Eesti võimukeskuse sünd

 • 1. Pikk Hermann

  14.–16. sajand, Liivimaa Ordu

  Keskaja kõrgeim kivitorn Läänemere ääres – 83 meetrit merepinnast. Tänapäeval on Pikk Hermann seal lehviva riigilipu tõttu üks Eesti iseseisvuse tähtsamaid sümboleid.
 • 2. Landskrone

  14.–15. sajand, Liivimaa Ordu

  Torn ehitati 14.–15. sajandil ja see paikneb Toompea lossi kirdenurgas. Landskrone tähendab saksa keeles maa krooni.
 • 3. Pilsticker

  14.–15. sajand, Liivimaa Ordu

  Valmis 14. sajandi lõpus või 15. sajandi alguses konsooltornina. Pilsticker tähendab saksa keeles nooleteritajat.
 • 4. Riigisaalihoone

  1589, Hans von Aachen

  Omal ajal üks silmapaistvamaid renesanss-stiilis ehitisi Eestis. Algselt Rootsi kuberneridele mõeldud hoone on sajandite jooksul mitu korda ümber ehitatud.
 • 5. Kubermanguvalitsuse hoone

  1773, Johann Schultz

  Vene kuberneride residentsiks mõeldud hoone sarnanes välisilmelt aadlipaleega, mistõttu hakati seda nimetama Toompea lossiks. Hiljem laienes nimetus kogu Toompea hoonete kompleksile.
 • 6. Riigikogu hoone

  1922, Eugen Habermann ja Herbert Johanson

  Ainuke ekspressionistlik parlamendihoone maailmas. Riigikogu hoone on ehitatud täpselt 13. sajandil valminud Mõõgavendade Ordu konvendihoone kohale. Konvendihoone rüüstati ja põletati 1917. aastal veebruarirevolutsiooni käigus ning lammutati 1919. aastal.
 • 7. Toompea põhjatiib

  1930. aastad

  Riigikogu hoone kõrvalhoones asusid kunagi ametnike korterid. Tänapäeval on seal kantselei teenistujate tööruumid.
 • 8. Toompea lõunatiib

  1937, Alar Kotli

  Siseministeeriumile mõeldud ruumid lõunatiivas järgisid 18. sajandi Kubermanguvalitsuse hoone stiili.
 • 9. Kuberneri aed

  1936, Alar Kotli

  Üks Tallinna esimesi avalikke parke. Alar Kotli kujundas Kuberneri aia 1930. aastatel ümber, et see sobituks lõunatiivaga.