Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti Keskerakonna fraktsioon peab tähtsaks, et riigivõimu teostatakse vastutustundlikult ja austusega kõigi Eesti inimeste vastu. Seisame selle eest, et majanduslik edu ei jääks paberile, vaid jõuaks iga inimeseni, sõltumata tema sissetulekust, elukohast, vanusest, soost või rahvusest.

Igas Eestimaa paigas peavad olema kättesaadavad kodulähedased teenused, kvaliteetne haridus ja arstiabi, et inimesed saaksid luua pere ja nende kodu oleks hoitud. Eesti Keskerakonna fraktsioon lähtub oma tegevuses kõigi Eesti inimeste huvidest.

2016. aasta novembris sai Eesti peaministriks Jüri Ratas ja Eesti Keskerakond moodustas valitsuse. Võtsime valitsusvastutuse kindla eesmärgiga muuta meie ühiskond sidusamaks ja tugevamaks, et kasvaks rahvaarv ning inimeste toimetulek. Seisime nende põhimõtete eest ka pärast 2019. aastal toimunud Riigikogu valimisi, kui Jüri Ratas jätkas peaministriametis, ning samuti pärast 2021. aastat, kui sõlmisime koalitsioonilepingu Reformierakonnaga. Oma väärtuste eest seisame ka praegu opositsioonis olles. Eesti Keskerakonna fraktsiooni tegevuse eesmärgid on alati olnud Eesti majanduskasvu edendamine, rahvaarvu suurendamine, julgeoleku tugevdamine ning ühiskonna heaolu ja sidususe parandamine.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni eestvedamisel toetati XIV Riigikogu koosseisus koroonakriisi ajal inimesi, ettevõtteid ja omavalitsusi enam kui 2 miljardi euroga, hüvitati energiahinna tõus nii eratarbijatele kui ka ettevõtetele, suurendati teadus- ja arendustegevuse riigipoolset rahastust 1%-ni SKP-st, tõsteti erakorraliselt pensione ning suurendati üksi elava pensionäri toetus 200 euroni. XV Riigikogu koosseisus on pikaajalise majanduslanguse tingimustes meie peatähelepanu suunatud inimeste toimetuleku parandamisele.

Maailmavaade

Eesti Keskerakond on laia valijaskonnaga rahvapartei, mis keskendub väärtustele, mis on olulised kogu elanikkonnale. Need väärtused võivad olla konservatiivsed, liberaalsed või sotsiaaldemokraatlikud. Keskerakonna poliitika keskmes on kontseptsioon tugevast riigist, kus pole ääremaid ja kus maksulaekumised tagavad riigi kõikide funktsioonide heal tasemel täitmise. Erakonna jaoks on oluline vähem kindlustatud inimeste ja rahvusvähemuste huvide esindamine. Samuti on Eesti Keskerakonna jaoks tähtis kodanike usaldusel põhinev riik – rahvas peab ennast tundma oluliste riigielu otsustuste suunajana. Eesti Keskerakonna kolm tugisammast on õiglus, areng ja koosmeel.

Lähiaja poliitilised prioriteedid

Eesti Keskerakonna lähiaja eesmärk on kujundada Eestist stabiilne heaoluriik. Fraktsiooni algatatud eelnõudega soovitakse kindlustada sotsiaalne turvalisus igale inimesele. Fraktsioon seisab Riigikogus selle eest, et meie riigis ei oleks ääremaid ja et iga Eesti inimene tunneks ennast väärtuslikuna. Igaühel peab olema võimalus leida endale ühiskonnas koht ning olla vajalik ja kaasatud. Nende eesmärkide saavutamise nimel teeme koostööd kõigi fraktsioonidega, kes meie väärtushinnanguid jagavad.

Ajalugu

Eesti Keskerakond asutati Tallinnas 12. oktoobril 1991. aastal Eestimaa Rahvarinde baasil. Uue erakonna esimeheks valiti Edgar Savisaar, kes oli ametis 2016. aastani. Seejärel valiti erakonna esimeheks Jüri Ratas ja 2023. aasta septembris Mihhail Kõlvart. Eesti Keskerakond on 28 piirkondliku organisatsiooni ja ligi 13 000 liikmega Eesti suurim poliitiline organisatsioon. Eesti Keskerakonna fraktsioon on olnud esindatud kõigis taasiseseisvunud Eesti Riigikogu koosseisudes.

Üles

Viimati muudetud: 23.01.2024

Tagasiside
 

Prindi

Greta Silberg

Prindi

Katrin Josua

Prindi

Andres Kalvik