Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi Riigikogu liikme hääletust

Vali rippmenüüst Riigikogu liikme nimi ja klikka "Otsi" nupul.

Otsi Riigikogu liikme nimi järgi

Hääletused: Yoko Alender

Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
04.12.2019 / 14:57
PuudubPuudub
Lõpphääletus Riigikogu otsus "Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine"
04.12.2019 / 14:52
PuudubPuudub
Lõpphääletus Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus
04.12.2019 / 14:46
PuudubPuudub
Lõpphääletus Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seadus
04.12.2019 / 14:41
PuudubPuudub
Lõpphääletus Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seadus
04.12.2019 / 14:36
PuudubPuudub
Lõpphääletus 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus
04.12.2019 / 14:07
PuudubPuudub
Lõpphääletus Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
04.12.2019 / 14:06
PuudubPuudub
Lõpphääletus Käibemaksuseaduse muutmise seadus
04.12.2019 / 14:05
PuudubPuudub
Lõpphääletus Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
04.12.2019 / 14:03
PuudubPuudub
Lõpphääletus Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine)
04.12.2019 / 14:00
PuudubPuudub
Kohaloleku kontroll
04.12.2019 / 12:01
PuudubPuudub
Kohaloleku kontroll
03.12.2019 / 12:29
PuudubPuudub
Tööaja pikendamine
03.12.2019 / 10:07
PuudubPuudub
Lõpphääletus Konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
03.12.2019 / 10:04
PuudubPuudub
Kohaloleku kontroll
02.12.2019 / 18:56
PooltPoolt
Tagasi lükkamine Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform)
02.12.2019 / 15:04
PooltPoolt
Päevakorra kinnitamine
02.12.2019 / 15:03
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
21.11.2019 / 10:04
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
20.11.2019 / 14:38
Ei hääletanudEi hääletanud
Lõpphääletus Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seadus
20.11.2019 / 14:14
PooltPoolt
Lõpphääletus Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadus
Tagasiside