Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Mida teeb majanduskomisjon?

Majanduskomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis suunab seadusloomet ja kontrollib valitsust paljudes majandusega seotud või seda otseselt mõjutavates valdkondades. Komisjon tegeleb küsimustega, mis käsitlevad ehitust ja elamumajandust, postiteenuseid ja elektroonilise side temaatikat, energeetikat, transporti, turismi, riigivara ja riigihangetega seonduvat, nõudeid pakutavatele toodetele ja teenustele, majandusarengut, ettevõtlust jpm.

 

Töö eelnõudega

Majanduskomisjoni seadusandlusega seotud töös on olulisel kohal:

  • Eesti majanduskeskkond üldisemalt (riigi energiapoliitika, ettevõtluskeskkond ja vaba konkurentsi tagamine, logistika ja transport jms)
  • Üldised nõuded ettevõtjatele ja piirangud teatud tegevusalal tegutsevatele isikutele (majandustegevuse seadustiku üldosa seadus, aga ka näiteks autoveoseadus, raudteeseadus, lennundusseadus, ühistranspordiseadus, sadamaseadus, meresõiduohutuse seadus, kaevandamisseadus, elektrituruseadus jpt)
  • Postiteenused ja elektrooniline side
  • Tarbijakaitse- ja ohutusnõuded ning muud nõuded pakutavatele toodetele ja teenustele
  • Kindlustustegevus
  • Tööstusomandi õiguskaitse, patendid, kaubamärgid, kasulikud mudelid jms
  • Riigivara ja riigihanked
  • Sõlmitud vabakaubanduslepingute ja teiste majandusvaldkonda käsitlevate välislepingute ratifitseerimine
  • Omandireformi läbiviimise järel päevakorrale jäänud küsimused jpm

Komisjonil on õigus ise algatada eelnõusid ja esitada muudatusettepanekuid parlamendi menetluses olevate eelnõude kohta.

Muud ülesanded

Majanduskomisjon annab arvamusi Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta. Samuti võib ta vajaduse korral algatada olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu Riigikogus ja koostada raporteid oma töövaldkonda kuuluva teema läbitöötamiseks või järelevalve teostamiseks.

Liikmed

Priit Lomp
Lauri Laats

Ametnikud

Üles

Viimati muudetud: 21.09.2023

Tagasiside
 

Prindi

Kaido Rosin

Prindi

Piia Schults

Prindi

Mari Tänav

Prindi

Maria Haas

Prindi

Maarja Steinberg