Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Mida teeb keskkonnakomisjon?

Keskkonnakomisjon menetleb riigi keskkonnapoliitikat ja -kaitset, loodusressursside kasutamist ja looduskaitset, sh keskkonnaalaste rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimist käsitlevaid eelnõusid. Samuti kontrollib komisjon oma töövaldkonna piires valitsuse tegevust.

Töö eelnõudega

Keskkonnapoliitika valdkonnas arutab komisjon keskkonnateemalisi arengukavasid. Senistest olulisim on „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“.

Loodusressursside kasutamise valdkonnas menetleb keskkonnakomisjon kala- ja jahiulukivaru, loodusliku loomastiku ja taimestiku, metsa, maapõue ja vee kaitse ning kasutamise eelnõusid.

Keskkonnakaitse valdkonnas menetleb komisjon nii tehislike keskkonnategurite reguleerimist kui ka looduslike keskkonnategurite jälgimist käsitlevaid eelnõusid, mis hõlmavad näiteks välisõhu, vee ja pinnase kaitset ning jäätmeid ja pakendeid.

Looduskaitse valdkonnas menetleb komisjon kaitstavate loodusobjektide, ranna ja kalda ning maastiku kaitsega seonduvaid eelnõusid.

Keskkonnakomisjon menetleb ka kõiki horisontaalseid keskkonnakaitsemeetmeid sätestavaid eelnõusid, mis hõlmavad näiteks keskkonnaseiret, -järelevalvet , -tasusid ja -vastutust, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi.

Muud ülesanded

Keskkonnakomisjon annab arvamusi keskkonnateemaliste Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta. Samuti on tal õigus algatada eelnõusid ning olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelusid Riigikogus.

Üles

Viimati muudetud: 02.05.2024

Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Prindi

Vivi Older

Prindi

Elise Ernesaks