Riigikogu

Riigikogu eelinfo 8. – 14. veebruar

Riigikogu III istungjärgu 4. töönädal 8. – 11. veebruar

Esmaspäev, 8. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Taavi Rõivas ja siseminister Hanno Pevkur. Valitsusjuhile esitatud arupärimised puudutavad Eesti merepoliitikat ja riigipidamise reformi.

Siseminister vastab Riigikogu liikmete arupärimistele relvaseaduse muudatuste kohta, politseiametniku ja Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku haridusnõuete kohta ning võimalike kuritarvitamiste kohta Politsei- ja Piirivalveametis.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis Eesti seisukohad 18.-19. veebruaril toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Taavi Rõivas; Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval välisasjade nõukogu istungil; Eesti seisukohad 16. veebruaril toimuval üldasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni e-valitsuse tegevuskava 2016-2020 käsitlev avalik konsultatsioonidokument, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kiirgusseaduse eelnõu (169 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants; Saarde valla keskkonnaspetsialisti kiri jäätmeveo kohta;

kultuurikomisjonis – ülevaade koolivõrgu kavast, kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L 241);

maaelukomisjonis – nurmkanade kasvatamine jahipidamiseks, kutsutud Kase turismitalu peremees, maaeluministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad, keskkonnaameti esindaja (ruumis L 332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal; arvamuse andmine ELAK-ile: Eesti seisukohad e-valitsuse tegevuskava 2016-2020 käsitlevas avalikus konsultatsioonis; arvamuse andmine ELAK-ile: EL-i rahvusparlamentide ühine pöördumine Euroopa Komisjoni poole, et algatada õigusakt, mis nõuaks EL-is asuvate ettevõtete poolt vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgimist arengumaades; ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse § 56 lõike 1 koostoimes lisaga 1 põhiseaduspärasuse kohta; arvamuse andmine ELAK-ile Ühendkuningriigi Euroopa Liidu liikmelisusega seotud Vabariigi Valitsuse seisukohtade kohta, kutsutud Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi esindaja; kirja, milles tehakse ettepanek sätestada 8. märts, naistepäev riigipüha või lipupäevana, arutelu;

rahanduskomisjonis – kohtumine Töötukassa esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – energiatuulikute ehitamine ja nende mõju riigikaitselistele ehitistele, kutsutud kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu relvade omandamise ja valduse kontrolli käsitleva direktiivi eelnõu kohta, kutsutud siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi esindajad; riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu; Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel” eelnõu (135 OE); ülevaade 4. – 5. veebruaril Amsterdamist toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest; eelinfo 10.-11. veebruaril Brüsselis toimuvast NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE);

väliskomisjonis – Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerluse leping (TTIP), kutsutud Euroopa Parlamendi liige Kaja Kallas; Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 11. veebruaril;

õiguskomisjonis – kell 11.15: valitsuse algatatud advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (164 SE); ülevaade 2016 aasta õigusloome plaanidest, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; siseministeeriumi ülevaade 2016. aasta õigusloome plaanidest; ülevaade Politsei- ja Piirivalveameti juhi krediitkaardi kasutamisega seonduva kontrollimise tulemustest, kutsutud siseminister Hanno Pevkur;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade järelevalvest jälitus- ja julgeolekuasutuste üle, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; huvide deklaratsioonide kontrolltulemuste läbivaatamine (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade täiskasvanute osalemisest kutseõppes“ arutelu, kutsutud ettevõtlusminister Liisa Oviir, haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 10 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadikuga Eestis James D. Melville’ga.

Teisipäev, 9. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Arutelu teemal: kas puidu põletamine on 21. sajandil taastuvenergeetika?, kutsutud Erametsaliidu, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Taastuvenergia Koja, SA Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu, Eesti Energia, Metsandusnõukogu, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, keskkonnaministeeriumi, Riigimetsa Majandamise Keskuse, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning rahandusministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – Kultuuriministri ülevaade “Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020” elluviimisest; huvihariduse kontseptsiooni tutvustamine, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad toiduainetes ja Euroopa Liidu elanike üldises toidus sisalduvaid transrasvu käsitleva Euroopa Komisjoni aruande kohta, kutsutud    maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoniskell 14.30: väljasõiduistung Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse (EAS) ja e-Estonia Showroomi tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – kell 12: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE);

rahanduskomisjonis kohtumine Eesti Tööandjate Keskliidu esindajatega; Riigikogu otsuse „Eesti Panga reservkapitali suurendamine“ eelnõu; Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (174 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE); informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE); Eesti seisukohad toiduainetes ja Euroopa Liidu elanike üldises toidus sisalduvaid transrasvu käsitleva Euroopa Komisjoni aruande kohta, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad avalikule konsultatsioonile, mis käsitleb võimalikke meetmeid pakkumaks lahendusi töötavate lapsevanemate ja hooldajate väljakutsetele seoses töö ja pereelu ühitamisega, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; Heaolu arengukava 2016–2023, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – arvamuse andmine ELAK-ile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu terrorismivastast võitlust käsitleva direktiivi eelnõu kohta, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 11. veebruaril; Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval EL välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Marina Kaljurand; arvamuse andmine ELAK-ile rohelise kaardi algatuse kohta: Prantsuse rahvusassamblee ettepanek EL riikide rahvusparlamentide ühiseks pöördumiseks Euroopa Komisjoni poole korporatiivset sotsiaalset vastutust sätestava õigusakti eelnõu algatamiseks;

õiguskomisjonis – kollektiivne pöördumine „Laske elada“ arutelu, kutsustud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, justiitsminister Urmas Reinsalu, siseminister Hanno Pevkur, justiitsministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, Politsei- ja Piirivalveameti, Ravimiameti esindajad, pöördumise algatajate esindaja Kaur Kender (ruumis L 241);

Istung jätkub õiguskomisjoni ruumides 20 minutit pärast kollektiivse pöördumise arutelu lõppemist: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu relvade omandamise ja valduse kontrolli käsitleva direktiivi eelnõu kohta, kutsutud siseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu terrorismivastast võitlust käsitleva direktiivi eelnõu kohta, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu liikmete algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (149 SE); Riigikogu liikmete algatatud paarkonna seaduse eelnõu (151 SE), kutsustud algataja esindajad.

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L 263).

Sündmused

Kell 8.30 Euroopa Liidu asjade komisjoni, majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni liikmed kohtuvad Londoni eriesindajaga Euroopa Liidus Jeremy Browne’iga.

Kell 10.15 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Türgi suursaadikuga Eestis Hayriye Kumaşcıoğluga.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eestimaa Spordiliidu Jõud juhatuse koosolekul.

Kolmapäev, 10. veebruar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE); autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE); Riigikogu otsuse “Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030 kinnitamine” eelnõu (166 OE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 10: Konverents „Eesti parlamendi valikud fiskaalpoliitika kujundamisel“, avasõnad riigieelarve kontrolli erikomisjoni liige Kristjan Kõljalg, ettekanne Londoni Majanduse ja Poliitikateaduste Kooli avaliku korra dotsent Joachim Wehner. Konverents on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub rahandusministeeriumi seenioritega.

Kell 15 Eesti-Saksamaa parlamendirühma liikmed kohtuvad Saksamaa Liitvabariigi suursaadiku Christoph Eichhorn’iga (ruum L 333).

Neljapäev, 11. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu, ettekandjad välisminister Marina Kaljurand ja väliskomisjoni esimees Sven Mikser.

Kell 14 – komisjonides istungid

kultuurikomisjonis – kollektiivne pöördumine ”Lasteaedade õpetajate töö väärtustamisest”;

majanduskomisjonis – raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE);

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Tallinna Tehnikaülikooli kaitse- ja julgeoleku-uuringute keskusesse, ülevaade keskuse senistest uurimisprojektidest ning teadus- ja arendustegevusest;

õiguskomisjonis – arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile põhiseaduslikkuse järelevalve asjas äriseadustiku osalise põhiseadusevastaseks tunnistamise taotlus; võlaõigusseaduse § 403¹ täiendamise seaduse eelnõu (106 SE); võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 12.10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Eestis õppevisiidil olevate Ukraina välisministeeriumi kõrgemate ametnikega.

Kell 14.40 Väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Eestis õppevisiidil viibivate Ukraina välisministeeriumi kõrgemate ametnikega.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Gruusia välisministri Mikheil Janelidzega.

Kell 15.30 ­ Väliskomisjon kohtub Gruusia välisministri Mikheil Janelidzega.

Reede, 12. veebruar

Sündmused

Kell 10.15 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksa Juhtimisakadeemia kindralstaabi kursuslastega.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Kaitseliidu juhatuse koosolekul.

Välislähetused

6. – 11. veebruar

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni liige Marika Tuus-Laul osaleb IPU parlamentaarsel kuulamisel ÜRO juures New Yorgis.

7. – 8. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling osaleb Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide (COSAC) esimeeste kohtumisel Haagis.

9. – 10. veebruar

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Euroopa Rohelise Pealinna tiitli üleandmise tseremoonial Brüsselis.

9. – 10. veebruar

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson on visiidil Helsingis, kus peab Paasikivi Seltsis kõne teemal „Balti mere regiooni julgeolekualased väljakutsed“ ja kohtub Soome kaitseminister Jussi Niinistöga.

11. – 15. veebruar

Riigikogu liikmed Martin Helme ja Jaak Madison kohtuvad Pärandi Sihtasutuse (Davis Institute for National Security and Foreign Policy The Heritage Foundation) teadur Daniel Kochis’ga Washingtonis.

12. – 15. veebruar

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Ants Laaneots osaleb NATO PA poliitika-, kaitse-ja julgeoleku ning majanduskomitee istungil Brüsselis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Avalik istung teemal “Kas puidu põletamine on 21. sajandil taastuvenergeetika?”

Riigikogu konverentsisaalis toimub teisipäeval, 9. veebruaril 2016 kell 14.00 keskkonnakomisjoni avalik istung teemal “Kas puidu põletamine on 21. sajandil taastuvenergeetika?”.

Istungil osalevad Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Erametsaliidu, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Taastuvenergia Koja, SA Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu ja Eesti Energia esindajad ning Metsandusnõukogu liige, Tartu Ülikooli zooloogia osakonna juhtivteadur Asko Lõhmus, Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika instituudi teadur Ülo Kask ja Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur.

Istungit on võimalik jälgida veebiülekande vahendusel Riigikogu kodulehelt.

Oma osalemissoovist palume teada anda telefonil 631 6511 või meiliaadressil keskkonna.ametnik@riigikogu.ee.

 

 

Kohtumine Venemaa Föderatsiooni suursaadikuga

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtus Venemaa Föderatsiooni suursaadikuga Eestis T.E hr Aleksandr Petroviga

aFEP_4990

Kohtumine Austria Vabariigi suursaadikuga

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtus Austria Vabariigi suursaadikuga Eestis T.E pr Doris Danleriga

Kohtumine Austria suursaadikuga

Suursaadik selgitas Eesti-Vene piirilepete ratifitseerimise hetkeseisu Riigiduumas

„Praegu on seis niisugune, et Eesti parlamendis on novembris esimene lugemine toimunud, meie oleme enda poolt vajaliku sammu astunud. Nüüd jääb üle oodata, et ka Vene poolelt astutaks järgmine samm,“ ütles Hilpus.

Hilpus selgitas, et Vene Riigiduumas on olulisel kohal lugemine välisasjade komitees, pärast seda peaks piirilepingud edasi suunatama duuma plenaaristungile. Ta ütles ajaloolise kogemuse põhjal, et tavalisel on Riigiduuma seda tüüpi lepingud ratifitseeritud ühe lugemisega.

Hilpus viitas Riigikogu Eesti-Vene parlamendirühma esindajate kohtumisele Riigiduuma saadikutega mullu oktoobri keskel Moskvas, kus muuhulgas räägiti ka piirilepingute ratifitseerimisprotsessi jätkamisest. „Siis jõuti üksmeelele, et seda protsessi tuleks jätkata mõlemas parlamendis paralleelselt,” ütles ta.

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser ütles, et Riigikogu on valmis piirilepetega edasi liikuma, kuid vastastikuse kokkuleppe kohaselt toimub menetlus sünkroniseeritult. Mikser selgitas, et seadusest tulenevalt ei ole Riigikogul konkreetseid tähtaegu, millal peab toimuma teine lugemine.

„Vajadusel oleme valmis ootama ka duuma järgmise koosseisu tööplaane ja graafikuid,“ ütles ta.

Mikser rõhutas, et kokkulepitud piir on mõlemale poolele võrdselt vajalik.

Arvestades sellega, et Venemaal tulevad sügisel parlamendi valimised, siis tehniliselt tuleks Riigiduuma praegusel koosseisul piirilepingud ratifitseerida tänavu kevadel. Duuma kevadises tegevusprogrammis seda aga pole.

Riigikogus läbis Eesti ja Venemaa vaheliste piirilepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu esimese lugemise 25. novembril 2015. Eesti-Vene riigipiiri lepete ratifitseerimise eelnõu saab seadusest tulenevalt olla Riigikogu menetluses kuni praeguse koosseisu volituste lõpuni 2019. aastal, mil vastu võtmata eelnõud langevad tööaja lõppemise tõttu menetlusest välja.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Eesti iseseisvuse taastamine, 1991

1991. aasta Eestis

Jaanuar

12. jaanuar – Moskvas allkirjastati Vene NFSV ja Eesti Vabariigi riikidevaheliste suhete aluste leping, millega tunnustati teineteise suveräänsust

13. jaanuar – Nõukogude armee dessantväeosad ja KGB erirühm „Alfa“ vallutasid Vilniuses teletorni ja ajakirjandusmaja. Hukkus 14 inimest, mitusada sai haavata

13. jaanuar – Tallinnas toimus Vene NFSV Ülemnõukogu esimehe Boriss Jeltsin kohtumine Balti riikide juhtidega, ajendatuna veristest sündmustest Vilniuses. Tehti ühisavaldus üksteise riikliku suveräänsuse tunnustamise kohta. Jeltsin pöördus Vene sõjaväelaste poole üleskutsega hoiduda relvade kasutamisest

Jeltsini kohtumine Balti riikide juhtidegaBoriss Jeltsin ja Balti vabariikide esindajad 13. jaanuari hilisõhtul Toompeal.
Graf, Mati. Impeeriumi lõpp ja Eesti taasiseseisvumine 1988-1991. Tallinn : Argo, 2012.

13. jaanuar – Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium moodustas Eesti Vabariigi Erakorralise Kaitsenõukogu, mille liikmeiks on Arnold Rüütel (esimees), Edgar Savisaar ja Ülo Nugis. Marju Lauristin ja Lepo Sumera said volituse olla vajaduse korral valitsusjuhiks eksiilis

14. jaanuar – Tallinnas Vabaduse väljakul solidaarsusmiiting Leedu rahvaga

15. jaanuar – Tallinnas Toompeal, Tartus, Narvas, Kohtla-Järvel jm Interrinde ja streigikomitee miitingud. Nõuti Ülemnõukogu ja valitsuse tagasiastumist

17. jaanuar – Tallinnas algas üleliidulise alluvusega ettevõtete streik, nõuti NSV Liidu presidendi otsevõimu kehtestamist Eestis

18. jaanuar – alustati Toompea kaitseks barrikaadide rajamist

Barrikaadid Tallinnas

Kaitserajatised Tallinnas. Foto: T. Malsroos. Eesti Rahvusraamatukogu.

20. jaanuar – OMON ründas Riias Läti Siseministeeriumi hoonet, surma sai 4 ja haavata 10 inimest

25. jaanuar – Ameerika Ühendriikide Kongress võttis vastu resolutsiooni Balti riikide iseseisvustaotluste toetuseks

25.-27. jaanuar – Stockholmis Eesti Maja ruumides toimus Eesti Vabariigi Valitsuse eksiilis, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu õiguskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni liikmete ning Eesti (Kongressi) Komitee esinduse nõupidamine, kus arutati Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise õiguslikke ja poliitilisi probleeme ning ühistegutsemise võimalusi

31. jaanuar – Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustas ennetada üleliidulist referendumit Nõukogude Liidu säilimise küsimuses ja korraldada 3. märtsil 1991 referendum küsimusega: Kas Teie tahate Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse ja sõltumatuse taastamist?

Veebruar

9. veebruar – Leedus toimus iseseisvusreferendum, poolt oli 90,5% hääletajatest

11. veebruarmoodustati Eesti Vabariigi Valitsuse haldusreformi komitee

16. veebruar – Paikuse Politseikooli lõpetasid esimesed 100 nooremametnikkuLaskmistreening Paikuse politseikoolis
Paikuse politseikooli õpilased treeningul.
Risto Kasemäe. Politseikooli rajamine 1990-1991. Tallinn: Olion, 2007.

21. veebruar – Islandi peaminister Steingrímur Hermannsson ja Eesti peaminister Edgar Savisaar allkirjastasid avalduse, mille kohaselt Islandist sai Nõukogude Liidu ja Balti riikide vaheliste läbirääkimiste vahendajaLäbirääkimised Islandi delegatsioonigaLäbirääkimised Islandi valitsuse delegatsiooniga.
Ühisdeklaratsiooni allakirjutamine Islandi peaministrigaÜhisdeklaratsiooni alla kirjutamine Islandi peaministri Steingrimur Hermanssoniga.
Fotod: Edgar Savisaar. Peaminister. Eesti lähiajalugu 1990-1992. Tartu: Kleio, 2004.

24. veebruar – Eestis tähistati taas riiklikult Eesti Vabariigi aastapäeva. Toimus pidulik lipuheiskamise tseremoonia Toompeal ja aktus Estonia kontserdisaalis, Metsakalmistul avaldati austust Konstantin Pätsile. Tagasihoidlik paraad toimus Remniku õppekeskuses, korraldajaks õppekeskuse ülem Johan SaarEesti Vabariigi aastapäeva paraad Remniku Õppekeskuses
Eesti Vabariigi aastapäeva paraad Remniku Õppekeskuses.
Johan Saar. Tervituseks – valvel! Tallinn: Eesti Piirivalve Ohvitseride Kogu, 2004.

26. veebruar – 1. märts – Kopenhaagenis toimus Põhjamaade Nõukogu aastaistung,
millel osalesid ka Balti riikide juhid

Meeleolud neil päevil ajakirjanduses

Ajaleht "Esmaspäev"
Ajaleht “Esmaspäev”

Ülevaate koostas Eesti Rahvusraamatukogu

Nestor kohtub Põhja- ja Baltimaade spiikrite ühisvisiidil Ukraina riigijuhtidega

„Põhjamaad ja Balti riigid on aktiivses koostöös mitmel tasandil. Seda ka parlamentide esimeeste vahel, kus oleme aastaid pööranud tähelepanu eelkõige oma tuleviku suhtes täna teelahkmel olevate riikidega koostööle,“ ütles Eiki Nestor.

Riigikogu esimehe sõnul on lõplikud otsused oma riikide tuleviku suhtes loomulikult nende rahvaste endi teha. „Meie suudame selles osas ainult kaasa aidata. Ühelt poolt kas või kolme Balti riigi näitel tuua välja, mida, miks ja kuidas me tegime ja kuhu me jõudnud oleme,“ lisas Nestor. „Sarnase ajaloo tõttu oskame nende mõtteid ehk paremini  Euroopa liitlasriikidele selgeks rääkida. See on võimalik aga siis, kui kokku saada ja ausalt juttu ajada.“

Homme kohtuvad Põhja- ja Baltimaade parlamentide esimehed Ukraina spiikri Volodymyr Groysmaniga ja Ukraina peaministri Arseniy Yatsenyukiga. Samuti antakse homme Kiievis pressikonverents ning kohtutakse Ukraina parlamendi fraktsioonide esindajatega.

Teisipäeval on spiikritel kavas kohtumised Ukraina presidendi Petro Poroshenkoga, presidendi eriesindajaga Krimmis Mustafa Dzhemileviga ja krimmitatarlaste esindajaga Refat Chubaroviga. Samuti saavad Põhja- ja Baltimaade parlamentide esimehed ülevaate, kuidas vabaühendused aitavad sõjast laastatud piirkondade inimesi.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Osalemine Valgamaa maleva Metsniku lasketiiru avamise tseremoonial

Riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots osaleb komisjoni esindajana Kaitseliidu Valgamaa maleva Metsniku lasketiiru avamise tseremoonial ja lõikab läbi lindi

Mihhail Stalnuhhin nõuab ministrilt Narva Haigla küsimuses vastuseid

„Täna Narva haiglas pakutavast 18-st eriala teenusest plaanib Eesti Haigekassa kolme aasta jooksul lõpetada kümne eriala teenuse ostmise. Antud eriarstiabi osutamiseks on täna olemas materiaalne ja tehniline baas ning spetsialistid. Mis veelgi tähtsam, kõikidel erialadel on olemas ka nõudlus ja toimivad vastuvõtud. Planeeritavad muudatused on täiesti arusaamatud ja need halvendavad selgelt eriarstiabi kättesaadavust Narvas,“ sõnas Ida-Virumaalt parlamenti valitud Mihhail Stalnuhhin.

Stalnuhhin jätkas: „Leian, et vabariigi suuruselt kolmas linn on väärt individuaalset lähenemist ja oma varasemates sõnavõttudes on ka minister osutanud haiglate individuaalse lähenemise võimalikkusele. Kahjuks näitab Haigekassalt Narva haiglale saadetud lepingu projekt endiselt väga jäika lähenemist. Minister on sõnanud, et Haigekassa ei sulge erialasid, vaid lihtsalt enam ei kohustata haiglaid teatud teenuseid osutama. Siinkohal tekib aga vasturääkivus: mille arvelt jätkata nimetatud abi osutamist? Soovime ministrilt kuulda, et kui lepingust „kaovad ära“ teatavad erialad, siis kas Haigekassa planeerib teiste erialade rahastamise olulist suurendamist?“

„Ühe kava kohaselt hakkavad Ida-Virumaa Keskhaigla arstid tulevikus Narvas vastuvõtte korraldama. Mis mõte on aga siis Narva Haiglast erialasid kaotada kui edaspidi peavad sama teenust osutama lihtsalt spetsialistid teisest linnast? Läbiviidavad muudatused on tõeline segapuder ning minister peab Haigekassa plaane selgitama,“ lõpetas Mihhail Stalnuhhin.

Riigikogu eelinfo 1. – 7. veebruar

Esmaspäev, 1. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 13.30: Eesti seisukohad 4.-5. veebruaril 2016 toimuval Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso; Eesti seisukohad 5.-6. veebruaril 2016 toimuval Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul kohtumisel Gymnichis, kutsutud välisminister Marina Kaljurand; jätkub ELAKi istung: Prantsuse Rahvusassamblee ELi asjade komisjoni sotsiaalse korporatiivse vastutuse algatust puudutav ettepanek.

Teisipäev, 2. veebruar

Kell 10 Väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Austria suursaadikuga Eestis Doris Danleriga.

Kolmapäev, 3. veebruar

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Tartumaa Omavalitsuste Liiduga.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Valgamaa Omavalitsuste Liiduga.

Kell 14 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Austria suursaadikuga Eestis Doris Danleriga.

Neljapäev, 4. veebruar

Kell 10.30 – Väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Venemaa suursaadikuga Eestis Aleksandr Petroviga.

Kell 11 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Venemaa suursaadikuga Eestis Aleksandr Petroviga.

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Austria suursaadiku  Doris Danleriga.

Reede, 5. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 11.veebruaril 2016 toimuval eurorühma kohtumisel ja 12. veebruaril 2016 toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Sven Sester; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi 2015. aasta resolutsioon valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimise kohta, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja.

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Aserbaidžaani suursaadiku Murad N. Najafbayliga.

Välislähetused

31. jaanuar – 5. veebruar

Riigikogu liige Mati Raidma osaleb humanitaarvõrgustike ja partnerluse nädalal, mille teemaks on efektiivne valmisolek kriisideks Genfis.

31. jaanuar – 2. veebruar

Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) parlamentide esimeeste kohtumisel Kiievis.

4. – 5. veebruar

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liige Heljo Pikhof osaleb BA õigus-ja julgeolekukomitee istungil Vilniuses.

7. – 8. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling osaleb Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide (COSAC) esimeeste kohtumisel Haagis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee