Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Mida teeb majanduskomisjon?

Majanduskomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis suunab seadusloomet ja kontrollib valitsust paljudes majandusega seotud või seda otseselt mõjutavates valdkondades. Komisjon tegeleb küsimustega, mis käsitlevad ehitust ja elamumajandust, postiteenuseid ja elektroonilise side temaatikat, energeetikat, transporti, turismi, riigivara ja riigihangetega seonduvat, nõudeid pakutavatele toodetele ja teenustele, majandusarengut, ettevõtlust jpm.

Töö eelnõudega

Majanduskomisjoni seadusandlusega seotud töös on olulisel kohal:

 • Eesti majanduskeskkond üldisemalt (riigi energiapoliitika, ettevõtluskeskkond ja vaba konkurentsi tagamine, logistika ja transport jms)
 • Üldised nõuded ettevõtjatele ja piirangud teatud tegevusalal tegutsevatele isikutele (majandustegevuse seadustiku üldosa seadus, aga ka näiteks autoveoseadus, raudteeseadus, lennundusseadus, ühistranspordiseadus, sadamaseadus, meresõiduohutuse seadus, kaevandamisseadus, elektrituruseadus jpt)
 • Postiteenused ja elektrooniline side
 • Tarbijakaitse- ja ohutusnõuded ning muud nõuded pakutavatele toodetele ja teenustele
 • Kindlustustegevus
 • Tööstusomandi õiguskaitse, patendid, kaubamärgid, kasulikud mudelid jms
 • Riigivara ja riigihanked
 • Sõlmitud vabakaubanduslepingute ja teiste majandusvaldkonda käsitlevate välislepingute ratifitseerimine
 • Omandireformi läbiviimise järel päevakorrale jäänud küsimused jpm

Komisjonil on õigus ise algatada eelnõusid ja esitada muudatusettepanekuid parlamendi menetluses olevate eelnõude kohta.

Muud ülesanded

Majanduskomisjon annab arvamusi Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta. Samuti võib ta vajaduse korral algatada olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu Riigikogus ja koostada raporteid oma töövaldkonda kuuluva teema läbitöötamiseks või järelevalve teostamiseks.

Üles

Viimati muudetud: 17.01.2018

Tagasiside
 

Prindi

Kaido Rosin

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus (2003)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut
 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Riigiteadused (2009)
 • Õppeasutus
  Tallinna Ülikool

Prindi

Elis Themas

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (bakalaureusekraad)
 • Eriala
  Avalik haldus ja riigiteadused (2018)
 • Õppeasutus
  Tallinna Tehnikaülikool

Prindi

Annaliisa Jäme

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud (2018)
 • Õppeasutus
  University of Latvia
 • Haridustase
  Kõrgharidus (bakalaureusekraad)
 • Eriala
  Saksa keel ja kirjandus (2014)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

Prindi

Piia Schults

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus (1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

Prindi

Marin Daniel

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Õigusteadus (2005)
 • Õppeasutus
  Akadeemia Nord