Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peale seaduste vastuvõtmise on Riigikogu ülesanne täitevvõimu, sh valitsuse tegevuse kontrollimine. Selleks on Riigikogu liikmetel erinevaid võimalusi: arupärimised, kirjalikud küsimused, infotund, uurimiskomisjoni loomine või ka umbusaldushääletus mõne valitsusliikme või terve valitsuse vastu.

Riigikogul on Eesti riigis poliitika kujundamisel oluline roll. Peale seaduste vastuvõtmise on Riigikogu ülesanne täitevvõimu tegevuse kontrollimine. Parlamentaarse kontrolli vahendid on näiteks Riigikogu liikmete arupärimised, kirjalikud küsimused ja iganädalane infotund.

Vaata siit, milliseid arupärimisi on Riigikogu liikmed esitanud.

Riigikogu liikmetel on õigus esitada arupärimisi ja küsimusi nii valitsusliikmetele kui ka juhtivatele riigiametnikele, nagu riigikontrolör, õiguskantsler, Eesti Panga president jt. Riigikogu liikmete arupärimistele on kohustuslik vastata suuliselt Riigikogu istungitel, kirjalikele küsimustele tuleb aga vastata kirjalikult.

Parlamentaarse kontrolli vahend on ka umbusaldushääletus mõne valitsusliikme või terve valitsuse vastu.

Oma valdkonna piires tegelevad parlamentaarse kontrolliga kõik komisjonid, näiteks riigieelarve kontrolli erikomisjon.

Mõne rohkem süvenemist nõudva teemaga tegelemiseks on võimalik luua uurimiskomisjon. Näiteks on XII Riigikogu koosseisus loodud VEB fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamise uurimiskomisjon ja välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamise uurimiskomisjon. XIII Riigikogu koosseisus on loodud Riigikogu uurimiskomisjon võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks aktsiaseltsis Tallinna Sadam.

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu võimaldab parlamendiliikmetel valitsuse teostatavat poliitikat käsitleda üldisemalt kui üksnes mõne konkreetse eelnõuga seoses. Sellise arutelu võib algatada Riigikogu komisjon või fraktsioon.

Parlamentaarse kontrolli vahendid

Arupärimised

Arupärimisega küsitakse teavet üldisemate ja laiemat avalikku huvi pakkuvate riigieluküsimuste kohta ja neile vastatakse täiskogu istungil.

Kirjalikud küsimused

Kirjalikke küsimusi esitatakse üksikküsimuste kohta teabe saamiseks. Kirjalikele küsimustele tuleb vastata kirjalikult.

Infotund

Riigikogu täiskogu iga töönädala kolmapäeval kell 12–14 toimub infotund, kus peaminister ja ministrid vastavad Riigikogu liikme suulistele küsimustele.

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu

Riigikogu komisjon või fraktsioon võib algatada olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.

Muud küsimused

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepaneku tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud.

Umbusaldushääletus

Parlamentaarse kontrolli vahend on umbusaldushääletus mõne valitsusliikme või terve valitsuse vastu.

Uurimiskomisjoni loomine

Mõne põhjalikumat süvenemist nõudva teemaga tegelemiseks on võimalik luua uurimiskomisjon.

Üles

Viimati muudetud: 01.04.2023

Tagasiside