Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõud

Esimene lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Kolmas lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
651 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 12.12.2018
678 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus 07.12.2018
670 Raudteeseaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 29.11.2018
661 Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 14.11.2018
622 Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seadus 19.10.2018
598 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus 29.06.2018
576 Elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seadus 29.06.2018
621 Autoveoseaduse muutmise seadus 26.06.2018
570 Riigivaraseaduse muutmise seadus 13.06.2018
566 Mõõteseadus 25.05.2018
480 Liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seadus 24.04.2018
536 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 03.04.2018
563 Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 29.03.2018
573 Riigikogu otsus ""Transpordi arengukava 2014–2020" muutmine" 09.03.2018
532 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 07.03.2018
488 Autoveoseadus 11.01.2018
381 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 10.01.2018
508 Konkurentsiseaduse muutmise seadus 02.01.2018
523 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seadus 29.12.2017
535 Ülemaailmse Postiliidu 26. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seadus 28.12.2017
492 Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 28.12.2017
474 Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seadus 09.11.2017
448 Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seadus 26.10.2017
411 Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus 13.07.2017
418 Lõhkematerjaliseadus 07.07.2017

Üles

Avaldatud: 30.03.2015

Tagasiside