Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu komisjon või fraktsioon võib algatada olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu (OTRK). Arutelu kestuse, ettekandjad ning küsimuste esitamiseks ja sõnavõttudeks ettenähtud aja määrab Riigikogu juhatus. Fraktsioon võib kalendriaasta jooksul algatada ühe olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.

Olulise tähtsusega riiklike küsimuste ja raportite arutelu

Registreerimise viit Pealkiri Täiskogu istungi kuupäev Sorteeriti
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni raport väärteotrahvide laekumisest
2-5/36 KEKK raport - Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundile
2-5/35 KEKK raport - Reoveepuhastis käsitletavast reoveesettest tekkiva keskkonnahäiringu vähendamise võimalused
2-5/33 Raport kohalike teede teeseisundi nõuete täitmisest ja järelevalvest
2-5/32 OTRK: Välispoliitika arutelu 12.02.2015
2-5/31 OTRK: Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamine 13.11.2014
2-5/30 OTRK: Töövõimereformist ja puuetega inimeste olukorrast 06.11.2014
2-5/28 OTRK: julgeolekuolukorrast Euroopas 16.10.2014
2-5/27 OTRK: Eesti Euroopa Komisjoni volinikukandidaadi arutelu 12.06.2014
2-5/26 OTRK: Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 22.05.2014
2-5/25 OTRK: Olukorrast Ukrainas 05.03.2014
2-5/24 OTRK: Välispoliitika arutelu 27.02.2014
2-5/23 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Peretoetuste mõju sündivusele ja laste heaolule" arutelu 19.12.2013
2-5/22 OTRK: Kohalike teede hoiu korraldus 12.12.2013
2-5/21 OTRK: Üldhariduse jätkusuutlikkus 03.12.2013
2-5/20 OTRK: Eesti inimarengu aruanne 2012–2013 17.10.2013
2-5/19 OTRK: Hariduse regionaalne kättesaadavus
2-5/18 OTRK: Eesti maaelu arengukava 2014-2020 26.09.2013
2-5/17 Raport kvaliteetse ja jätkusuutliku apteegiteenuse kättesaadavuse tagamisest lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust nr 20 üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta
2-5/16 OTRK: Erivajadustega inimeste tööturule kaasamine 31.01.2013
2-5/15 Välispoliitika arutelu 21.02.2013
2-5/14 OTRK: Omastehoolduse olukorrast, selle mõjust majandusele ning moraalsele keskkonnale 13.12.2012
2-5/13 OTRK: Õpetajahariduse hetkeseis, probleemid ja ootused 17.01.2013
2-5/12 OTRK: Eesti kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamise ja osalusdemokraatia arutelu 20.09.2012
2-5/11 OTRK: Arutelu põhiõiguste ja vabaduste riivete üle Eestis ning Kaitsepolitseiameti ja prokuratuuri olukorra analüüs 25.09.2012

Üles

Viimati muudetud: 17.01.2017

Tagasiside