Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Balti Assamblee (BA) on kolme Balti riigi parlamendi konsultatiivne koostööorganisatsioon, mis arutab vastastikust huvi pakkuvaid küsimusi. Eestit esindab assamblees 12-liikmeline Riigikogu delegatsioon.

Balti Assamblee Riigikogu delegatsiooni ülesanne on väljendada Eesti seisukohti BA presiidiumis ja välisfoorumitel. Delegatsiooni kuulub 12 liiget ning selle moodustamisel arvestatakse poliitiliste jõudude vahekorda parlamendis ja Riigikogu alatiste komisjonide esindatuse vajadust.

BA ametlikud keeled on eesti, leedu ja läti keel. Teisi keeli kasutatakse delegatsioonide kokkuleppel.

Balti Assamblee

Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevaheline Assamblee ehk Balti Assamblee (BA) asutati 1991. aasta 8. novembril Tallinnas. BA on kolme Balti riigi parlamendi konsultatiivne koostööorganisatsioon, mis arutab vastastikust huvi pakkuvaid küsimusi Balti regioonis. Assamblee seisukohad esitatakse Balti riikide parlamentidele ja valitsustele ning rahvusvahelistele ja regionaalsetele organisatsioonidele pöördumiste, ettepanekute ja soovituste näol. BA-l on kahepoolse koostöö kokkulepped Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Beneluxi Parlamentidevahelise Konsultatiivnõukoguga.

Assamblee töövormid on istungjärgud, presiidiumi ja komisjonide istungid, konverentsid, ümarlauad ning seminarid. Presiidium kohtub aastas kuus korda, komisjonidel on kuni kolm istungit aastas. BA istungjärk toimub üks kord aastas vaheldumisi ühes kolmest riigist Balti Ministrite Nõukogu (BMN) istungiga ühel ajal. BA ja BMN-i ühisistungit nimetatakse ka Balti Nõukoguks. Istungjärk on tippsündmus, kus tehakse kokkuvõtteid tehtud tööst ja määratakse prioriteetsed valdkonnad.

BA presiidiumi tööd juhivad president ja kaks asepresidenti. President valitakse eesistujariigist, eesistumistsükli pikkus on üks aasta. Eesti oli  BA eesistuja 2017. aastal. Põhiliselt keskenduti Balti riikide julgeoleku- ja kaitsekoostöö tugevdamisele, ühtse energiaturu ning transpordi- ja taristuteemadele, samuti tarkadele lahendustele haridus-, innovatsiooni- ja teadustöö vallas.

Balti Assamblee 36. istungjärk 2017. aastal

Komisjonid

Balti parlamentaarseks koostööks on loodud viis komisjoni:

BA komisjonide töövõitude näitena võib välja tuua põllumajandustoetuste tõstmise, ajaloo õpetamise tõhustamise koolides, kultuuripärandi säilitamise kontrollimise, ravimite hulgiostmise projekti, piiriülese esmaabiteenuse osutamise, kalapüügikvootide ühtlustamise, mitmekeelse sõnaraamatu väljaandmise jpm.

BA tööd aitab organiseerida sekretariaat, mis asub Riias.

Üles

Viimati muudetud: 20.09.2019

Tagasiside
 

Prindi

Regina Sepp