Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteerti Peakiri Sorteerti Täiskogu istungi kuupäev Sorteerti
2-5/28 OTRK: julgeolekuolukorrast Euroopas 16.10.2014
2-6/14 Kaitseministri poliitiline avaldus Ülevaade NATO tippkohtumisest Walesis
2-9/37 Eesti Arengufondi 2013.a. majandusaasta aruanne 10.09.2014
1-4/21 Õiguskantsleri ettepanek nr 28 ravimiseaduse § 116 lõigete 1-6 põhiseadusega kooskõlla viimiseks. 01.07.2014
1-4/20 Õiguskantsleri ettepanek nr 27 raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse § 5 lg 2 põhiseadusega kooskõlla viimiseks 18.06.2014
2-5/27 OTRK: Eesti Euroopa Komisjoni volinikukandidaadi arutelu 12.06.2014
2-9/36 Finantsinspektsiooni 2013. a aastaaruanne 10.06.2014
2-5/26 OTRK: Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 22.05.2014
2-6/13 Sotsiaalministri poliitiline avaldus
2-9/35 Õiguskantsleri ettekanne aastaülevaatest temale seadusega pandud ülesannete täitmise kohta 18.06.2014
2-9/34 "Riigi jäätmekava 2014 – 2020“ 20.05.2014
2-9/33 Eesti Panga aastaaruanne 2013 10.06.2014
2-6/12 Peaministrikandidaadile Taavi Rõivasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks 24.03.2014
1-4/19 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Priit Toobalilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks
1-4/18 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Lauri Laasilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks
1-4/17 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema osas kohtumenetluse jätkamiseks
2-6/11 Kaitseministri poliitiline avaldus (seoses rahvusvahelise julgeolekuolukorraga)
2-6/10 Peaministri poliitiline avaldus
2-5/25 OTRK: Olukorrast Ukrainas 05.03.2014
2-9/32 Aruande „Eesti Turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015“ täitmisest 2013. aastal esitlemine 25.02.2014
1-4/16 Ettepaneku nr 25 riigilõivuseaduse ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku koostoime normide Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks, ja õiguskantsleri ettekande nr 4, mis puudutab jätkuvalt läbiviidavaid põhiseaduslikkuse järelevalve menetlusi tänaseks kehtetute, 01.01.2009–30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse normide üle. 30.01.2014
2-9/31 "Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018". 2013. aasta täitmise aruanne 20.02.2014
2-9/30 Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 05.06.2014
1-4/15 Ettepaneku nr 24 edastamine. Vahistatu liikumisvabadus ja suhtlemisvõimalus teiste vahistatutega Vangistusseaduse § 90 lõike 3 lause 1 ja lõike 5 põhiseaduspärasus 23.01.2014
2-5/24 OTRK: Välispoliitika arutelu 27.02.2014
Tagasiside