Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo 24. – 30. oktoobrini

Esmaspäev, 24. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud 12 arupärimisele vastavad peaminister Taavi Rõivas haldusreformi seaduse rakendamise raskuste kohta (nr 240) ja Ida-Virumaale töökohtade loomise toetuse kohta (nr 248); riigihalduse minister Arto Aas “Riigiülesannete analüüsi” kohta seoses seisukohtadega kultuuri ja kultuuriasutuste (eelkõige muuseumide) küsimuses (nr 241); siseminister Hanno Pevkur nurjunud ID-kaardi hanke kohta (nr 246), Päästeameti alarahastatuse ja päästjate puuduse kohta (nr 254) ja illegaalsete immigrantide kohta Eesti Vabariigis (nr 262); sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna Valkla Kodu töökorralduse ja kogukonna turvalisuse kohta (nr 245); rahandusminister Sven Sester Haigekassa eelarve miinuse kohta (nr 242), kindlustusühistute seaduse ettevalmistamise kohta (nr 244) ja raske kütteõli aktsiisi kohta (nr 255), Eesti aktsiisipoliitika kohta võrreldes naaberriikidega (nr 265); välisminister Jürgen Ligi Eesti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks saamise kohta 2020. aastal (nr 235).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Kontrollikoja energiatõhususe audit, kutsutud Euroopa Kontrollikoja esindaja Erki Must; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Euroopa kübervastupidavusvõime süsteemi tugevdamine ning konkurentsivõimelise ja uuendusliku küberjulgeolekutööstuse soodustamine”, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), keskkonnaministeeriumi valitsemisala tutvustus; jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise eelnõu algatamine;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade EV 100 ettevalmistamise seisust, kutsutud riigisekretär Heiki Loot ja EV100 korraldustoimkonna liikmed; ülevaade haridusprojektist HundrED Estonia;

maaelukomisjonis – autonoomsed elektrisüsteemid ja elektriga varustatus maapiirkonnas, kutsutud Elektrilevi OÜ juhatuse esimees Tarmo Mere;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (289 OE); kohtumine AS Eesti Raudtee esindajatega;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja ELi ülese ümberasustamise määruse eelnõud, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE); 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE);

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – ülevaade arengutest Poolas ning Eesti ja Poola kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Poolas Harri Tiido; Eesti seisukohad 26.-27. oktoobril toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Miko Haljas (ruum L241);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), sotsiaalministeeriumi valitsemisala, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

õiguskomisjonis kell 11.15: korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE); päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad; arvamus ja vastused küsimusetele Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma korraldust ja töökorda puudutava küsimustiku kohta;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Teabeameti 2016. aasta eelarve täitmine ning 2017. aasta eelarve põhinäitajad, ameti vajadused ja prioriteedid, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja teabeameti peadirektor Mikk Marran; Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lõike 4 muutmise arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine kultuuriministeeriumi kantsleri Paavo Nõgenega; 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu, kutsutud rahandusministeeriumi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 12.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Poola Senati esimehe Stanisław Karczewskiga.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Poola Senati esimees Stanisław Karczewski avavad Poola suursaatkonna korraldatud näituse „Visegrádist Visegrádini. Ühine pärand. Ühine tulevik.“

Kell 14.10 – väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni kohtumine Poola Senati esimehe Stanisław Karczewskiga (konverentsisaal).

Kell 15.15 – Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Poola Senati esimehe Stanisław Karczewskiga.

Teisipäev, 25. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek looduskaitseseaduse § 20 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks
Ettekandjad õiguskantsler Ülle Madise, põhiseaduskomisjoni liige Kalle Muuli ja keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra

Esimene lugemine – 4 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (271 OE); haldusreformi seaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (273 SE); haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – avalik arutelu Rail Balticu projekti teemal – 101 avaliku elu tegelase avalik kiri Riigikogule “Eesti rahva ja maa tuleviku nimel tuleb peatada Rail Balticu rajamine kavandatud kujul!”, kutsutud pöördumise esitajad, Siim Kallas, Tallinna Sadama, Rail Baltic, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

kultuurikomisjonis – kõrgharidus- ja teadusorganisatsioonide tegevuse ümberkorraldamise kava, kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ja Riigikantselei esindaja;

põhiseaduskomisjonis – riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; riigikaitsekomisjoni ettepanek kaaluda Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lõike 4 muutmise algatamist;

rahanduskomisjonis – kell 13.30: kohtumine eelarvenõukogu esindajatega; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud välisminister Jürgen Ligi; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

riigikaitsekomisjonis – õppuse “Kevadtorm 2016” ja “Läänetorm 2016” reservväelaste tagasiside küsitluse tulemuste tutvustamine, kutsutud Turu-uuringute AS uuringujuht Juhan Kivirähk ning Kaitseväe peastaabi esindajad; arutelu Eesti mereseirest;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10 – maaelukomisjoni esimees Ivari Padar avab konverentsi „Aasta Põllumees 2016“, mida korraldavad Eesti Põllumeeste Keskliit ja maaelukomisjon; kell 14.10 kuulutatakse välja aasta põllumees, konkurssi korraldavad Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tšehhi suursaadiku Richard Kadlčákiga.

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Euroopa suurima rakettide arendaja ja tootja MBDA asepresidendi Didier Philippega.

Kell 13 – Riigikogu Eesti-Jaapani parlamendirühma juht Anne Sulling kohtub Jaapani Matsushita Valitsemise ja Juhtimise Instituudi delegatsiooniga.

Kolmapäev, 26. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE); välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE).

Teine lugemine – 4 eelnõu: Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (310 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE); mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE); 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE); investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE).

Sündmused

Kell 09.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Viljandi eakate konverentsil sõnavõtuga „Mina elutark eakas“ (Sakala Keskus, Viljandi).

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab kunstnik Saskia Järve näituse „Mälu kaob“ (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tadžikistani ajakirjanikega.

Kell 14.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi analüütiku Kathy Guiducci-Ferryga.

Kell 15.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling ja riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Euroopa Komisjoni julgeolekuvoliniku Julian Kingiga.

Neljapäev, 27. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: maapõueseaduse eelnõu (213 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

riigikaitsekomisjonis – kell 12: ülevaade Ameerika Ühendriikide presidendi valimistest, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov;

rahanduskomisjonis – kell 13: 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE);

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade arengutest Venemaal ning Eesti ja Vene kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Venemaal Arti Hilpus; Eesti seisukohad menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja ELi ülese ümberasustamise määruse eelnõude kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ning Riigikantselei esindajad.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne sotsiaalministeeriumi korraldatud kõrgema sotsiaalkaitse kursustel (Vihula mõis).

Kell 15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğluga.

Reede, 28. oktoober

Sündmused

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksamaa põllumajandusministri Christian Schmidtiga Ämaris.

Välislähetused

.21. – 27. oktoober
Riigikogu liikmed Helmen Kütt ja Toomas Kivimägi (21.-26.10) osalevad Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 135. assambleel ja sellega seotud kohtumistel Genfis, Šveitsis.

23. – 25. oktoober
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Reykjavikis, Islandil.

27. – 28. oktoober
Riigikogu esimees Eiki Nestor, aseesimees Helir-Valdor Seeder, majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi (27.-29.10) ja õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof osalevad Balti Assamblee aastaistungil Riias.

28.-30. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling (28.-29.10) ja riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osalevad julgeoleku konverentsil The Riga Conference 2016 Riias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu viib Eesti eesistumise ajal läbi seitse kõrgetasemelist konverentsi

„Kavandame Riigikogus Eesti eesistumise ajaks töise ja tõsise programmi, et anda tulemuslik panus Euroopa küsimuste käsitlemisel,“ ütles Riigikogu esimees Eiki Nestor. „Esmakordselt eesistuja kohuseid täites tuleb meil tegeleda teemadega, mis on Euroopa Liidus sisuliselt uued ja keerulised.“

Samuti kinnitas Riigikogu juhatus eesistumise sündmuste ajakava ning määras vastutavad komisjonid. Parlamentaarsete sündmuste koordineerivaks komisjoniks kinnitas juhatus Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK).

„Eestil on üks eesistumine ja valitsus ning parlament peaksid siin teineteise tööd täiendama ja toetama,“ ütles ELAKi esimees Kalle Palling. „Meie jaoks on eesistumine suur väljakutse ja võimalus. Kindlasti keskendume teemade valikul muu hulgas Eesti tugevustele nagu seda on ühendused, andmete vaba liikumine ja jagamismajandus.“

Eesti eesistumise parlamentaarsed sündmused saavad alguse 2017. aasta suvel toimuva Euroopa parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide (COSAC) esimeeste istungiga. Sündmuse sisuline ettevalmistus ja juhtimine toimub ELAKi eestvedamisel. Samuti on ELAKi korraldada COSACi täiskogu istungi toimumine 2017. aasta hilissügisel.   

Parlamentidevaheline ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika konverents toimub Tallinnas 2017. aasta sügisel ning selle sisu ja korralduse eest vastutavad Riigikogu välis- ja riigikaitsekomisjon.

Sügisel toimuvad ka majanduskomisjonide esimeeste konverents Euroopa transpordiühenduste teemal, mille eest vastutab Riigikogu majanduskomisjon ning rahanduskomisjoni eestvedamisel parlamentidevaheline Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverents.

Kuna Eesti eesistumisperiood on teisel poolaastal, siis korraldab Eesti 2018. aasta esimesel poolel Euroopa Liidu parlamentide spiikrite konverentsi ning peasekretäride istungi.

Eesti võtab eesistumise teatepulga üle 2017. aasta juulis Maltalt ja annab pool aastat hiljem edasi Bulgaariale. Riigikogu teeb eesistumise parlamentaarsete sündmuste ettevalmistamisel koostööd trio liikmete Bulgaaria (2018. aasta I poolaasta eesistuja) ja Austriaga (2018. aasta II poolaasta eesistuja).

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) kohtumisel Riigikogu rahanduskomisjoniga: Eestis tuleks tööjõumakse veelgi langetada

“Majanduskasvu soodustavate sammudena on oluline osa riigi poolsetele investeeringutel ja tööjõumaksude alandamisel,” ütles rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer. „Sotsiaalmaksu langetamise ning maksuvabatulu tõusuga on järgmise aasta eelarves arvestatud.“

„IMFi delegatsiooni juhi Christoph Klingeni hinnangul peaks tööjõumakse aga veelgi rohkem langetama. See suurendaks ettevõtete konkurentsivõimet ning leevendaks töötajate poolset palgasurvet,” lisas Holsmer. „IMF näeb ühe väljakutsena kvalifitseeritud tööjõu puudumisega tegelemist ning toetab riigisektori efektiivsemaks muutmist nii haldusterritoriaalse kui ka avaliku sektori reformiga laiemalt.”

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsioon arutab oma iga aastase külaskäigu ajal riigi ja erasektori esindajatega Eesti majanduspoliitikat ning majanduse olukorda. Kohtumisel Riigikogus andis Holsmer ülevaate järgmise aasta riigieelarve koostamise alustest ja maksupoliitilistest valikutest. Ta tõi esile eelarve kolm prioriteeti – majanduskasvu suurendamine, riigikaitse kulude kasv ja lastega perede toetamine.

“Lisaks tööjõumaksude langetamise vajadusele on IMFi esindajate tähelepanu keskmes Eesti ettevõtete konkurentsivõime kasvatamine,” lisas Holsmer. „Eesti vaade paljuski kattub IMFi nägemusega nii majanduse hetkeolukorrast kui ka väljakutsetest tulevikus. Võti on meie ettevõtete tootlikkuse tõstmine ning ekspordivõimekuse kasvatamine.”

Tänasel kohtumisel osalesid lisaks Remo Holsmerile veel rahanduskomisjoni liikmed Martin Helme ja Aivar Sõerd.

Poolteist nädalat kestva visiidi ajal on valuutafondi esindajatel rida kohtumisi valitsuse ja Riigikogu liikmetega, Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni juhtide ja analüütikutega. Samuti on kohtumised kommertspankade ja eraettevõtete juhtide ning mitme ameti esindajatega.

Visiidi kokkuvõtte esitab IMFi neljaliikmelise delegatsiooni juht Christoph Klingen esmaspäeval, 24. oktoobril Eesti Panga muuseumis toimuval pressikonverentsil.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine 2017

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisel on parlamentaarne dimensioon, mis toob Eestisse 2017. aasta teisel poolel ja 2018. aasta esimesel poolel kõigi liikmesriikide rahvaesinduste ja Euroopa Parlamendi juhtivad poliitikud.

„Kavandame Riigikogus Eesti eesistumise ajaks töise ja tõsise programmi, et anda tulemuslik panus Euroopa küsimuste käsitlemisel,“ ütles Riigikogu esimees Eiki Nestor. „Esmakordselt eesistuja kohuseid täites tuleb meil tegeleda teemadega, mis on Euroopa Liidus sisuliselt uued ja keerulised.“

„Eestil on üks eesistumine ja valitsus ning parlament peaksid siin teineteise tööd täiendama ja toetama,“ ütles ELAKi esimees Kalle Palling. „Meie jaoks on eesistumine suur väljakutse ja võimalus. Kindlasti keskendume teemade valikul muu hulgas Eesti tugevustele nagu seda on ühendused, andmete vaba liikumine ja jagamismajandus.“

Riigikogu juhatus kinnitas oktoobris eesistumise ajakava ja määras vastutavad komisjonid. Parlamentaarsete sündmuste koordineerivaks komisjoniks kinnitas juhatus Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK).

Riigikogu viib Eesti eesistumise ajal läbi seitse kõrgetasemelist konverentsi

Eesti eesistumise parlamentaarsed sündmused saavad alguse 2017. aasta suvel toimuva Euroopa parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide (COSAC) esimeeste istungiga. Sündmuse sisuline ettevalmistus ja juhtimine toimub ELAKi eestvedamisel. Samuti on ELAKi korraldada COSACi täiskogu istungi toimumine 2017. aasta hilissügisel.   

Parlamentidevaheline ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika konverents toimub Tallinnas 2017. aasta sügisel ning selle sisu ja korralduse eest vastutavad Riigikogu välis- ja riigikaitsekomisjon.

Sügisel toimuvad ka majanduskomisjonide esimeeste konverents Euroopa transpordiühenduste teemal, mille eest vastutab Riigikogu majanduskomisjon ning rahanduskomisjoni eestvedamisel parlamentidevaheline Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverents.

Kuna Eesti eesistumisperiood on teisel poolaastal, siis korraldab Eesti 2018. aasta esimesel poolel Euroopa Liidu parlamentide spiikrite konverentsi ning peasekretäride istungi.

Kõigi parlamentaarse tasandi kohtumiste päevakorrad täpsustuvad eesistumise lähenedes.

Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise otsus nihutas Eesti eesistujariikide järjekorras poole aasta võrra ettepoole. Eesti võtab eesistumise teatepulga üle 2017. aasta juulis Maltalt ja annab pool aastat hiljem edasi Bulgaariale. Riigikogu teeb eesistumise parlamentaarsete sündmuste ettevalmistamisel koostööd trio liikmete Bulgaaria (2018. aasta I poolaasta eesistuja) ja Austriaga (2018. aasta II poolaasta eesistuja).

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistustest saab lähemalt lugeda siin.

Vaata lähemalt! Riigikogu arutas 18. oktoobri 2016 istungil Euroopa Liidu poliitika üle. Kalle Pallingu ettekanne Euroopa Liidu poliitika arutelul

Kalle Pallingu ettekanne Euroopa Liidu poliitika arutelul, 18.10.2016

Kontakt

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikaitsekomisjon tutvus merejulgeoleku uuringuga

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson avaldas heameelt, et valminud uuring on  põhjalik, mille pinnalt on hea lahendustega edasi minna. Ta lisas, et komisjon teeb järgmisel nädalal esialgsed ettepanekud merejulgeoleku lünkade parandamiseks.

„Arvestades, mis meie ümber toimub, ei ole meil võimalik elada mugavustsoonis, kus me lükkame otsuste tegemist edasi,“ ütles Mihkelson. Ta lisas, et riigikaitse arendamine on jõudnud tasemele, kus me unistuste asemel tegeleme tegelike ja ressurssidega tagatud võimearendustega.

Mihkelson märkis, et esmaste merejulgeoleku lünkade täitmiseks ei ole vaja väga palju ressursse, vaid head koostööd ametkondade vahel. Ühe esmase sammuna nimetas Mihkelson senise mereseire ajakohastamist julgeolekust lähtuvatele nõuetele.

Komisjoni liige Johannes Kert rõhutas ametkondade vahelise integreeritud merepildi tähtsust, mis peab vastama NATO standardile.

Komisjoni liikme Madis Millingu sõnul tasub eeskuju võtta Soomest, kus merejulgeoleku tagamine toimub ministeeriumite üleses koostöös.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskuses valminud uuringu kokkuvõte avaldatakse selle aasta lõpuks.

Istungil osalesid Riigikantselei, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, Veeteede Ameti ja Kaitseväe esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 21.–23. oktoobrini

Reede, 21. oktoober

Sündmused

Kell 10.45 – rahanduskomisjon kohtub Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsiooniga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Saaremaa Ettevõtjate Liiduga (Kuressaare).

Välislähetused

21. oktoober
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Balti Assamblee presiidiumi istungil Riias.

21. – 23. oktoober
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb Euroopa parlamendiliikmete Aafrika assotsiatsiooni (AWEPA) nõukogu liikmete kohtumisel Barcelonas, Hispaanias.

23. – 25. oktoober
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Reykjavíkis, Islandil.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Töövisiit toob Reformierakonna parlamendisaadikud Tartusse

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Urve Tiiduse sõnul on ülikoolilinn Tartu ideaalne kasvulava uuendusmeelsetele ja tehnoloogiamahukatele ettevõtetele, mis toovad linna kõrgepalgalisi töökohti.

„Kõrgem lisandväärtus sünnib uute toodete loomises, sealhulgas teadus-arendustegevuses, disainis, kaubamärkide arendamises ning turunduses ja müügis. Siin on häid näiteid: nii Tartu parim väikeettevõtja Mooncascade, enim töökohti loonud Kodumaja kui suurim ekspordi kasvataja TMB Element,“ lausus Tiidus.

Neljapäeval annab Tartu linnapea Urmas Klaas riigikogu liikmetele ekskursiooni vormis ülevaate linnas valminud ja valmivatest objektidest, mis on osa kohalikel valimistel võetud väljakutsest ehitada nelja aastaga 100 km uusi kõnni- ja jalgrattateid.

„Tartu panustab tõsiselt kergliiklusteede ehitamisse ning korrashoidu, samuti linnatänavate remonti. Käimas on näiteks kesklinna Annelinnaga ühendav kergliiklustee ehitus ja kavandame uut jalakäijate tunnelit Riia maanteel, mis teeb liiklemise Maarjamõisa ja kesklinna vahel turvalisemaks ning kiiremaks,” selgitas linnapea.

Klaas tõdes, et kiired ühendusteed on vajalikud Tartu ning kogu Lõuna-Eesti arenguks.

„Tartu kui avatud rahvusvahelise linna areng vajab kiireid ühendusteid pealinnaga. Kiidan Tallinn-Tartu maantee pikendamist neljarealiseks Mäoni ning julgustan valitsust alustama sarnaste töödega ka Tartu poolt, uued neljarealised teed võiksid kohtuda Mäos. Vajalik on jätkata investeeringutega raudteesse Tallinn-Tartu liinil, et tõsta reisirongide kiirust ning tihendada nende graafikut,“ lisas ta.

Visiidi käigus külastavad saadikud suurimat kodumaist mobiilse tarkvara tootjat Mooncascade, Baltikumi üht suuremat betoonitootjat TMB Element, EAS-i Ettevõtluse Auhinna eksportööri kategooria 2015. aasta võitjat Kodumaja ning Tartu Biotehnoloogia Parki, Tartu Teadusparki ja Aparaaditehase kultuuriparki.

20. ja 21. oktoobril viibivad Tartus 21 reformierakondlasest riigikogu liiget: Yoko Alender, Peep Aru, Jüri Jaanson, Liina Kersna, Johannes Kert, Toomas Kivimägi, Ants Laaneots, Lauri Luik, Rait Maruste, Meelis Mälberg, Kalle Palling, Keit Pentus-Rosimannus, Heidy Purga, Mati Raidma, Laine Randjärv, Andre Sepp, Imre Sooäär, Anne Sulling, Urve Tiidus, Vilja Toomast ja Terje Trei.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees

Urve Tiidus
Urve.Tiidus@riigikogu.ee
+372 5217702

Keskerakonna algatatud tugispetsialistide rahastamise ettepanek leidis parlamendis toetust

Tänasel Riigikogu istungil läbis esimese lugemise Keskerakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu, millega tagataks tulevikus koolides töötavatele tugispetsialistidele igal aastal laekuv riigieelarveline toetus, mis kataks nende tööjõukulud. Eelnõu algataja Mailis Repsi sõnul on taoline muudatus ääretult vajalik, sest tänapäeva kooli ja haridust ei ole võimalik ette kujutada ilma tugiteenusteta.

„Tugispetsialistid on oluline osa koolisüsteemist, eriti oludes, kus üha rohkem erivajadustega lapsi suunatakse tavakoolidesse. Sellistes oludes ei ole mõeldav, et riik ei toeta neile ülimalt vajalike spetsialistide olemasolu. Igal lapsel peab olema õigus saada vajalikku tuge kiirelt ja pädeva spetsialisti poolt. Eestis on hariduslike erivajadustega lapsi üle 23 000 ja nad moodustavad ligi 17 protsenti üldhariduskoolide õpilaste koguarvust. Meie ettepanek tagaks neile vajalikele spetsialistidele palga ja seeläbi ka olemasolu,“ rääkis endine haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Hetkel pakub riik koolidele tugispetsialistide teenust maakondlike nõustamiskeskuste kaudu ning vajadusel on võimalik sealseid spetsialiste kooli kutsuda. Paraku on tegemist siiski vaid teise tasandi teenusega ning pigem tuleb maakondlik spetsialist nõu andma vaid mõne väga erilise juhtumi puhul. „Kogu diskussiooni taga näeme aga õpilasi, kes vajavad varajast märkamist ning piisavat tuge, et ennast koolis hästi ja turvaliselt tunda. Erispetsialiste olemasolu on oluline ka õpetajatele, kes tugiteenuste puudumisel ise mitmekordse koormuse saavad ning teistele õpilastele, kelle õppetöö võib kannatada, kui abivajaja tähelepanu ei saa.“

Reps lisas, et kohalikud omavalitsused on väga erineva majandusliku võimekusega ning nende tulubaas on juba varasemate eelarvekärbete tõttu tihti seisus, kus lisakulud tugispetsialistidele ei ole lihtsalt jõukohased.

„Täna on koolidel sisuliselt võimalik tugispetsialiste palgata vaid juhul, kui direktorite ja õppealajuhatajate palgafondist või õpikute ja töövihikute vahenditest midagi üle jääb. Meie algatatud eelnõu muudaks seda. Olen veendunud, et tugispetsialistide töötasu tuleb riiklikult tagada. Vastav ettepanek läbis täna esimese lugemise ja ma siiralt loodan, et eelnõu ei jää pikaks ajaks sahtlisse seisma ning muutub kiiresti seaduseks,“ lõpetas Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Mailis Reps.

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel: +372 53 474 246
Jaan.mannik@riigikogu.ee

Karilaid: praamiliikluse plaan B-d polnud kunagi olemas

“Taavi Rõivase kabinetiliikmed on kinnitanud, et 1. oktoobrist parvlaevateenus suursaarte ja mandri vahel ei halvene. Suvel kinnitati avalikult ka plaan B olemasolust, mis inimesi rahustas. Nüüd pole enam ka kümne sidruni eest võimalik varjata, millisesse kriisi on parvlaevaühendus tüüritud,” ütles Karilaid, “parvlaev Kõrgelaid on 20 päeva seisnud kai ääres. Eile õhtul katkestati piletimüük, mis tähendab, et teenus katkes. Rohkem kommentaare polegi vaja.”

Karilaid nentis, et juba levivad naljad sellest, kuidas madala veetaseme tõttu kuulutab valitsus välja hanke veetarnimiseks suursaarte ja mandri vahele. “Olukord on sedavõrd kurvaks muudetud, et inimesed ei oskagi enam muud kui nalja teha. See, et veetaseme muutumise tõsiasi tuleb riigile üllatusena näitab taaskord, milline mereriik on Eesti. Hiidlased ja saarlased on olnud seni kannatlikud, kuid kaugel pole enam hetk kui nad ei lepi selle jaburusega, mis sadamates toimub.”

“Taavi Rõivase poliitiline meeskond räägib suurima rõõmuga Venemaa ohust aga ise ei suuda ka rahuaja tingimustes vastavalt lubadustele nelja uut parvlaeva liinile tuua, ei suuda isegi plaan B-d välja töötada. Kuidas siis selline valitsus tegutseb kriisiaja tingimustes?” küsis Karilaid, “parvlaevasaaga on paljastanud riigi äärmiselt haavatava koha. Kui suursaartel peaks juhtuma mingisugune suurem õnnetus, olgu siis looduslik või tööstuslik, on praeguses olukorras inimeste suuremahuline evakueerimine praktiliselt võimatu.”

“Võimuliidu poliitikud peavad välja pakkuma adekvaatse kriisiplaani ning veelgi enam peavad nad toimunu eest võtma vastutuse,” rõhutas Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid.

Jürgen Tamme ja Vladimir Svet pälvisid Riigikogu parlamendiuuringu stipendiumi

Jürgen Tamme magistritöö teema on „Välis- ja julgeolekupoliitika käsitlemine Eesti parlamentaarsetes institutsioonides 1917-1940“. Töö uurib, millised olid parlamentaarsete institutsioonide võimalused korraldada ning suunata maailmasõdade vahelisel perioodil välis- ja julgeolekupoliitikat. Samuti seda, milline oli tolleaegne võimutasakaal parlamendi ning teiste riigivõimu institutsioonide vahel välis- ja julgeolekupoliitika kujundamisel.

Vladimir Svet kirjutab magistritöö teemal „Riigikogu isekorraldusõigus Eesti põhiseaduses ja võrdlevas perspektiivis“. Töö kesksed küsimused on, kas isekorraldusõigus kui instituut, on üldse kohane Eesti õigusele, millal ja millistel asjaoludel on parlamendi isekorraldusõigus tekkinud, kuidas on isekorraldusõigus ajas muutunud ja kuidas saab seda sisustada kaasaaegses Eesti õigusruumis. Samuti on eesmärk uurida isekorraldusõigust rahvusvaheliselt võrdlevas perspektiivis.

Iga-aastaselt välja antava August Rei stipendiumi asutas Riigikogu Kantselei 2008. aastal. Parlamendiuuringu stipendiume on määratud juba kaheteistkümnele magistri- või doktoritöö kirjutajale. Seitse kandidaati on tänaseks kraadi edukalt kaitsnud.

Stipendiumi eesmärk on toetada ja edendada parlamendialast teadustööd. See antakse parlamendi-, parlamentarismi- või Eesti parlamentaarsete kogude alase magistri- või doktoritöö kirjutajale.

August Rei (1886-1963) oli Asutava Kogu liige ja esimees selle kokkutulemisest saadik 23. aprillil 1919 kuni tegevuse lõpetamiseni. Aastatel 1920–1937 oli Rei I-V Riigikogu liige ning ajavahemikus 9. juuni 1925 – 22. juuni 1926 II Riigikogu esimees.

Lisainfo: www.riigikogu.ee/infoallikad/uuringud/stipendiumid/ või stipendium@riigikogu.ee.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee