Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Täiskogu istungi kuupäev Sorteeriti
2-9/49 Arengukava esitamine "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ 18.02.2015
2-9/48 „Eesti turvalisuspoliitika põhisuundade aastani 2015“ 2014. aasta täitmise aruande esitlemine 18.02.2015
2-9/47 Arengukava esitamine - "Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020" 18.02.2015
2-9/46 Arengukava esitamine - Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 18.02.2015
2-9/45 Kriminaalpoliitika arengusuundade 2014. aasta täitmise aruande esitamine 18.02.2015
2-5/32 OTRK: Välispoliitika arutelu 12.02.2015
2-9/44 Vabariigi Valitsuse aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 14.01.2015
2-9/43 Peaministri ettekanne Riigikogus teadus- ja arendustegevusest 02.12.2014
2-9/42 Arengukava esitamine - Lõimumisvaldkonna arengukava Lõimuv Eesti 2020 03.12.2014
1-4/23 Õiguskantsleri ettepanek nr 31 riigilõivuseaduse normide Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks 11.12.2014
2-5/31 OTRK: Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamine 13.11.2014
1-4/22 Õiguskantsleri ettepanek nr 30: Ravikindlustuskaitse võlaõigusliku lepingu alusel tulu teenival isikul 11.11.2014
2-9/41 Avaliku teenistuse 2013. aasta aruande ülevaade 12.11.2014
2-5/30 OTRK: Töövõimereformist ja puuetega inimeste olukorrast 06.11.2014
2-9/40 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2013. aastal. Riigi 2013. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus 12.11.2014
2-9/39 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 04.11.2014
2-9/38 Ettekanne "Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018" elluviimise kohta 14.10.2014
2-6/15 2015. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 24.09.2014
2-5/28 OTRK: julgeolekuolukorrast Euroopas 16.10.2014
2-6/14 Kaitseministri poliitiline avaldus Ülevaade NATO tippkohtumisest Walesis
2-9/37 Eesti Arengufondi 2013.a. majandusaasta aruanne 10.09.2014
1-4/21 Õiguskantsleri ettepanek nr 28 ravimiseaduse § 116 lõigete 1-6 põhiseadusega kooskõlla viimiseks. 01.07.2014
1-4/20 Õiguskantsleri ettepanek nr 27 raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse § 5 lg 2 põhiseadusega kooskõlla viimiseks 18.06.2014
2-5/27 OTRK: Eesti Euroopa Komisjoni volinikukandidaadi arutelu 12.06.2014
2-9/36 Finantsinspektsiooni 2013. a aastaaruanne 10.06.2014
Tagasiside