Riigikogu

Enn Eesmaa: Vihakuritegu ei õigusta mitte miski!

„Vaos öösel toimunu on arusaamatu vihakuritegu, millel puudub ükski põhjendus ja õigustus. Tegemist on argpüksliku teoga, mille eest tuleb kanda täisvastutust. Ma loodan, et süütajad tabatakse kiirelt ning nad saavad karmilt karistatud,“ sõnas Riigikogu liige Enn Eesmaa.

Eesmaa jätkas: „Erinev arvamus ning selle vaba väljendamine on alati lubatud, kuid taolist vihakuritegu ei õigusta miski.“

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel 53 474 246
Jaan.Mannik@riigikogu.ee

Andres Herkel: pagulaskeskuse süütamine on sügavalt tülgastav

ahVabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul mõistab erakond üheselt hukka Vao pagulaskeskuse süütamist ja kutsub üles lõpetama pagulasteema ekspluateerimist.

„See on sügavalt tülgastav tegu. Tegemist oli potentsiaalselt ohuga paljude inimeste eludele, sealhulgas lastele. Sellele ei ole ühtki õigustust ning see seab ohtu Eesti kuvandi turvalise ja sõbraliku paigana, kus pole kohta rassismil. Ma loodan, et politsei ja prokuratuur suudavad kiiresti välja selgitada, kes on selle taga ja mis olid nende täpsed motiivid“, ütles Herkel.

Andres Herkeli sõnul peavad viha ja hirmu külvajad mõistma oma vastutust ja sellisest retoorikast loobuma.

„Eesti ühiskond peab peeglisse vaatama. Kogu selle pagulaste teema juures on rassistlik suhtumine meie ühiskonnas kahjuks tõsisasi“, lõpetas Herkel.

 

Vabaerakonna saadik Ammas: Vao keskuse süütamine on ilmselt vihakuritegu

 

Riigikogu liige Andres AmmasVabaerakonna fraktsiooni aseesimehe Andres Ammase sõnul on Vao pagulaskeskuse süütamine ilmselt vihakuritegu või provokatsioon, mis on seadnud kümnete süütute inimeste elud ohtu. Pagulasteemat kirglikuks kütnud ja inimeste änge oma huvides kasutavad poliitikud ja ühiskonnategelased peavad tema sõnul mõistma oma moraalset vastutust.

„Kui kiidame vaikides heaks, kuidas vihakõnelejad ja sildistajad üksteist üle trumbates järjest vängemaid väljendeid kasutavad ning kuidas see lõpuks inspireerib ka kuritegudele, oleme kaasvastutajad selle õuduse laienemise eest,“ ütles Ammas.

Mõned poliitikud on rassismi ja võõraviha võimendades läinud tema sõnul viimastel kuudel selgelt üle piiri. „Pidev jutt valge rassi ohtu sattumisest ja inimeste elujärje halvenemisest põgenike tõttu julgustab ja õhutab mõtlematutele tegudele inimesi, kes mingil põhjusel ei ela praeguses Eestis nii edukalt ja sisukalt, kui nad sooviksid.“ Põleng Vaos võib olla pagulasteema vastutustundetu ärakasutamise tagajärg,“, ütles Ammas.

Euroopa Liit on olnud põgenike voolu pidurdamisel piinlikult saamatu ja aeglane, ütles Ammas. „Tuleb kuulata neid asjatundjaid, kes mõistavad, et pagulasprobleemi lahendamine peitub sõjas või kriisis viibivate riikide abistamises nende territooriumil, vajadusel sõjaliste operatsioonide käivitamises ja tõhusa väljasaatmissüsteemi kehtestamises. Pagulaste kriis alles kogub tuure. Eesti on käitunud väärikalt ja otsustanud aidata abivajajaid oma võimaluste piires, kuid veelgi olulisem on meie jõuministritel veenda kolleege tegelema otsustavamalt kriisi põhjuste likvideerimisega,“ lisas Ammas.

Julgeolekuasutuste erikomisjon sai kaitsepolitseilt ülevaate korruptsioonijuhtumist Tallinna Sadamas

„Komisjoni sai asjakohast ja piisavat teavet nimetatud kaaluka juhtumi tausta ja kaitsepolitsei tegevuse kohta,“ ütles komisjoni esimees Ken-Marti Vaher. „Samuti saime kinnituse, et julgeolekuasutus teostab korruptsioonikuriteo väljaselgitamisel oma tööd täie vastutuse ja selgelt seadusliku eesmärgi nimel.“

Eelmisel nädalal pidasid kaitsepolitseiameti töötajad altkäemaksu võtmises kahtlustatavatena kinni AS Tallinna Sadam juhatuse toonase esimehe Ain Kaljuranna ja toonase juhatuse liikme Allan Kiili. Mõlemat meest kahtlustatakse suures ulatuses altkäemaksu võtmises pikema aja jooksul.

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon on moodustatud kaitsepolitseiameti ja teabeameti tegevuse ning jälitustegevuse seaduslikkuse kontrollimiseks. Samuti kontrollib komisjon politsei- ja piirivalveameti, kaitseväe peastaabi, justiitsiministeeriumi vanglate osakonna ning maksu- ja tolliameti uurimisosakonna tegevuse vastavust kriminaalmenetluse seadustikule.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Nestor maailma parlamendijuhtidele: peame pöörama tähelepanu Ukrainas jätkuvale sõjale

„Demokraatlike üleminekute ja sügavale ulatuvate ühiskondlike muudatuste toimumiseks vajab riik stabiilset rahvusvahelist süsteemi ja õigusriigil põhinevat maailmakorda,“ märkis Eiki Nestor oma sõnavõtus. „Kahjuks on ikka veel riike, kes ülemaailmsete valitsemissüsteemide tugevdamise asemel õõnestavad edasiminekut, mida maailm on viimaste aastakümnete jooksul teinud.“

Riigikogu esimees tõdes, et viimase kahe aasta jooksul on Venemaa rikkunud rahvusvahelisi standardeid ja kokkuleppeid, suurendanud vägede ja õppuste hulka ning korraldanud oma riigipiiridel salajasi operatsioone. „Üks näide sellest on Eston Kohveri juhtum. Kohver on Eesti kaitsepolitseinik, kes rööviti eelmisel aastal Eesti piirilt ja mõisteti kaks nädalat tagasi 15 aastaks vangi,“ lisas ta.

Nestor lausus, et parlamendijuhid peavad pöörama tähelepanu Ukrainas jätkuvale sõjale, kus rahvusvaheliste eeskirjade jultunud rikkumine Venemaa poolt tekitab Ukraina rahvale kannatusi ja õõnestab kogu piirkonna stabiilsust ja julgeolekut.

„Vastukaaluks maailmavaatele, mis valib demokraatia asemel autokraatia, avatuse asemel piirangud ja laiema ühiskonna huvide asemel kitsamate ringkondade huvid, peame jääma kindlameelselt tugevdama institutsioonide ja standardite rahvusvahelist raamistikku, mis aitab edendada inimõigusi ja kujundada vabasid ja vastutustundlikke ühiskondi,“ ütles Nestor.

ÜRO peakorteris toimuva Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 4. maailma parlamentide esimeeste konverentsi peateemaks on demokraatia kasutamine rahu ja säästva arengu hüvanguks.

Samuti kohtub Nestor 5. septembrini kestva visiidi käigus Bostonis sealse Eesti aukonsuli Anne-Reet Annunziata ning kohaliku eestlaste kogukonnaga. Riigikogu esimees annab ülevaate kevadel toimunud parlamendivalimistest ja nende tulemustest ning räägib aktuaalsetest teemadest Eesti sisepoliitikas.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Mailis Reps: Õpetajate palk peab kiiremas korras kasvama!

„Õpetajate ja teiste kõrgharidusega spetsialistide sissetulekud peavad oluliselt suurenema, et just parimad õpetaksid ja toetaksid meie lapsi. Hea õpetaja on tugeva ühiskonna alus. Leian, et õpetajate ja tugispetsialistide palgad peaksid kasvama 1500 euroni. See oleks vääriline töötasu raske töö eest, mida meil kahjuks täna selgelt alaväärtustatakse,“ sõnas Riigikogu kultuurikomisjoni liige Mailis Reps.

Saadiku sõnul pole olukord parem ka lasteaiaõpetajatel, kellel puudub riiklik palga alammäär. Repsi sõnul leidub Eestis omavalitsusi, kus kõrgharitud lasteaiaõpetaja brutopalk jääb alla 600 euro. Selline olukord pole saadiku hinnangul aga normaalne.

„Probleem seisneb selles, et lasteaiaõpetajate palk on omavalitsuseti väga erinev ja omavalitsusel pole võimekust neid palku tõsta. Ja kui palgatõus tuleb sisemiste ressursside arvelt, siis see tähendab mõne õpetaja või tugispetsialisti koha kaotamist. Häid õpetajaid on aga meil juba niigi vähe.“

„Kooliaasta algus pakub aga alati võimaluse puhtalt lehelt alustamiseks. Loodan, et meie valitsus mõistab, et õpetajaid on vaja senisest enam väärtustada ning see meelitaks omakorda ka noori ameti juurde. Ilusat uut ja õnnelikku kooliaastat kõigile,“ lõpetas Keskfraktsiooni aseesimees Mailis Reps.

Lisainfo:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel 53 474 2446
Jaan.Mannik@riigikogu.ee

Osalemine Sisekaitseakadeemia avaaktusel

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Sisekaitseakadeemia avaaktusel.

Seeder osaleb Läänemeremaade parlamentaarsel konverentsil

Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb teisipäevani Eesti delegatsiooni juhina Saksamaal Rostockis 24. Läänemeremaade parlamentaarsel konverentsil, mis keskendub sel korral tervise- ja sotsiaalküsimustele.

Erinevad ettekanded puudutavad tervise ja majanduse omavahelisi seoseid ning innovatsiooni sotsiaal- ja tervisekindlustuses. Läänemere parlamentaarse konverentsi alalise komitee istungil arutleti ka põgenike massilise sisserände mõju üle Euroopa riikide sotsiaal- ja tervishoiusüsteemidele ning vajadusest tagada tervishoiuteenused põgenikele ja asüülitaotlejatele.

Seederi sõnul peavad Euroopa riigid oma sotsiaal- ja tervishoiusüsteemide arendamisel vältima vigu, mida Euroopa erinevad riigid on teinud varasematel aastakümnetel immigratsioonipoliitikas ja põgenike vastuvõtmisel. “Seetõttu on oluline, et Euroopa riigid looksid pagulas- ja immigratsioonipoliitikas endale jõukohased ja jätkusuutlikud lahendused,” ütles Seeder.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Martin Repinski: Urmas Reitelmanni väljaütlemised on selge viha õhutamine

Nimelt kirjutas Reitelmann sotsiaalmeedias postituse, milles olid järgnevad read: “Kus sa näed põgenikke? Euroopasse valgub saast, põgenikud istuvad peredega Süüria piiri lähedastes põgenikelaagrites koos peredega, et oodata võimalust naasta koju. Meile pürgib tavaline inimrämps, keda tuleb tõrjuda kõikide vahenditega. Eestis parasiteerib 300 000 tibla, kes ei ole siia adapteerunud, kuidas oleks Sinu arvates võimalik inimesteks muuta neid miljoneid siiapürgivaid mugavusprussakaid?” Riigikogu liikme Martin Repinski hinnangul on antud teksti näol tegemist selge rahvuste vahelise viha õhutamisega.

„Soovin kaitseministrilt kuulda, kas tegemist on ministeeriumi ametliku seisukohaga ning kas minister peab taolisi väljaütlemisi normaalseks? Minu hinnangul on antud postituse eesmärk selge viha õhutamine ning see on täiesti lubamatu! Leian, et Eesti Kaitseliit ning ka ministeerium peavad midagi ette võtma ning taolisele väljendusviisile peavad järgnema sanktsioonid,“ sõnas Martin Repinski.

Kaitseminister Sven Mikseril on saadiku kirjalikule küsimusele vastamiseks aega kümme tööpäeva.

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel: 53 474 246

Jüri Ratase XI jalgrattavõistluse võitis Helmet Tamkõrv

„Jalgrattasport on tervislik ja põnev ajaviide, mis sobib igas vanuses lastele ja täiskasvanutele. Seetõttu on Jüri Ratase jalgrattavõistlusel eraldi distantsid kõige pisematele, veidi suurematele lastele ning täiskasvanutele. Tänavu tõusis osalejate arv kõigis kategooriates. Tunnustan kõiki noori ja vanemaid, kes tulid sõprade ja perega Piritale, et värskes õhus sporti teha. Soovin südamest tänada ka kõiki vabatahtlikke ja toetajaid, kelle toel on võimalik tasuta rattavõistlust korraldada,“ lausus ürituse eestvedaja Jüri Ratas.

Selveri Tibusõidus ja Jaffa lastesõidus võistles tänavu 406 last, kes kõik said auhinnaks medali, diplomi ja kinkekoti. Ratastoolisõidus oli 6 osalejat ning meeste- ja naistearvestuses startis 331 jalgratturit. Kõik täiskasvanud pälvisid samuti medali ja kinkekoti.

Naiste seas sõitis parima aja Liisi Rist, teise koha saavutas Daisi Rist ning kolmandaks tuli Mairis Õispuu. Meestearvestuses võitis Helmet Tamkõrv, talle järgnesid Andre Kull ja Markus Pajur. Naiste ja meeste kolm parimat pälvisid karika ja teisi auhindu. Ühtlasi loositi kõigi osalejate vahel välja palju erinevaid kingitusi – Tallinki perereisid Rootsi ja Soome, kaks jalgratast, muusikakeskused Sony Centeri poolt, mitmeid sportlikke ja lõbusaid auhindu Sportlandilt ning Vipexilt jpm.

Jalgrattavõistluse kõik tulemused on väljas internetilehel: http://www.ratas.ee/index2.php?pid=16&id=17

Jüri Ratase XI jalgrattavõistlust aitasid korraldada Tridens, Jaffa, Selver, AS TTP, KH Energia Konsult, Aktsiaselts Fifaa, Skechers Eesti, AS Vipex, Sony Center, G4S, Sportland, Balbiino, Rahvusooper Estonia, Operation Lifesaver Estonia, Tallinna Botaanikaaed, Tallinna Loomaaed, Veloplus, Sparta Spordiklubi, Ramirent AS, SA Hille Tänavsuu Vähiravifond “Kingitud Elu”, Tallinna Kiirabi, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuur, Põhja-Eesti Päästekeskus, Pirita Velodroom, Pirita Linnaosa Valitsus, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Hasartmängumaksu Nõukogu, Maanteeamet.