Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Isamaa fraktsioon on maailmavaatelt parempoolne ja konservatiivne ning lähtub oma poliitikas eeskätt Eesti rahvuslike huvide ja Eesti julgeoleku kaitsest.

XIII Riigikogu Isamaa fraktsioonis on 11 liiget.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon 2017

Isamaa on pikki perioode kandnud valitsemisvastutust ja nii on ka Riigikogu Isamaa saadikugrupi näol tegu ühe Eesti elu kõige enam mõjutanud fraktsiooniga. Fraktsiooni põhiroll on olnud seista seaduseelnõude eest, mis kaitseksid rahvuslikke huve, edendaksid avatud majandust ja tagaksid kõigile kättesaadava kvaliteetse hariduse. Isamaa prioriteet on riigi püsimine ja see, et Eestis sünniks rohkem lapsi, kes saaksid üles kasvada õnnelikes ja hästi toime tulevates peredes.

Näiteks on Isamaa algatanud riikliku elatisabi fondi eelnõu, mille kohaselt riik hakkaks tagama elatisraha väljamaksmist üksinda last kasvatavatele vanematele. Varem on Isamaa ellu rakendanud vanemapensioni, tänu millele arvutatakse alates 2013. aastast vanaduspensionile, töövõimetuspensionile ja toitjakaotuspensionile juurde pensionilisa lapse kasvatamise eest.

Hulk aastaid on Isamaa fraktsioon seisnud Eesti haldusreformi eest, mille uuem versioon kannab nime „Tõmbekeskuste Eesti“. Fraktsioon on algatanud ka üsna palju haldusjuhtimist detsentraliseerivaid seaduseelnõusid ning peab oluliseks riigireformi läbiviimist, et vähendada bürokraatiat ning muuta riigijuhtimist efektiivsemaks. Samuti on Isamaa egiidi all viidud mitu riigiasutust pealinnast maakonnakeskustesse. Nimetada võib siin Haridus- ja Teadusministeeriumi viimist Tartusse ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse viimist Viljandisse.

Maailmavaade

Peale Isamaaliidu ja Res Publica ühinemist 2006. aastal on praeguse erakonna ideoloogia muutunud pragmaatilisemaks, seatud eesmärkidel on sotsiaalselt laiem põhi. Nii fookustab Isamaa oma poliitika lisaks majandusarengule ka rahvastiku juurdekasvule, kaitseküsimustele, elatustaseme tõusule ning hariduse kvaliteedile ja kättesaadavusele. Tähtsaks peetakse praeguste otsuste mõju ka kaugemas perspektiivis.

Isamaa auesimees ja mitmekordne Eesti peaminister Mart Laar on kirjutanud 34 raamatut.

Erakonna rahvuslik-konservatiivne poliitika on olnud paljuski suunatud majanduse, riigikaitse ja hariduse reformimisele ja arendamisele. Erakonna juhtliikmed on oma eeskujuna nimetanud Margaret Thatcherit, kes viis Suurbritannias peaministrina läbi valulised, kuid suure majanduskasvu toonud reformid.

Lähiaja poliitilised prioriteedid

Fraktsiooni töö fookuses on rahva juurdepääs kvaliteetsele haridusele, mis on riigi konkurentsivõime alus. Samuti soovib Isamaa anda juba sünnist alates hääleõiguse kõigile Eesti kodanikele ning kasvatada sellega lastega perede häälte kaalu riigile tähtsate otsuste langetamisel. Seisame selle eest, et madalapalgalistele säiliks 500 euro suurune tulumaksuvabastus. Kaitseküsimustes rõhutab Isamaa stabiilsuse vajalikkust, eriti kaitsekulutuste säilitamist vähemalt 2% tasemel SKT-st.

Ajalugu

18. sajandi lõpus tekkinud mõiste „konservatism“ tähendas vastuseisu Prantsuse revolutsioonile ja sellesarnastele liikumistele.

Isamaa Erakond on sündinud mitme erineva, valdavalt parempoolse erakonna liitumise tulemusena. Erakonna juured ulatuvad 1988. aastasse, mil loodi Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei. Just see erakond pani aluse 1992. aastal valimised võitnud valimisliidule Isamaa ja 1995. aastal moodustatud erakonnale Isamaaliit.

IRL sündis erakonna Isamaaliit ja 1989. aastal loodud ühenduse, hilisema erakonna Res Publica ühinemisel 2006. aastal. IRL koos oma eelkäijatega on osalenud kuue valitsuse töös. Erakonda kuuluvad endised peaministrid Mart Laar ja Juhan Parts. 2018. aastal võeti nimena kasutusele ISAMAA Erakond.

Avalikkuse jaoks põhineb Isamaa Erakonna suurem tuntus kunagise erakonna Isamaa ja selle peaministri Mart Laari algatatud radikaalsetel turumajanduslikel reformidel 1990ndate esimesel poolel. Neid tunti rahvasuus šokiteraapiana, mis tõi aga Eestile kiire majandusedu ja majandusliku imelapsekuulsusekogu maailmas.

Üles

Viimati muudetud: 08.10.2018

Tagasiside
 

Prindi

Karl Sander Kase

Prindi

Kalle Liebert

Prindi

Mart Luik

Prindi

Riina Solman

Prindi

Heleri Pent