Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu komisjon või fraktsioon võib algatada olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu (OTRK). Arutelu kestuse, ettekandjad ning küsimuste esitamiseks ja sõnavõttudeks ettenähtud aja määrab Riigikogu juhatus. Fraktsioon võib kalendriaasta jooksul algatada ühe olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.

Olulise tähtsusega riiklike küsimuste ja raportite arutelu

Registreerimise viit Pealkiri Täiskogu istungi kuupäev Sorteerti
2-5/7 OTRK: kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035?
2-5/13 OTRK: Õpetajahariduse hetkeseis, probleemid ja ootused 17.01.2013
7-4/4 OTRK: Energiasääst 10.05.2011
7-4/15 OTRK: Elektri hind 08.12.2011
7-4/16 OTRK: Eesti inimarengu aruanne 2010/2011 27.10.2011
7-4/17 OTRK: Maaelu arengu aruanne 12.01.2012
7-4/19 OTRK: Euroopa võlakriis ja selle mõju Eestile 13.12.2011
7-4/20 OTRK: Välispoliitika arutelu 21.02.2012
2-5/9 OTRK: väliskomisjoni raport "Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025" 31.05.2012
2-5/8 OTRK: Põlvkondade vahelises solidaarsuses peitub potentsiaal 19.04.2012
2-5/10 OTRK: 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemuste arutelu 11.10.2012
2-5/11 OTRK: Arutelu põhiõiguste ja vabaduste riivete üle Eestis ning Kaitsepolitseiameti ja prokuratuuri olukorra analüüs 25.09.2012
2-5/12 OTRK: Eesti kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamise ja osalusdemokraatia arutelu 20.09.2012
2-5/14 OTRK: Omastehoolduse olukorrast, selle mõjust majandusele ning moraalsele keskkonnale 13.12.2012
7-4/99 OTRK: Eesti vastus Euroopa väljakutsetele 10.02.2011
2-5/15 Välispoliitika arutelu 21.02.2013
2-5/16 OTRK: Erivajadustega inimeste tööturule kaasamine 31.01.2013
2-5/17 Raport kvaliteetse ja jätkusuutliku apteegiteenuse kättesaadavuse tagamisest lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust nr 20 üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta
2-5/18 OTRK: Eesti maaelu arengukava 2014-2020 26.09.2013
2-5/19 OTRK: Hariduse regionaalne kättesaadavus
2-5/20 OTRK: Eesti inimarengu aruanne 2012–2013 17.10.2013
2-5/21 OTRK: Üldhariduse jätkusuutlikkus 03.12.2013
2-5/22 OTRK: Kohalike teede hoiu korraldus 12.12.2013
2-5/23 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Peretoetuste mõju sündivusele ja laste heaolule" arutelu 19.12.2013
2-5/24 OTRK: Välispoliitika arutelu 27.02.2014

Üles

Viimati muudetud: 17.01.2017

Tagasiside