Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Fotoarhiivis säilitame fotosid, mis kajastavad parlamendi tööd ja Riigikogus toimunud üritusi alates 2001. aastast. Siit leiate ka Toompea lossi ja Riigikogu hoone pilte ning põnevaid päevakajalisi fotosid parlamendi tööst ja selle ümber toimuvast.

Riigikogu fotoarhiiv asub aadressil fotoarhiiv.riigikogu.ee.

Fotoarhiivis säilitatavad teosed on kaitstud autoriõiguse seadusega.

Fotode kasutamisel soovitame viidata nii:
Pealkiri: Toompea lossi fassaad 2016. aasta talvel. Allikas: Riigikogu fotoarhiiv. Autor: Erik Peinar.

Kui ei ole mõistlik või võimalik esitada täispikkuses viidet, soovitame kasutada lühiviidet:
Foto: Erik Peinar, Riigikogu.

Kui soovite meie pildimaterjali kasutada, kuid ei ole kindel, kas kõik on kooskõlas Riigikogu fotoarhiivi kasutustingimustega, siis kirjutage meile loa saamiseks e-posti aadressil [email protected]. Lisainfo saamiseks helistage telefonil +372 631 6456.

Kui meie foto kasutaja avastab, et kolmandad isikud on rikkunud Riigikogu fotoarhiivi kasutustingimusi, peab ta sellest Riigikogu Kantseleid teavitama e-posti aadressil [email protected] või telefonil +372 631 6456.

Riigikogu fotoarhiivi kasutustingimused

 1. Fotoarhiivi kui andmebaasiga seotud õigused kuuluvad Riigikogu Kantseleile.
 2. Fotoarhiivis säilitatavate teostega (edaspidi “teosed”) seotud varalised õigused kuuluvad Riigikogu Kantseleile.
 3. Kasutajal on õigus teoseid kasutada tasuta ning tähtajatult trükistes, veebilehtedel, esitlustes ja visuaalses kujunduses mitteärilistel eesmärkidel, eelkõige:
  • Riigikogu, Toompea lossi ja Riigikogu liikmete tutvustamisel;
  • info jagamisel Riigikogu töö ja Riigikogus toimuvate ürituste kohta.
 4. Kui fotoarhiivis asuva teose mõne sisuelemendi detailvaates (foto kirjelduses või lisainfos) on toodud lisanduvad või täiendavad tingimused või piirangud teose kasutamise kohta, peab kasutaja sellest lähtuma.
 5. Lubatud ei ole:
  • teoste kasutamine ärilistel eesmärkidel;
  • teoste muutmine või töötlemine;
  • teoste edasijagamine, müümine, kasutusõiguse edasiandmine või fotoarhiivi sisu muul viisil kuritarvitamine.
 6. Teoste kasutamisel tuleb märkida autori nimi ja allikana Riigikogu fotoarhiiv.
 7. Kui kasutaja rikub fotoarhiivi kasutustingimusi, on Riigikogu Kantseleil õigus keelata tal edaspidi Riigikogu fotoarhiivi sisu kasutada.

Üles

Viimati muudetud: 30.11.2017

Tagasiside