Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Täiskogu istungi kuupäev Sorteeriti
2-5/10 REKK raport - Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis
2-5/9 OTRK: Raporti "Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis" arutelu 14.06.2016
2-9/21 Avaliku teenistuse 2015. aasta aruande ülevaade 15.06.2016
2-5/8 OTRK: raporti "NATO heidutus Läänemere piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid" arutelu 08.06.2016
2-9/20 Õiguskantsleri aastaülevaade seadusega pandud ülesannete täitmise kohta 20.09.2016
2-6/6 Õigusloome mahu vähendamise kava rakendamisest 01.06.2016
1-4/9 Ettepanek viia tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsed piirangud põhiseadusega kooskõlla 31.05.2016
1-4/8 Ettepanek vanemahüvitise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks 31.05.2016
2-9/19 Finantsinspektsiooni 2015. aasta aastaaruanne 03.05.2016
2-5/7 OTRK: Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise arendamine 05.05.2016
2-9/18 Heaolu arengukava 2016–2023 ja selle rakendusplaani aastateks 2015–2019 heakskiitmine 31.05.2016
2-5/6 OTRK Riigivalitsemise reformist 14.04.2016
2-9/17 Ettekanne Spordipoliitika põhialused aastani 2030 täitmise kohta 19.10.2016
2-9/16 Eesti Panga 2015. a aastaaruanne 03.05.2016
2-5/5 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Alus-, huvi-, üld- ja kutsehariduse rahastamise võtmekohtadest" arutelu 07.04.2016
2-6/5 Peaministri poliitiline avaldus haldusreformi seaduse eelnõust 14.03.2016
2-9/15 Kriminaalpoliitika arengusuundade 2015.a täitmise aruande esitamine 09.03.2016
2-9/14 Ettekanne Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 täitmise kohta 17.02.2016
2-9/13 „Eesti turvalisuspoliitika põhisuundade aastani 2015“ täitmise 2015. aasta aruande ja lõpparuande esitlemine 18.02.2016
2-9/12 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 09.06.2016
2-5/4 OTRK: Eesti välispoliitika arutelu 11.02.2016
2-9/11 Vabariigi Valitsuse aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 20.01.2016
1-4/7 Ettepanek tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks 09.02.2016
1-4/6 Õiguskantsleri ettepanek välismaalaste seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks 05.04.2016
1-4/5 Ettepanek toote nõuetele vastavuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks 21.01.2016
Tagasiside