Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteerti Peakiri Sorteerti Täiskogu istungi kuupäev Sorteerti
1-4/13 Õiguskantsleri 2012. aasta tegevuse ülevaade 19.09.2013
2-9/23 Finantsinspektsiooni 2012. a aastaaruanne 04.06.2013
2-9/22 Eesti Panga aastaaruanne 2012. a 04.06.2013
2-6/6 Vabariigi Presidendi poliitiline avaldus Jääkeldri protsessi ja rahvakogu teemadel 09.04.2013
2-9/21 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 06.06.2013
2-9/20 "Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015" 2012. aasta täitmise aruanne 28.02.2013
2-9/19 Kriminaalpoliitika arengusuundade 2012. aasta täitmise aruande esitamine 26.02.2013
2-5/16 OTRK: Erivajadustega inimeste tööturule kaasamine 31.01.2013
2-5/15 Välispoliitika arutelu 21.02.2013
1-4/12 Õiguskantsleri ettepanek nr 21 Kodakondsuse taotlemise tingimuste kohaldamine isiku suhtes, kelle õiguslik staatus jäi alla 15 aastasena määratlemata 15.01.2013
2-5/14 OTRK: Omastehoolduse olukorrast, selle mõjust majandusele ning moraalsele keskkonnale 13.12.2012
2-5/13 OTRK: Õpetajahariduse hetkeseis, probleemid ja ootused 17.01.2013
2-9/18 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas 20.12.2012
2-9/17 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2011. aastal. Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus 07.11.2012
2-6/5 45 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile (esitajad: Jüri Ratas, Jaak Allik, Andres Anvelt, Deniss Boroditš, Enn Eesmaa, Eldar Efendijev, Lembit Kaljuvee, Kalev Kallo, Valeri Korb, Kalev Kotkas, Mart Meri, Kalvi Kõva, Helmen Kütt, Kalle Laanet, Lauri Laasi, Kajar Lember, Heimar Lenk, Inara Luigas, Marianne Mikko, Sven Mikser, Aadu Must, Eiki Nestor, Jevgeni Ossinovski, Urve Palo, Heljo Pikhof, Rein Randver, Mailis Reps, Aivar Riisalu, Karel Rüütli, Indrek Saar, Kadri Simson, Mihhail Stalnuhhin, Neeme Suur, Olga Sõtnik, Tarmo Tamm, Priit Toobal, Yana Toom, Ester Tuiksoo, Marika Tuus-Laul, Rainer Vakra, Rannar Vassiljev, Viktor Vassiljev, Vladimir Velman, Peeter Võsa, Jaan Õunapuu) 18.10.2012
2-6/4 Peaministri poliitiline avaldus seoses 2013. aasta riigieelarve üleandmisega 27.09.2012
1-4/11 Õiguskantsleri ettepanek nr 20 Üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirang
2-9/16 Ettekanne „Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 “ elluviimise kohta 27.09.2012
2-5/12 OTRK: Eesti kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamise ja osalusdemokraatia arutelu 20.09.2012
2-9/15 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel
2-5/11 OTRK: Arutelu põhiõiguste ja vabaduste riivete üle Eestis ning Kaitsepolitseiameti ja prokuratuuri olukorra analüüs 25.09.2012
2-9/14 Aruanne Eesti Arengufondi tegevusest 2011/2012 ja Arengufondi uue strateegia tutvustamine 18.09.2012
1-4/10 Õiguskantsleri ettepanek nr 19 toote nõuetele vastavuse seaduse § 42 lg 4 lausete 1 ja 2 põhiseadusele vastavuse kohta
1-4/9 Õiguskantsleri ettepanek nr 17 Eestis püsivalt viibimise absoluutse nõude kohta kodakondsuse taotlemisel
1-4/8 Õiguskantsleri ettepanek nr 18 Toetusstreikidest ette teatamine
Tagasiside