Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kollektiivse pöördumisega saab parlamendile teha ettepaneku, kuidas muuta kehtivat regulatsiooni või ühiskonnaelu paremini korraldada. Pöördumisele on vaja koguda vähemalt 1000 Eesti kodaniku toetusallkirja. Pöördumise võib esitada nii elektroonselt kui paberil.

Kui pöördumine on Riigikogule üle antud, kontrollime, kas see vastab seaduses ettenähtule ja on nõuetekohaselt vormistatud. Seejärel määrab Riigikogu juhatus juhtkomisjoni, kes pöördumist arutama hakkab.

Algatage kollektiivne pöördumine Riigikogule või ühinege sellega!

Pöördumise menetlemiseks on mitu võimalust.

Kollektiivsete pöördumiste koostamiseks, digiallkirjastamiseks, esitamiseks ja menetlemise jälgimiseks avanes mugav keskkond rahvaalgatus.ee. Vaata lähemalt, kuidas kollektiivset pöördumist esitada:

Rahvaalgatus.ee kaudu saad Riigikogule ettepanekuid esitada

Komisjon võib otsustada:

  • Algatada eelnõu
  • Algatada olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu
  • Korraldada avaliku istungi
  • Teha pädevale institutsioonile või valitsusele ettepaneku kujundada seisukoht ja pöördumisele vastata
  • Teha ettepaneku pöördumine tagasi lükata
  • Lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil

Komisjon teeb pöördumise kohta otsuse hiljemalt 6 kuu jooksul alates pöördumise menetlusse võtmisest.

Tutvuge ka kollektiivse pöördumise menetlemise korraga!

Alamlehed

Üles

Viimati muudetud: 21.03.2022

Tagasiside