Riigikogu

Nestor arutas Ungari presidendi ja parlamendi spiikriga Euroopa rändekriisi

Eiki Nestor kinnitas Ungari presidendile ja parlamendi spiikrile, et tugeva rändesurve alla jäänud riikide mured on meile mõistetavad ning lisas, et Eesti on valmis neid riike aitama. Mõne aasta eest saabus Ungarisse paartuhat põgenikku, möödunud aastal ligi 40 000, käesoleval aastal on Ungarisse jõudnud juba üle 320 000 põgeniku.

Samuti tõdes Riigikogu esimees kohtumistel, et rahvusvaheline avalikkus peab jätkuvalt hoidma luubi all Ukrainas toimuvat sõda, sest see mõjutab kogu Euroopa julgeolekut. Mõlemad pooled kinnitasid NATO ja kollektiivkaitse tähtsuse kasvu uues julgeolekuolukorras. Riigikogu esimees tänas Ungarit Balti õhuturbesse panustamise eest.

„Olukord Euroopas on palju tõsisem kui me tahaks,“ lausus Nestor. „Oluline on teineteise probleeme mõista ja üksteist aidata.“

Samuti arutas Nestor Ungari presidendi ja parlamendi spiikriga kahe riigi saatkondade taasavamist Budapestis ja Tallinnas.

Nestor kohtus eile alanud kahepäevase visiidi käigus ka Ungari parlamendi väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoniga liikmetega ning külastas Eesti Instituudi Budapesti esindust.

Riigikogu esimeest saadavad Ungari visiidil Riigikogu liikmed Mailis Reps ja Kalle Laanet.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Märt Sults taotleb lasteaedade õpetajate töö senisest suuremat väärtustamist

„Olen antud petitsiooni edastanud kõikidesse lasteaedadesse üle Eesti. Alus- ja huviharidust pakkuvaid asutusi on meil kokku ligi 4000 ning kõik on tänaseks antud pöördumise ka saanud. Toetusallkirjadega petitsioonilehti ootan digitaalselt allkirjastatuna tagasi 15. oktoobriks. Sellisel juhul jõuan vormistada petitsioonis olevad muudatusettepanekud ka 2016. aasta riigieelarvesse. Loodan siiralt, et õpetajad annavad allkirja petitsioonile ning võitlevad koos minuga enda õiguste eest,“ sõnas Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Märt Sults.

Saadiku hinnangul on absurdne, et lasteaednikele pole senini kehtestatud riiklikku palga alammäära. Seetõttu kõiguvad õpetajate palgad üle Eesti väga suurel määral.

„Lasteaiaõpetajate palk on omavalitsuseti väga erinev ja tegelikult pole omavalitsustel tihtipeale võimekust neid palku tõsta. Siinkohal peab tulema appi riik. Ei oma tähtsust, kus maakonnas või vallas õpetaja oma tööd teeb – laste harimise eest peab saama õiglast tasu kõikjal! Tänavuse aasta juunikuus andsid lasteaednikud parlamendile üle ligi 30 tuhat allkirja, kus nõuti sisuliselt sama, mida meie tänases petitsioonis. Kahjuks üleandmisest see algatus kaugemale ei jõudnudki. Nüüd oleme allkirjade kogumise ja üleandmise metoodikat muutnud ning seekordset algatust peavad meie valitsusjuhid kuulda võtma ja arvestavad meie muudatusettepanekud juba tuleva aasta riigieelarves ning lasteaednikud saavad lõpuks riiklikult kehtestatud palga alammäära,“ lõpetas Märt Sults.

Lisainfo:
Märt Sults
Tel 511 62 63

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel 53 474 246
Jaan.mannik@riigikogu.ee

Riigikogu arutab tuleva aasta riigieelarvet

Valitsus on eelarve koostamisel aluseks võtnud järgmiseks neljaks aastaks kavandatud sihid, milleks on majanduse edendamine, Eesti julgeoleku tugevdamine, lastega perede toimetuleku parandamine ja laste sündi soodustava keskkonna loomine ning madalapalgaliste toimetuleku suurendamine. Samuti nähakse ette riigi ja kohaliku halduse reformimine ning ääremaastumise leevendamine.

Peaminister Taavi Rõivas nimetas eelarvet vastutustundlikuks eelarveks. Rahandusminister Sven Sester on seda nimetanud ka jätkusuutlikuks ja konservatiivseks eelarveks.

Järgmise aasta riigieelarve kulude kasv 358 miljonit eurot ehk 4 protsendiline kasv sisaldab võrreldes käesoleva aastaga terve rida muutusi. Riikliku pensioni kasv on 88,9 miljonit eurot, ravikindlustusel 51,8 miljonit eurot, kaitsekuludel 37,1 miljonit eurot. See sisaldab 11 miljonit eurot liitlaste toetuseks vajaliku taristu rajamiseks. Teede ehituseks on 30 miljonit eurot, idapiiri kindlustamiseks 20 miljoni eurot, peretoetusteks 16,1 miljonit eurot ja vanemahüvitisteks 10,5 miljonit eurot. Seoses Eesti Euroopa Liidu eesistumise ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise ettevalmistamisega on eelarves ettenähtud ligikaudu 10 miljonit eurot.

Olulisemad investeeringud tehakse kinnisvarasse. Haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas on selleks Rahvusarhiivi uue arhiivihoone ehitus. Siseministeeriumi haldusalas on kavas Piusa kordoni, Pärnu politsei ja päästeameti ühishoone ning Vändra ja Vastseliina komandode rajamine. Justiitsministeeriumi haldusalas nähakse ette uue Tallinna vangla ja Tallinna uue kohtumaja ehitus. Kultuuriministeeriumi haldusalas investeeritakse Eesti Rahva muuseumi uue hoone, Nukuteatri hoovimaja ning Lennusadama administratiivhoone, tee ja kommunikatsioonide rajamisse. Sotsiaalministeeriumi haldusalas on terviseameti uue büroo ja laborikompleksi ehitus. Riigikontrollile nähakse ette uus büroohoone Toompeal.

Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer tõi esile eelarves rida märkimisväärseid muudatusi ja eraldisi. „Eelarve näeb järgmisel aastal ette maksuvaba tulu tõstmise 170 euroni, lastetoetuste tõstmise 50 euroni ning kolmanda ja enama lapsega perele 100 euroni. Teede investeeringuteks suunatakse täiendavalt 30 miljonit eurot. Näiteks alustatakse oluliste liiklussõlmede Haabersti ja Russalka ristmiku ehitusega. Samuti jätkatakse Tallinna ringtee ehitusega,“ selgitas Holsmer. „Eelarve näeb ette ka 4,6 miljonit eurot lisatoetust kõige teravamas kriisis olevatele piima ja sealiha sektoritele. Sellele lisandub veel 3 miljonit eurot käesoleval aasta,“ ütles ta.

Rahanduskomisjoni istungil andis tuleva aasta riigieelarvest ülevaate rahandusminister Sven Sester. Ta selgitas, et eelarve näeb ette tõsta õpetajate, kultuuri- ja sotsiaaltöötajate, politseinike ning teiste siseturvalisuse töötajate palgafondi 4 protsenti. Võrreldes tänavusega tõusevad pensionid ja panustatakse rohkem tervishoiule.

Eelarve tugineb tervele reale maksumuudatustele. Lisaks maksuvaba tulu tõstmisele 170-le eurole kuus tõstetakse ka pensionide maksuvaba tulu 225 eurole kuus. Päevarahade maksuvabastuse piirmäära tõstetakse erasektoris 32 eurolt 50 eurole kuus. Ette on nähtud ka koolituskulude mahaarvamise piiramine, füüsilise isiku tulumaksu mahaarvatava ülempiiri vähendamine 1920 eurolt 1200 eurole ja üüritulu maksustamine 80 protsendi ulatusest tulust. Need muudatused hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2016. Alkoholiaktsiisi tõstmist on kavas teha 15 protsenti alates 1. veebruarist 2016. Samast kuupäevast on kavas tõsta kütuseaktsiisi 14 protsenti diislikütusel ja 10 protsenti bensiinil. Tubakaaktsiisi tõstmine 8 protsenti on kavas alates 1. juunist 2016.

Tuleva aasta eelarve aluseks on võetud 2,6 protsendiline majanduskasv. Inflatsioon taastub ja tõuseb 2 protsendini. Riigieelarve tulude kasvuna nähakse 3 protsenti, mille hulgas on maksutulude kasv 5 protsenti. Riigieelarve kulude kasv on 4,2 protsenti. Maksukoormus on stabiilne, milleks on 33,4 protsenti SKP-st. See sisaldab ka tööjõumaksete osakaalu langemise 0,3 protsenti. Keskmise palga tõusuks on ette nähtud 4,5 protsenti kuni 1096 euroni. Selgituseks niipalju, et valitsussektori üldine palgafondi kasv on 0 protsenti, kuid prioriteetsetel sektoritel on see 4 protsenti. Keskmise pensioni tõusuks on ettenähtud 5,7 protsenti, milleks on ligikaudu 395 eurot.

Tuleva aasta riigieelarve on tasakaalulähedane, milleks on – 0,1 protsenti SKP-st. Struktuurne positsioon püsib aga ülejäägis, milleks on 0,6 protsenti SKP-st.

Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer märkis, et enne esimest lugemist on kavas kutsuda komisjoni istungitele kõikide valdkondade ministrid, et nendega arutada eelarve läbi detailselt.

Rahanduskomisjon kavandab eelarve esimest lugemist täiskogu istungil 20. oktoobril.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

gunnar.paal@riigikogu.ee

 

 

 

Mailis Reps: Eesti õpetajad väärivad paremat kohtlemist!

„Õpetajate päev on loodud selleks, et me oskaks väärtustada õpetaja ametit ning rõhutaksime nende tähtsust meie ühiskonnas. Paraku ei piisa õpetajate tunnustamisel vaid headest sõnadest, mida nad kuulevad mõnel korral aastas. Ei ole saladus, et meie õpetajaskond on vananemas ning kui me soovime, et ka edaspidi õpetaks meie noori särasilmsed ja kvaliteetsed õpetajad, peame ennekõike kasvatama õpetajate töötasu – seda nii koolides kui ka lasteaedades,“ sõnas Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Mailis Reps.

Saadiku sõnul peab ta Eesti õpetajaid väga kõrgel tasemel olevateks. Nende hea töö peab aga kiirelt saama väljendatud ka kõrgemas palgas.

„Koalitsioonipartnerid on kokku leppinud, et aastaks 2020 peab õpetajate palk olema 120% Eesti keskmisest palgast. Sisuliselt on tegemist summaga, millest on rääkinud ka Keskerakond, ehk õpetajate ja tugispetsialistide palgad peavad kasvama 1500 euroni. Samal ajal ei tohi unustada, et palga kasvamiseks peab suurenema ka palgafond. Sisemiste ressursside arvelt tulev tõus on ennast selgelt ammendanud ning enam õhemaks kooli lihvida ei anna. Kui me soovime õpetajate palka tegelikult kasvatada, peame selleks omavalitsustele ka rohkem raha andma,“ lõpetas Mailis Reps.

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel 53 474 2446
Jaan.Mannik@riigikogu.ee

Nestor kohtub Ungari presidendi ja parlamendi spiikriga

Eiki Nestori kohtumised Ungari presidendi ja parlamendi esimehega toimuvad homme. Kahe parlamendi spiikritel on kavas arutada Euroopa Liidu ja julgeolekuküsimusi ning rääkida Eesti ja Ungari koostööst.

Nestor kohtub visiidi käigus ka Ungari parlamendi väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoniga liikmetega ning külastab Eesti Instituudi Budapesti esindust.

Riigikogu esimeest saadavad Ungari visiidil Riigikogu liikmed Mailis Reps ja Kalle Laanet.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 5. oktoobriks

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni istung

  1. Eesti seisukohad 12. oktoobril toimuval välisasjade nõukogu istungil ja 13. oktoobril toimuval üldasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Marina Kaljurand;
  2. Eesti seisukohad 8.-9. oktoobri toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Hanno Pevkur;
  3. Eesti seisukohad 7. oktoobril toimuval ELi mitteametlikul transpordi nõukogu kohtumisel ning Eesti seisukohad 8. oktoobril toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (transport) istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;
  4. Eesti seisukohad 5. oktoobril toimuval eurorühma kohtumisel ja 6. oktoobril toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja;
  5. Eesti seisukohad 5. oktoobril toimuval ELi tööministrite (EPSCO) istungil, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;
  6. seisukoha andmine ELi sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;
  7. seisukoha andmine ELi otsusele, mis lubab Euroopa Komisjonil avada läbirääkimised ELi ja Taani, Islandi, Norra, Šveitsi ja Liechtensteini vaheliste lepingute üle, mis võimaldavad loetletud riikide õiguskaitseasutustele ligipääsu sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemile, kutsutud siseministeeriumi esindajad;
  8. seisukoha andmine ELi otsustele, mis käsitlevad ohtlike ja kahjulike ainete mereveol vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva rahvusvahelise konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimist liikmesriikide poolt ja nende sellega ühinemist ELi nimel, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eestimaa spordiliit „Jõud“ juhatuse koosolekul.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Viljandi hariduse arengufondi koosolekul.

Välislähetused

30. september – 5. oktoober
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Euroopa Ajalooliste Hoonete Ühenduse nõukogu koosolekul ja rahvusvahelisel konverentsil „Europe’s private heritage at risk“ Brüsselis.

1. – 5. oktoober
Riigikogu liikmed Jaanus Marrandi ja Mati Raidma osalevad Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee missioonil Kirgiisi Vabariigi parlamendi valimistel Biškekis, Kõrgõzstanis.

1. – 6. oktoober
Riigikogu liige Andres Herkel osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee vaatlejana Kirgiisi Vabariigi parlamendi valimistel Kõrgõzstanis.

3. – 9. oktoober
Kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must tutvub Peterburi Eesti Jaani koguduse töö ja kultuuriprogrammidega Peterburis.

5. – 6. oktoober
Riigikogu esimees Eiki Nestor on ametlikul visiidil Ungaris, Budapestis, kus ta kohtub Ungari presidendi János Áderi, Ungari parlamendi esimehe László Kövéri ja parlamendiliikmetega. Nestorit saadavad visiidil põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet ja Riigikogu liige Mailis Reps.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 5. – 11. oktoober

Esmaspäev, 5. oktoober

Euroopa Liidu asjade komisjoni istung – kell 13: Eesti seisukohad 12. oktoobril toimuval välisasjade nõukogu istungil ja 13. oktoobril toimuval üldasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Marina Kaljurand; Eesti seisukohad 8.-9. oktoobri toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Hanno Pevkur; Eesti seisukohad 7. oktoobril toimuval ELi mitteametlikul transpordi nõukogu kohtumisel ning Eesti seisukohad 8. oktoobril toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (transport) istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 5. oktoobril toimuval eurorühma kohtumisel ja 6. oktoobril toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 5. oktoobril toimuval ELi tööministrite (EPSCO) istungil, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi otsusele, mis lubab Euroopa Komisjonil avada läbirääkimised ELi ja Taani, Islandi, Norra, Šveitsi ja Liechtensteini vaheliste lepingute üle, mis võimaldavad loetletud riikide õiguskaitseasutustele ligipääsu sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemile, kutsutud siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine ELi otsustele, mis käsitlevad ohtlike ja kahjulike ainete mereveol vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva rahvusvahelise konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimist liikmesriikide poolt ja nende sellega ühinemist ELi nimel, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eestimaa spordiliit „Jõud“ juhatuse koosolekul.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Viljandi hariduse arengufondi koosolekul.

Neljapäev, 8. oktoober

Väliskomisjoni istung – kell 13 – Eesti seisukohad 12. oktoobril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Marina Kaljurand; ülevaade Eesti tegevustest ÜRO 70. peaassamblee kõrgetasemelisel avanädalal.

Sündmused

Kell 10 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Eesti Diplomaatide Kooli lühikursusel osalevate Palestiina diplomaatide grupiga (ruum L251).

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Rootsi parlamendi Riksdag Balti võrgustiku delegatsiooniga.

Kell 11.30 – välis- ja riigikaitsekomisjoni esindajad kohtuvad Rootsi parlamendi Riksdag Balti võrgustiku delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee istungil.

Kell 14.30 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja komisjoni liikmed kohtuvad Kuveidi parlamendi delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Kuveidi parlamendi delegatsiooniga.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eesti Käsipalliliidu juhatuse koosolekul.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb pidulikul ettevõtluskonkursi auhinnagalal, kus tunnustatakse parimaid ettevõtteid ning kuulutatakse välja Aasta Ettevõte 2015 (Noblessneri valukoda).

Reede, 9. oktoober

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder esineb X Mulgi konverentsil ettekandega „Mulgi värk siist ja välläst, mõttit ja tähelepanekit“ (Abja kultuurimaja).

Lähetused

30. september – 5. oktoober
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Euroopa Ajalooliste Hoonete Ühenduse nõukogu koosolekul ja rahvusvahelisel konverentsil „Europe’s private heritage at risk“ Brüsselis.

1. – 5. oktoober
Riigikogu liikmed Jaanus Marrandi ja Mati Raidma osalevad Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee missioonil Kirgiisi Vabariigi parlamendi valimistel Biškekis, Kõrgõzstanis.

1. – 6. oktoober
Riigikogu liige Andres Herkel osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee vaatlejana Kirgiisi Vabariigi parlamendi valimistel Kõrgõzstanis.

3. – 9. oktoober
Kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must tutvub Peterburi Eesti Jaani koguduse töö ja kultuuriprogrammidega Peterburis.

5. – 6. oktoober
Riigikogu esimees Eiki Nestor on ametlikul visiidil Ungaris, Budapestis, kus ta kohtub Ungari presidendi János Áderi, Ungari parlamendi esimehe László Kövéri ja parlamendiliikmetega. Nestorit saadavad visiidil põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet ja Riigikogu liige Mailis Reps.

8. – 12. oktoober
Riigikogu liige Mati Raidma osaleb Valgevene presidendi valimiste vaatlemisel Minskis.

9.-10. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Suurbritannia parlamendi ja valitsuse esindajatega Londonis.

9. – 12. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Ants Laaneots, delegatsiooni liikmed Kadri Simson ja Marko Mihkelson (10.-11.10) ning väliskomisjoni esimees Sven Mikser osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee aastaistungil Stavangeris, Norras.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu liikmed moodustasid kosmosevaldkonna toetusrühma

Sullingu sõnul on toetusrühma eesmärk tõsta Riigikogu liikmete teadlikkust kosmosevaldkonna võimalustest ja olulisusest Eesti ühiskonna ja majanduse jaoks.
„Toetame Eesti teadmismahukate ettevõtete osalemist rahvusvahelistes kosmoseprojektides, eeskätt läbi Eesti liikmelisuse Euroopa Kosmoseagentuuris. Samuti vahendame Euroopa Liidu kosmosepoliitika arenguid ning esindame Riigikogu Euroopa parlamentide kosmosekoostöös,“ ütles Anne Sulling.

Toetusrühma kuuluvad Mihhail Korb, Lauri Luik, Henn Põlluaas, Mati Raidma, Andre Sepp, Priit Sibul, Imre Sooäär ja Aivar Sõerd.

Toetusrühmade ja ühenduste kaudu saavad Riigikogu üksikliikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.

XIII Riigikogu on moodustanud kokku 44 parlamendirühma ja 54 ühendust.

Parlamendirühmade nimekiri

Ühenduste nimekiri

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Rahanduskomisjon arutas tuleva aasta riigieelarvet

Rahanduskomisjoni esimehe Remo Holsmeri sõnul on tuleva aasta eelarve eesmärgid eelkõige majanduse edendamine, riigikaitse tugevdamine ja sotsiaalne vastutustundlikkus. Maksupoliitika näeb ette maksukoormuse nihutamise tööjõu maksudelt rohkem tarbimisele.

Holsmer tõi esile eelarves rida märkimisväärseid muudatusi ja eraldisi. „Eelarve näeb järgmisel aastal ette maksuvaba tulu tõstmise 170 euroni, lastetoetuste tõstmise 50 euroni ning kolmanda ja enama lapsega perele 100 euroni. Teede investeeringuteks suunatakse täiendavalt 30 miljonit eurot. Näiteks alustatakse oluliste liiklussõlmede Haabersti ja Russalka ristmiku ehitusega. Samuti jätkatakse Tallinna ringtee ehitusega,“ selgitas Holsmer. „Eelarve näeb ette ka 4,6 miljonit eurot lisatoetust kõige teravamas kriisis olevatele piima ja sealiha sektoritele. Sellele lisandub veel 3 miljonit eurot käesoleval aasta,“ ütles ta.

Rahanduskomisjoni istungil toimus elav arutelu eelnõu erinevate peatükkide üle. Komisjonil on kavas enne eelarve esimest lugemist täiskogu istungil vaadata see läbi ka kõikide valdkondade ministritega.

Tänasel rahanduskomisjoni istungil andis tuleva aasta riigieelarvest ülevaate rahandusminister Sven Sester. Ta selgitas:Eelarve on 0,6% struktuurses ülejäägis. Eelarve aluseks on 2,6 protsendilise majanduskasvu prognoos. Maksukoormus jääb järgmisel aastal ligikaudu käesoleva aasta tasemele ehk 33 protsendile. Tööjõumaksude mõju maksukoormusele kahaneb järgmisel aastal prognoositavalt 0,66 protsendi võrra SKP-st.“ Eelarve näeb ette tõsta õpetajate, kultuuri- ja sotsiaaltöötajate, politseinike ning teiste siseturvalisuse töötajate palgafondi 4 protsenti. Võrreldes tänavusega tõusevad pensionid ja panustatakse rohkem tervishoiule.

Rahanduskomisjon kavandab esitada 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) täiskogu päevakorda esimeseks lugemiseks 20. oktoobril.

Fotod komisjoni istungilt: http://fotoalbum.riigikogu.ee/v/Komisjonid/XIII+Riigikogu/Rahanduskomisjon/01102015/

Lisainfo: Remo Holsmer, 503 3673

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

gunnar.paal@riigikogu.ee

 

Kultuurikomisjon kujundas seisukoha Teadus- ja Arendusnõukogu raporti kohta

Kultuurikomisjon toetab raporti soovitust tõsta lähiaastatel teadusrahastuse baasfinantseerimise osakaalu ühe protsendini SKPst, eraldades selleks täiendavaid rahalisi vahendeid.

Komisjon on seisukohal, et raportis soovitatavad ümberkorraldused peavad algama ühiskonnale vajalike võtmevaldkondade ja ülikoolide vastutusvaldkondade määratlemisest ning teaduse ja kõrghariduse hindamisest.

„Raportis viidatud kitsaskohtadega tuleb ilmselgelt tegelda, kuid pakutud lahendused on suures osas kas liiga jäigad või ei võta arvesse juba käimasolevaid protsesse, strateegilisi dokumente ja tehtud uuringuid,“ ütles kultuurikomisjoni esimees Laine Randjärv. Ta lisas, et kultuurikomisjon ei toeta erineva tegevuseesmärgiga ülikoolide, rakenduskõrgkoolide ja teadusasutuste koondamist pakutud viisil.

Kultuurikomisjon leidis, et raportis käsitletud rakenduskõrgkoolide ja teadusasutuste loetelu pole ammendav ning jääb arusaamatuks, millest lähtudes on koolide ja asutuste ringi piiritletud.

„Ümberkorralduste kavandamisel on vajalik arvestada Euroopa teadusruumiga, kuhu kuulub ka Eesti. Sellest lähtuvalt peavad muudatused olema suunatud erinevate teaduste tihedamale üle-euroopalisele lõimumisele,“ ütles kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must.

„Täna tehtud targad otsused teaduse ja kõrghariduse vallas kindlustavad meie teaduse edukuse ka tulevikus. Käesoleva raporti koostamise metoodika jätab soovida. Fokusseerides põhiküsimustele võiksime eeskujuks võtta parimaid praktikaid maailmast, näiteks Singapurist, Iisraelist või Taanist,“ märkis kultuurikomisjoni liige Krista Aru.

Kultuurikomisjon peab tasuta kõrghariduse mudeli muutmise soovitust enneaegseks, mudeli otstarbekuse minimaalne hinnatav toimimise aeg ei saa olla lühem kui viis aastat.

Kultuurikomisjoni kiri Riigikantseleile

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee