Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi Riigikogu liikme hääletust

Vali rippmenüüst Riigikogu liikme nimi ja klikka "Otsi" nupul.

Otsi Riigikogu liikme nimi järgi

Hääletused

Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
16.02.2011 / 16:22
Ei hääletanudEi hääletanud
1. parandus Keeleseadus
16.02.2011 / 15:09
Ei hääletanudEi hääletanud
Arutelu katkestamine Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus
16.02.2011 / 14:22
Ei hääletanudEi hääletanud
Lõpphääletus Sõjalisel ja muul vaenulikul eesmärgil keskkonna mõjutamise keelustamise konventsiooniga ühinemise seadus
16.02.2011 / 14:18
Ei hääletanudEi hääletanud
Lõpphääletus Investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seadus
16.02.2011 / 14:15
PooltPoolt
Lõpphääletus Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuses osalemise õigust käsitleva lisaprotokolli ratifitseerimise seadus
16.02.2011 / 14:11
PooltPoolt
Lõpphääletus Tartu Ülikooli seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seadus
16.02.2011 / 14:10
PooltPoolt
Lõpphääletus Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
16.02.2011 / 14:07
VastuVastu
Lõpphääletus Isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seadus
16.02.2011 / 14:03
PooltPoolt
Lõpphääletus&# 876 SE III
16.02.2011 / 14:02
PooltPoolt
Lõpphääletus Prokuratuuriseaduse muutmise seadus
16.02.2011 / 14:01
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
16.02.2011 / 13:00
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
15.02.2011 / 10:37
Ei hääletanudEi hääletanud
Lõpphääletus Riigikogu otsus ""Eesti metsanduse arengukava aastani 2020" kinnitamine"
15.02.2011 / 10:15
Ei hääletanudEi hääletanud
Lükata tagasi Keskkonnatasude seaduse § 57 muutmise seadus
15.02.2011 / 10:08
Ei hääletanudEi hääletanud
Lükata tagasi Looduskaitseseaduse § 36 muutmise seadus
15.02.2011 / 10:00
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
14.02.2011 / 15:04
PuudubPuudub
Päevakorra kinnitamine
14.02.2011 / 15:02
PuudubPuudub
Kohaloleku kontroll
10.02.2011 / 10:06
PooltPoolt
Lõpphääletus Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus
10.02.2011 / 10:05
PooltPoolt
Lõpphääletus Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus
10.02.2011 / 10:04
PooltPoolt
Lõpphääletus Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 5 muutmise seadus
10.02.2011 / 10:02
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
09.02.2011 / 15:19
Ei hääletanudEi hääletanud
Lükata tagasi Kutseõppeasutuse seaduse ja erakooliseaduse muutmise seadus
09.02.2011 / 14:07
PooltPoolt
Lõpphääletus Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus
09.02.2011 / 14:04
PooltPoolt
Lõpphääletus Rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seadus
Tagasiside