Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteerti Peakiri Sorteerti Täiskogu istungi kuupäev Sorteerti
2-5/31 OTRK: Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamine 13.11.2014
1-4/22 Õiguskantsleri ettepanek nr 30: Ravikindlustuskaitse võlaõigusliku lepingu alusel tulu teenival isikul 11.11.2014
2-9/41 Avaliku teenistuse 2013. aasta aruande ülevaade 12.11.2014
2-5/30 OTRK: Töövõimereformist ja puuetega inimeste olukorrast 06.11.2014
2-9/40 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2013. aastal. Riigi 2013. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus 12.11.2014
2-9/39 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 04.11.2014
2-9/38 Ettekanne "Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018" elluviimise kohta 14.10.2014
2-6/15 2015. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 24.09.2014
2-5/28 OTRK: julgeolekuolukorrast Euroopas 16.10.2014
2-6/14 Kaitseministri poliitiline avaldus Ülevaade NATO tippkohtumisest Walesis
2-9/37 Eesti Arengufondi 2013.a. majandusaasta aruanne 10.09.2014
1-4/21 Õiguskantsleri ettepanek nr 28 ravimiseaduse § 116 lõigete 1-6 põhiseadusega kooskõlla viimiseks. 01.07.2014
1-4/20 Õiguskantsleri ettepanek nr 27 raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse § 5 lg 2 põhiseadusega kooskõlla viimiseks 18.06.2014
2-5/27 OTRK: Eesti Euroopa Komisjoni volinikukandidaadi arutelu 12.06.2014
2-9/36 Finantsinspektsiooni 2013. a aastaaruanne 10.06.2014
2-5/26 OTRK: Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 22.05.2014
2-6/13 Sotsiaalministri poliitiline avaldus
2-9/35 Õiguskantsleri ettekanne aastaülevaatest temale seadusega pandud ülesannete täitmise kohta 18.06.2014
2-9/34 "Riigi jäätmekava 2014 – 2020“ 20.05.2014
2-9/33 Eesti Panga aastaaruanne 2013 10.06.2014
2-6/12 Peaministrikandidaadile Taavi Rõivasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks 24.03.2014
1-4/19 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Priit Toobalilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks
1-4/18 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Lauri Laasilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks
1-4/17 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema osas kohtumenetluse jätkamiseks
2-6/11 Kaitseministri poliitiline avaldus (seoses rahvusvahelise julgeolekuolukorraga)
Tagasiside