Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõud

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
622 Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seadus 19.10.2018
576 Elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seadus 11.09.2018
566 Mõõteseadus 11.09.2018
536 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.09.2018
598 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus 29.06.2018
621 Autoveoseaduse muutmise seadus 26.06.2018
284 Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seadus 20.06.2018
281 Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 20.06.2018
492 Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 20.06.2018
259 Raamatupidamise seaduse muutmise seadus 19.06.2018
450 Riigihangete seadus 19.06.2018
250 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 19.06.2018
488 Autoveoseadus 19.06.2018
480 Liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seadus 19.06.2018
247 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 19.06.2018
239 Arenguseire seadus 19.06.2018
238 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 19.06.2018
237 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus 19.06.2018
474 Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seadus 19.06.2018
270 Elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.06.2018
455 Riigivaraseaduse muutmise seadus 18.06.2018
260 Hasartmänguseaduse muutmise seadus 18.06.2018
449 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 15.06.2018
448 Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seadus 15.06.2018
39 Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga ühinemise ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Euroopa koostööriigi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse kehtetuks tunnistamise seadus 15.06.2018

Üles

Avaldatud: 30.03.2015

Tagasiside