Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsioon esindab meie riiki ja kaitseb Eesti huvisid Euroopa Nõukogus, aidates kaasa Euroopa Nõukogu eesmärkide ja poliitikate elluviimisele ning osaledes parlamentaarse assamblee komiteede töös.

Riigikogu ENPA delegatsioon koosneb esimehest ja liikmetest. Kõik delegatsiooni liikmed osalevad täiskogu istungitel, kus võetakse vastu dokumente (nt resolutsioone). Esimehe roll on esindada Riigikogu ka ENPA alalises komitees, mis töötab täiskogu istungite vahelisel ajal. Samuti tuleb delegatsiooni liikmetel osaleda üheksa ENPA valdkonnakomitee töös.

Delegatsioon koostab ENPA kohtumistest ülevaateid ja kokkuvõtteid, informeerides oma tööst Riigikogu väliskomisjoni ja täiskogu.

Eesti liitus Euroopa Nõukoguga 14. mail 1993. aastal. Sellest ajast esindab meie riiki Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees selleks loodud Riigikogu delegatsioon, mis valitakse kolme kuu jooksul peale uue Riigikogu koosseisu kokkutulemist.

Euroopa Nõukogu

Euroopa Nõukogu eesmärgid on:

 • Kaitsta pluralistlikku demokraatiat ja inimõigusi
 • Teadvustada Euroopa kultuurilist identiteeti ja aidata kaasa selle arengule
 • Otsida lahendusi Euroopa riikide ees seisvatele probleemidele (vähemusrahvused, ksenofoobia, sallimatus, keskkonnakaitse, bioeetika, aids, narkomaania jne)
 • Arendada poliitilist partnerlust Euroopa uute demokraatlike riikidega
 • Aidata Kesk- ja Ida-Euroopa maadel ellu viia poliitilisi, seadusandlikke ja konstitutsioonilisi reforme

Euroopa Nõukogu moodustasid 5. mail 1949. aastal kümme Lääne-Euroopa riiki valitsustevahelise Londoni lepingu alusel. Nõukogu asutajariigid olid Belgia, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Rootsi, Prantsusmaa, Taani ja Suurbritannia. Praegu kuulub Euroopa Nõukogusse 46 riiki.

Euroopa Nõukogu alaline peakorter asub Euroopa palees, mis asub Prantsusmaal Strasbourgis.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) ehk ENPA on Euroopa vanim rahvusvaheline parlamentaarne assamblee, mille esimene istung toimus 1949. aasta 10. augustil. Euroopa Nõukogu roll on kaitsta liikmesriikide põhiväärtusi: inimõigusi, õigusriigi printsiipe ja demokraatiat.

ENPA täiskogu käib koos neli korda aastas: jaanuaris, aprillis, juunis ja septembris või oktoobris. Olulisemad dokumendid, millega täiskogu töötab, on ligikaudu 160 õiguslikult siduvat kokkulepet ja konventsiooni ning soovitused liikmesriikide valitsustele põhilistes ühiskonnaküsimustes. Assamblee ametlikud keeled on inglise ja prantsuse keel, lisaks on töökeeled saksa ja itaalia keel.

ENPA täiskogu istung Strasbourgis

ENPA täiskogu istung Strasbourgis

Komiteed

Riigikogu ENPA delegatsiooni liikmed osalevad valdkonnakomiteede töös. Selliseid komiteesid on üheksa:

 • Poliitikaasjade ja demokraatia komitee
 • Õigusasjade ja inimõiguste komitee
 • Sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee
 • Migratsiooni-, pagulaste ja ümberasustatud isikute komitee
 • Võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastane komitee
 • Liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringu komitee
 • Kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee
 • Kodukorra ja isikupuutumatuse komitee
 • Kohtunike valimise komitee

Üles

Viimati muudetud: 16.06.2023

Tagasiside
 

Prindi

Eva Valius