Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse) 12. ja 13. juuni 2023 29.05.2023
Ettepanek - COM(2023) 599 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 613, COM(2023) 613 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 612, COM(2023) 612 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 610, COM(2023) 610 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 609, COM(2023) 609 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 611, COM(2023) 611 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 617, COM(2023) 617 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 607, COM(2023) 607 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 618, COM(2023) 618 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 608, COM(2023) 608 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 605, COM(2023) 605 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 604, COM(2023) 604 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 619, COM(2023) 619 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 602, COM(2023) 602 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 627, COM(2023) 627 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 620, COM(2023) 620 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 624, COM(2023) 624 26.05.2023
Ettepanek - SWD(2023) 278-279, SEC(2023) 330, COM(2023) 278 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 621, COM(2023) 621 26.05.2023
Ettepanek - COM(2023) 279 26.05.2023
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2019/881 seoses hallatud turbeteenustega (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2023) 208 26.05.2023
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega nähakse ette meetmed, et tugevdada liidus solidaarsust ja suurendada suutlikkust küberohtude ja -intsidentide avastamiseks, nendeks valmistumiseks ja neile reageerimiseks - COM(2023) 209 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 603, COM(2023) 603 26.05.2023
Soovitus - SWD(2023) 626, COM(2023) 626 26.05.2023

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Euroopa Liidu elektriturukorralduse parandamise eelnõude kohta - COM(2023) 148 25.05.2023
Eesti seisukohad Euroopa Liidu süsiniku eemaldamise sertifitseerimise määruse ettepaneku kohta - COM(2022) 672 18.05.2023
Eesti seisukohad gigabititaristu määruse eelnõu ja elektroonilise side sektori tulevikuteemalise konsultatsiooni kohta - COM(2023)94 18.05.2023
Eesti seisukohad reisijaid käsitleva eelteabe õigusraamistiku eelnõude kohta - COM (2022) 729, COM (2022) 731 18.05.2023
Eesti seisukohad võrdõigusasutuste suhtes kohaldatavaid nõudeid käsitlevate direktiivide eelnõude kohta - COM(2022) 688, COM(2022) 689 18.05.2023
Eesti seisukohad maksejõuetusõiguse ühtlustamise direktiivi kohta - COM(2022) 702 18.05.2023
Eesti seisukohad Euroopa Liidu pakendite ja pakendijäätmete määruse ning Euroopa Komisjoni biopõhist, biolagunevat ja kompostitavat plasti käsitleva ELi poliitikaraamistiku kohta - SEC(2022) 425, SWD(2022) 384, SWD(2022) 385, COM(2022) 677 11.05.2023
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta kapitaliturgude liidu edendamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks - SEC(2022) 760, SWD(2022) 762, SWD(2022) 763, COM(2022) 760 11.05.2023
Eesti seisukohad tulirelvade, nende oluliste osade ja laskemoona impordi, ekspordi ning transiidi määruse eelnõu kohta - COM(2022) 480 11.05.2023
Eesti seisukohad mitme hääleõigusega aktsiate direktiivi kohta - COM(2022) 761 11.05.2023
Eesti seisukohad ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva määruse muutmise eelnõu kohta - COM(2022) 748 11.05.2023
Eesti seisukohad kalanduspoliitika tuleviku ja kalandussektori energiaülemineku kohta - COM(2023) 100, COM(2023) 102, COM(2023) 103 04.05.2023
Eesti seisukohad põhjavee ja pinnavee saasteainete loetelu läbivaatamise ettepaneku ning asulareovee puhastamise direktiivi läbivaatamise ettepaneku kohta - COM(2022) 540, COM(2022) 541 04.05.2023
Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta, eelnõu suhtes - COM(2022) 707 04.05.2023
Eesti seisukohad juhilubade reeglite muutmise ja liiklusreeglite parema jõustamise eelnõude kohta (teeohutuse pakett) - COM(2023) 126, COM(2023) 127, COM(2023) 128 04.05.2023
Eesti seisukohad elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) direktiivi kohta - COM(2023) 63 04.05.2023
Eesti seisukohad ühtse loa direktiivi ja pikaajaliste elanike direktiivi muutmise eelnõude kohta - COM(2022) 650, COM(2022) 655 04.05.2023
Eesti seisukohad Euroopa Liidu puudega isiku kaardi avaliku konsultatsiooni kohta 27.04.2023
Eesti seisukohad terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni täiendamise läbirääkimisi käsitleva nõukogu otsuse kohta - COM(2023) 151 27.04.2023
Täiendatud Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse fluoritud kasvuhoonegaase, eelnõu suhtes - COM(2022) 150 06.04.2023
Eesti seisukohad Windsori raamistikuga seotud nõukogu otsuste eelnõude kohta,millega muudetakse ÜhendkuningriigiEuroopa Liidust väljaastumise lepingusette nähtud nõuandetöörühma toimimisereegleid - COM(2023) 120, COM(2023) 123 16.03.2023
Eesti seisukohad EL disainikaitse algatuste kohta - COM(2022) 666, COM(2022) 667 09.02.2023
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi liidu piiravate meetmete rikkumisega seotud kuritegude ja karistuste määratlemise kohta eelnõu suhtes 09.02.2023
Eesti seisukohad Euroopa meediavabaduse määruse eelnõu kohta - COM(2022) 457 09.02.2023
Eesti seisukohad Euroopa Liidu majanduse juhtimise teatise kohta - COM(2022) 583 09.02.2023

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele tulirelvade, nende oluliste osade ja laskemoona impordi, ekspordi ning transiidi määruse eelnõu kohta 25.05.2023
Rahanduskomisjoni arvamus. Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta kapitaliturgude liidu edendamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks - SEC(2022) 760, SWD(2022) 762, SWD(2022) 763, COM(2022) 760 25.05.2023
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega reguleeritakse äriühingute mitme hääleõigusega aktsiaid 24.05.2023
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu osas, millega ühtlustatakse maksejõuetusõiguse teatud aspekte 24.05.2023
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva määruse muutmise kohta COM(2022)748 24.05.2023
Keskkonnakomisjoni arvamus Euroopa Liidu pakendite ja pakendijäätmete määruse ning Euroopa Komisjoni biopõhist, biolagunevat ja kompostitavat plasti käsitleva ELi poliitikaraamistiku kohta - SEC(2022) 425, SWD(2022) 384, SWD(2022) 385, COM(2022) 677 24.05.2023
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu pakendite ja pakendijäätmete määruse ning Euroopa Komisjoni biopõhist, biolagunevat ja kompostitavat plasti käsitleva ELi poliitikaraamistiku kohta - SEC(2022) 425, SWD(2022) 384, SWD(2022) 385, COM(2022) 677 23.05.2023
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni algatatud ühtse loa direktiivi ja pikaajaliste elanike direktiivi muutmise eelnõude kohta COM(2022) 650, COM(2022) 655 18.05.2023
Majanduskomisjoni arvamus juhilubade reeglite muutmise ja liiklusreeglite parema jõustamise eelnõude kohta (teeohutuse pakett) - COM(2023) 126, COM(2023) 127, COM(2023) 128 17.05.2023
Maaelukomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatiste „Euroopa Liidu kalandus- ja vesiviljelussektori energiasüsteemi ümberkujundamine“ [COM(2023) 100] ja „Ühine kalanduspoliitika praegu ja tulevikus: kalanduse ja ookeanide pakt, mille abil liikuda kalavarude säästva, teaduspõhise, uuendusliku ja kaasava majanduse suunas“ [COM(2023) 103] ning mereökosüsteemide kaitse ja taastamise tegevuskava [COM(2023) 102] kohta 15.05.2023
Keskkonnakomisjoni arvamus Eesti seisukohad elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) direktiivi kohta - COM(2023) 63 15.05.2023
Keskkonnakomisjoni arvamus Eesti seisukohad põhjavee ja pinnavee saasteainete loetelu läbivaatamise ettepaneku ning asulareovee puhastamise direktiivi läbivaatamise ettepaneku kohta - COM(2022) 540, COM(2022) 541 15.05.2023
Rahanduskomisjoni arvamus nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta, eelnõu suhtes - COM(2022) 707 11.05.2023
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni täiendamise läbirääkimisi käsitleva nõukogu otsuse kohta - COM(2023) 151 10.05.2023
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Liidu puudega isiku kaardi avaliku konsultatsiooni kohta 04.05.2023
Rahanduskomisjoni arvamus. Eesti seisukohad Euroopa Liidu majanduse juhtimise teatise kohta - COM(2022) 583 23.02.2023
Kultuurikomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa meediavabaduse määruse eelnõu kohta - COM(2022) 457 23.02.2023
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse inimkaubanduse tõkestamise direktiivi - COM(2022) 732 22.02.2023
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi liidu piiravate meetmete rikkumisega seotud kuritegude ja karistuste määratlemise kohta - COM(2022) 684 22.02.2023
Majanduskomisjoni arvamus EL disainikaitse algatuste kohta - COM(2022) 666, COM(2022) 667 21.02.2023
Majanduskomisjoni arvamus koostalitleva Euroopa määruse kohta - COM(2022) 720 14.02.2023
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele EL tehisintellekti tsiviilvastutuse eelnõude kohta 13.02.2023
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu hädaolukorra instrumendi eelnõude kohta - COM(2022) 461, COM(2022) 462, COM(2022) 459 08.02.2023
Majanduskomisjoni arvamus EL lühiajalise majutuse üüriteenustega seotud andmete kogumise algatuse kohta - COM(2022) 571 08.02.2023
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni välkmaksete ettepaneku kohta - COM(2022) 546 27.01.2023

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu majanduse juhtimise teatise kohta - COM(2022) 583 13.04.2023
Riigikogu seisukoht Windsori raamistikuga seotud nõukogu otsuste eelnõude kohta,millega muudetakse Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise lepingus ette nähtud nõuandetöörühma toimimisereegleid - COM(2023) 120, COM(2023) 123 31.03.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa meediavabaduse määruse eelnõu kohta - COM(2022) 457 31.03.2023
Riigikogu seisukoht EL disainikaitse algatuste kohta - COM(2022) 666, COM(2022) 667 31.03.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi liidu piiravate meetmete rikkumisega seotud kuritegude ja karistuste määratlemise kohta eelnõu suhtes 31.03.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse inimkaubanduse tõkestamise direktiivi - COM(2022) 732 31.03.2023
Riigikogu seisukoht EL tehisintellekti tsiviilvastutuse eelnõude kohta - COM(2022) 495, COM(2022) 496 31.03.2023
Riigikogu seisukoht EL lühiajalise majutuse üüriteenustega seotud andmete kogumise algatuse kohta - COM(2022) 571 31.03.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu hädaolukorra instrumendi eelnõude kohta - COM(2022) 461, COM(2022) 462, COM(2022) 459 31.03.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni välkmaksete ettepaneku kohta - COM(2022) 546 31.03.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu küberkerksuse määruse kohta - COM(2022) 454 31.03.2023
Riigikogu seisukoht looduse taastamise määruse kohta - COM(2022) 304 31.03.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi 3. mai 2022. a seadusandliku resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Parlamendi liikmete valimise kohta otsestel ja üldistel valimistel, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom 31.03.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni poolt avaldatud avaliku konsultatsiooni kohta: Euroopa statistikasüsteemi kujundamine tulevikuvajadustele vastavaks 31.03.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta Ukraina rahaliseks abistamiseks 2023. aastal - COM(2022) 595, COM(2022) 596, COM(2022) 597 31.03.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu küberkaitsepoliitika teatise kohta - JOIN(2022) 49 23.02.2023
Riigikogu seisukoht fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete määruste kohta - COM(2022) 150, COM(2022) 151 06.02.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse eeskirjad laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks ja tõkestamiseks, eelnõu suhtes - COM(2022) 209 06.02.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa hooldusstrateegia algatuste kohta - COM(2022) 440, COM(2022) 441, COM(2022) 442 06.02.2023
Riigikogu seisukoht inimkasutuseks ettenähtud inimpäritolu materjali kvaliteedi- ja ohutusnõuete määruse eelnõu kohta - COM(2022) 338 06.02.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu teabekaitse määruse eelnõu kohta - COM(2022) 119 18.01.2023
Riigikogu seisukoht kestlike toodete algatuste kohta - COM(2022) 140, COM(2022) 141, COM(2022) 142, COM(2022) 144 18.01.2023
Riigikogu seisukoht loa andmiseks Euroopa Komisjonile tehisintellekti käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni asjus läbirääkimiste alustamiseks - COM(2022) 414 18.01.2023
Riigikogu seisukoht Energiaharta lepingu muutmise eelnõude kohta - COM(2022) 521, COM(2022) 522 18.01.2023
Riigikogu seisukoht viisamenetluse digiteerimist käsitleva määruse eelnõu kohta - COM(2022) 658 17.11.2022

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 8. ja 9. juuni 2023. a istungil (siseküsimused) 25.05.2023
Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 8. ja 9. juuni 2023. a istungil (justiitsküsimused) 25.05.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseasjad) 8. ja 9. juuni 2023 25.05.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 1. ja 2. juunil 2023 17.05.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 30. mai 2023 15.05.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 30. mai 2023 12.05.2023
Eesti seisukohad eurorühma 15. mai 2023. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 16. mai 2023. a istungil 11.05.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad/kaubandus) 25. mai 2023 10.05.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 22. ja 23. mai 2023 08.05.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 22. ja 23. mai 2023 08.05.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (haridus, noored, kultuur ja sport) 15. ja 16. mai 2023 02.05.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 16. mai 2023 02.05.2023
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 4. mai 2023. a kohtumisel 27.04.2023
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 24. aprilli 2023. istungist 27.04.2023
Teatis - COVER NOTE From: The Italian Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT ANDOF THE COUNCIL on standards for equality bodies in the field of equaltreatment and equal opportunities between women and men in mattersof employment and occupation, and deleting Article 20 of Directive2006/54/EC and Article 11 of Directive 2010/41/EU [COM (2022)688 -Council ST 15902/22 - 2022/0400 (COD)]andProposal for a COUNCIL DIRECTIVE on standards for equality bodiesin the field of equal treatment between persons irrespective of theirracial or ethnic origin, equal treatment in the field of employment andoccupation between persons irrespective of their religion or belief,disability, age or sexual orientation, equal treatment between womenand men in matters of social security and in the access to and supply ofgoods and services, and deleting Article 13 of Directive 2000/43/EC andArticle 12 of Directive 2004/113/EC [COM (2022)689 - Council ST15899/22 - 2022/0401 (APP)] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity andProportionality - COM (2022)688, COM (2022)689 25.04.2023
Teade - NOTE From: General Secretariat of the CouncilTo: National ParliamentsSubject: Council Implementing Decision setting out a recommendation onaddressing the deficiencies identified in the 2022 evaluation of Austria onthe application of the Schengen acquis in the field of the common visapolicy - 8002/23 25.04.2023
Teade - NOTE From: General Secretariat of the CouncilTo: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2022 evaluation of Spain on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 8001/23 25.04.2023
Teade - NOTE From: General Secretariat of the CouncilTo: National ParliamentsSubject: Council Implementing Decision setting out a recommendation onaddressing the deficiencies identified in the 2022 evaluation of Iceland onthe application of the Schengen acquis in the field of return - 8000/23 25.04.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad/arengupoliitika) 4. mai 2023 20.04.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 25. aprill 2023 06.04.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 24. aprill 2023 06.04.2023
Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu energeetikaministrite 28. märtsi 2023. a istungil 23.03.2023
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu raames toimuval välisministrite 20. märtsi 2023. a istungil ning kaitse- ja välisministrite 20. märtsi 2023. a ühisistungil ning informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta 16.03.2023
Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on fees and charges payable to the European Medicines Agency, amending Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Regulation (EC) No 297/95 and Regulation (EU) 658/2014 of the European Parliament and of the Council [16070/22 - COM(2022) 721 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2022) 721 16.03.2023
Tagasiside