Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Täiskogu istungi kuupäev Sorteeriti
2-5/26 OTRK: Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 22.05.2014
2-6/13 Sotsiaalministri poliitiline avaldus
2-9/35 Õiguskantsleri ettekanne aastaülevaatest temale seadusega pandud ülesannete täitmise kohta 18.06.2014
2-9/34 "Riigi jäätmekava 2014 – 2020“ 20.05.2014
2-9/33 Eesti Panga aastaaruanne 2013 10.06.2014
2-6/12 Peaministrikandidaadile Taavi Rõivasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks 24.03.2014
1-4/19 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Priit Toobalilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks
1-4/18 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Lauri Laasilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks
1-4/17 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema osas kohtumenetluse jätkamiseks
2-6/11 Kaitseministri poliitiline avaldus (seoses rahvusvahelise julgeolekuolukorraga)
2-6/10 Peaministri poliitiline avaldus
2-5/25 OTRK: Olukorrast Ukrainas 05.03.2014
2-9/32 Aruande „Eesti Turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015“ täitmisest 2013. aastal esitlemine 25.02.2014
1-4/16 Ettepaneku nr 25 riigilõivuseaduse ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku koostoime normide Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks, ja õiguskantsleri ettekande nr 4, mis puudutab jätkuvalt läbiviidavaid põhiseaduslikkuse järelevalve menetlusi tänaseks kehtetute, 01.01.2009–30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse normide üle. 30.01.2014
2-9/31 "Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018". 2013. aasta täitmise aruanne 20.02.2014
2-9/30 Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 05.06.2014
1-4/15 Ettepaneku nr 24 edastamine. Vahistatu liikumisvabadus ja suhtlemisvõimalus teiste vahistatutega Vangistusseaduse § 90 lõike 3 lause 1 ja lõike 5 põhiseaduspärasus 23.01.2014
2-5/24 OTRK: Välispoliitika arutelu 27.02.2014
2-5/23 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Peretoetuste mõju sündivusele ja laste heaolule" arutelu 19.12.2013
2-9/29 Peaministri ettekanne Riigikogus teadus- ja arendustegevusest 17.12.2013
2-5/22 OTRK: Kohalike teede hoiu korraldus 12.12.2013
2-6/9 Kultuuriministri poliitiline avaldus 02.12.2013
2-5/21 OTRK: Üldhariduse jätkusuutlikkus 03.12.2013
2-6/8 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks kultuuriminister Rein Langile 21.11.2013
2-9/28 Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 21.01.2014
Tagasiside