Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liikmetele makstakse palka kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse alusel.

Riigikogu liikme ametipalk on kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära ja koefitsiendi korrutis.

Riigikogu liikme ametipalk on kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära ja vastava koefitsiendi korrutis.

Kõrgeim palgamäär indekseeritakse iga kalendriaasta 1. aprilliks kõrgeima palgamäära indeksiga, mille väärtus sõltub 20% tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80% sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.

Indekseeritud kõrgeim palgamäär on 9199 eurot ja 92 senti. Korrutades selle vastava koefitsiendiga, saame Riigikogu liikme palga, mis on 5979 eurot ja 95 senti.

Ametipalga koefitsiendid

  • Riigikogu liige – 0,65
  • Riigikogu komisjoni aseesimees ja fraktsiooni aseesimees – 0,75
  • Riigikogu aseesimees, komisjoni esimees ja fraktsiooni esimees – 0,85
  • Riigikogu esimees – 1

Tööga seotud kulud

Riigikogu liikme tööga seotud kulutusi hüvitatakse Riigikogu juhatuse otsuse alusel. Kuludokumentide alusel hüvitatakse Riigikogu liikmele tööga seotud kulutused kuni 30% ulatuses Riigikogu liikme ametipalgast.

Parlamendiliikme tööga seotud kulutused on sõidukulud, side- ja postikulud, lähetuskulud, bürookulud, koolituskulud, esindus- ja vastuvõtukulud, tõlketeenuse kulud, majutuskulud ning uuringute ja ekspertiiside kulud.

Riigikogu liikmele ei hüvitata vara soetamise kulusid.

Eluasemekulud

Riigikogu liikmele, kelle elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Tallinnas ega Harku, Jõelähtme, Kiili, Rae, Saku, Saue või Viimsi vallas, hüvitatakse eluasemekulud Riigikogu juhatuse kehtestatud korra alusel. Vaata juhatuse kehtestatud korda (PDF 132kB).

Hüvitist makstakse eluasemekulusid tõendavate dokumentide alusel ja summa ei tohi olla suurem kui 20% Riigikogu liikme ametipalgast.

Riigikogu liikmete majanduslikud huvid

Riigikogu liikmed deklareerivad oma huvid korruptsioonivastases seaduses sätestatud korras ja elektroonilise registri ehk e-maksuameti/e-tolli keskkonna vahendusel. Deklaratsioonidega saab tutvuda, kui ID-kaardiga keskkonda sisse logida.

Üles

Viimati muudetud: 20.05.2024

Tagasiside