Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteerti Peakiri Sorteerti Täiskogu istungi kuupäev Sorteerti
2-5/22 OTRK: Kohalike teede hoiu korraldus 12.12.2013
2-6/9 Kultuuriministri poliitiline avaldus 02.12.2013
2-5/21 OTRK: Üldhariduse jätkusuutlikkus 03.12.2013
2-6/8 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks kultuuriminister Rein Langile 21.11.2013
2-9/28 Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 21.01.2014
2-9/27 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2012. aastal. Riigi 2012. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus 06.11.2013
2-5/20 OTRK: Eesti inimarengu aruanne 2012–2013 17.10.2013
2-9/26 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 05.11.2013
2-5/19 OTRK: Hariduse regionaalne kättesaadavus
2-9/25 Ettekanne Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 elluviimise kohta 15.10.2013
2-6/7 2014. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule
2-5/18 OTRK: Eesti maaelu arengukava 2014-2020 26.09.2013
2-9/24 Eesti Arengufondi tegevusest 2012/2013 17.09.2013
2-5/17 Raport kvaliteetse ja jätkusuutliku apteegiteenuse kättesaadavuse tagamisest lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust nr 20 üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta
1-4/14 Õiguskantsleri ettepanek nr 23 Jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta (KrMSRS § 25-1) 12.09.2013
1-4/13 Õiguskantsleri 2012. aasta tegevuse ülevaade 19.09.2013
2-9/23 Finantsinspektsiooni 2012. a aastaaruanne 04.06.2013
2-9/22 Eesti Panga aastaaruanne 2012. a 04.06.2013
2-6/6 Vabariigi Presidendi poliitiline avaldus Jääkeldri protsessi ja rahvakogu teemadel 09.04.2013
2-9/21 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 06.06.2013
2-9/20 "Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015" 2012. aasta täitmise aruanne 28.02.2013
2-9/19 Kriminaalpoliitika arengusuundade 2012. aasta täitmise aruande esitamine 26.02.2013
2-5/16 OTRK: Erivajadustega inimeste tööturule kaasamine 31.01.2013
2-5/15 Välispoliitika arutelu 21.02.2013
1-4/12 Õiguskantsleri ettepanek nr 21 Kodakondsuse taotlemise tingimuste kohaldamine isiku suhtes, kelle õiguslik staatus jäi alla 15 aastasena määratlemata 15.01.2013
Tagasiside