tähendab Riigikogu, tema liikmete ja…
 • Õiguskomisjon saatis üürisuhteid reguleeriva eelnõu esimesele lugemisele

  Juhtkond ja struktuuriüksused

  Riigikogu Kantseleid juhib Riigikogu juhatuse poolt avaliku konkursiga viieks aastaks ametisse nimetatud kantselei direktor. Igapäevaülesandeid…
 • Antiikmööbel Riigikogu hoones

  Teenistuskohad ja praktika

  Tutvuge Riigikogu Kantselei täitmata teenistuskohtade, tööpakkumiste ja praktikavõimalustega.
 • Avatud raamat laual

  Eelarve ja tegevusaruanne

  Riigikogu ja Riigikogu Kantselei eelarvega saab tutvuda riigieelarve seaduse vahendusel (vt osa 1 „Riigikogu“).

Üles

Viimati muudetud: 10.04.2024

Tagasiside