Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteerti Peakiri Sorteerti Täiskogu istungi kuupäev Sorteerti
2-5/1 OTRK: Eesti migratsioonipoliitika arutelu 13.10.2015
2-6/4 2016. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 29.09.2015
1-4/2 Õiguskantsleri 2014/2015. a tegevuse ülevaade 22.09.2015
1-4/1 Õiguskantsleri kirjalik ettekanne Riigikogule - Põhihariduse korralduse põhiseaduspärasusest
2-6/3 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Taavi Rõivasele 15.06.2015
2-9/4 Kultuuriministri ettekanne Riigikogus "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" täitmise kohta
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni raport väärteotrahvide laekumisest
2-9/3 Finantsinspektsiooni 2014 aastaaruanne 26.05.2015
2-9/2 Eesti Panga 2014 aastaaruanne 26.05.2015
2-5/36 KEKK raport - Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundile
2-5/35 KEKK raport - Reoveepuhastis käsitletavast reoveesettest tekkiva keskkonnahäiringu vähendamise võimalused
2-6/2 Vabariigi Valitsuse ametivande andmine 09.04.2015
2-6/1 Peaministrikandidaat T. Rõivasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks
2-9/1 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 04.06.2015
2-5/33 Raport kohalike teede teeseisundi nõuete täitmisest ja järelevalvest
2-9/49 Arengukava esitamine "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ 18.02.2015
2-9/48 „Eesti turvalisuspoliitika põhisuundade aastani 2015“ 2014. aasta täitmise aruande esitlemine 18.02.2015
2-9/47 Arengukava esitamine - "Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020" 18.02.2015
2-9/46 Arengukava esitamine - Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 18.02.2015
2-9/45 Kriminaalpoliitika arengusuundade 2014. aasta täitmise aruande esitamine 18.02.2015
2-5/32 OTRK: Välispoliitika arutelu 12.02.2015
2-9/44 Vabariigi Valitsuse aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 14.01.2015
2-9/43 Peaministri ettekanne Riigikogus teadus- ja arendustegevusest 02.12.2014
2-9/42 Arengukava esitamine - Lõimumisvaldkonna arengukava Lõimuv Eesti 2020 03.12.2014
1-4/23 Õiguskantsleri ettepanek nr 31 riigilõivuseaduse normide Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks 11.12.2014
Tagasiside